Nieuws

Ontwerp bestemmingsplan herontwikkelingslocatie Witt

16/10/2019 - Ontwerp bestemmingsplan Herontwikkelingslocatie Witt

Met ingang van 3 oktober 2019 heeft de gemeente het plan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. Het bestuur van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier heeft enkele bezwaren tegen het plan, waarbij het met name gaat over de verkeersafwikkeling en het parkeren, aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt.

Ook pleit het in zijn zienswijze voor het invoeren van eenrichtingverkeer op de Joh. De Wittlaan.


lees meer

Het waarom van de afkoppelcoach

14/10/2019 - Eerder is op de site melding gemaakt van de actie, waarbij de door de gemeente Woerden ingehuurde afkoppelcoach wijkbewoners met raad en daad terzijde staat. lees meer

Facebookberichten van september 2019

03/10/2019 - Geduirende de maand september is er in de wijk weer het nodige gebeurd. de Facebook-pagina van die maand gaf daarvan een overzicht. lees meer

Elektrische laadpalen

01/10/2019 - Elektrisch rijden vooronderstelt de aanwezigheid van laadpalen.
Maar wat een gedoe om zo’n laadpaal geplaatst te krijgen.

John Strien vertelde hierover tijdens de laatstgehouden vergadering van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier. lees meer

Duurzaam Huis, duurzaam rijden en een duurzame tuin

25/09/2019 - Een duurzaam huis door alles wat maar mogelijk is te isoleren, duurzaam rijden met een eigen laadpaal aan huis en een duurzame tuin, dat zijn de ingrediënten waarmee Jolanda van der Spiegel de klimaatcrisis te lijf gaat. lees meer

Afkoppelcoach in de week van ons water

18/09/2019 - Het Wijkplatform Staatsliedenkwartier zet groots in op duurzaamheid met name in relatie tot de klimaatverandering.De komende vergadering op 24 september staat geheel in het teken daarvan. Zo behandelt Jolanda v.d. Spiegel de vergroening van de tuinen en wat daarvan de voordelen zijn en wat daarbij komt kijken. lees meer

Alle cijfers.nl

15/03/2019 - Alle cijfers.nl heeft heel recent de nodige cijfers over het Staatsliedenkwartier gepubliceerd. lees meer

Actueel nieuws | Nieuwsarchief