Nieuws

Bestemmingsplan-Witt zal ongewijzigd de eindstreep halen.

14/02/2020 - Na een lange aanloop bereikt het bestemmingsplan "herontwikkelingslocatie Witt" deze en de volgende maand de eindstreep. Nagenoeg ongeschonden, want de zes ingediende zienswijzen, m.a.w. bezwaren, worden gemotiveerd en goed beargumenteerd van de hand gewezen. lees meer

Hart voor Woerden wordt lokale variant van NLvoorElkaar

10/02/2020 - De website Hart voor Woerden gaat over ion een nieuw digitaal platform. De voordelen daarvan voor organisaties die gebruik (gaan) maken van de Vacaturebank worden in het onderstaande onder woorden gebracht. lees meer

Het College van B. en W. bezocht op 28 januari 2020 de wijk Staatsliedenkwartier

29/01/2020 - Het voltallige College van B. en W. van Woerden bezocht onlangs het Staatsliedenkwartier. Het bestuur van het Wijkplatform trad op als gastheer. Het was een geslaagd bezoek, ondanks de slechte weersomstandigheden. Het College, het bestuur en ambtelijke aanhang moest de kou trotseren, want drie programmaonderdelen speelden zich in de buitenlucht af. Niettemin was het bezoek, kundig voorbereid door wijkambtenaar Ilse Konings, een succes. lees meer

Vragen over een speelterreintje in het Staatsliedenkwartier en de antwoorden van het College

16/01/2020 - Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Coby Franken van de Fractie Progressief Woerden
over speeltuin Woerden Centraal lees meer

Impressies van de Wijkplatformvergadering van 10 december 2019

12/12/2019 - De vergadering is succesvol verlopen. Er waren drie sprekers en meer bezoekers dan de laatste keren gebruikelijk was. lees meer

Zienswijzen op plan-Witt

19/11/2019 - Plan Witt nog geen gelopen race.
Het plan-de Witt, woningbouw op de locatie waar tot voor een aantal jaren gelden de fa. Pels haar nering (bloemen en planten) uitoefende, heeft onlangs ter inzage gelegen in de vorm van het ontwerpbestemmingsplan. Het was mogelijk om daarop door middel van een zienswijze te reageren en daarvan is gebruik gemaakt. lees meer

Actueel nieuws | Nieuwsarchief