Nieuws

Rotte kies aan de Oudelandseweg

15/10/2017 - De Oudelandseweg 44 is een verouderd en verloederd voormalig bedrijrfspand. Het plan is om ter plekke een appartementencomplex te realiseren. Het plan heeft in de periode mei/juni ter i.nzage gelegen. Er zijn vier bezwaren tegen in gediend. Maar die bezwaren hebben er niet toe geleid dat het oorspronkelijke plan is gewijzigd, op enkele punten van ondergeschikt belang na.
In november buigen commissie en Raad zich erover. Stemmen die ermee in dan kan de rotte kies verwijderd worden en kan nieuwbouw plaatsvinden. lees meer

Concert in de Weddesteynkapel warm aanbevolen.

10/10/2017 - Het Castellum Saxofoon Kwartet concerteert op zaterdag 21 oktober a.s. in de Weddesteynkapel. lees meer

Meedenkmoment voor een postzegelplannetje

02/09/2017 - Omwonenden van de van Boeijenlanen/de De Jagerschool waren woensdag 30 augustus in de gelegenheid om te zien wat de gemeente van plan is met een stukje groen tussen de Van Boeijenlanen en de flats van de Van Slingelandtlanen. Het was een meedenkmoment, mee tg denken met het Bureau Speelplan dat een plannetje voor een ravotplek had ontworpen. De belangstelling was bepaald niet uitbundig te noemen. Gelukkig schoven er nog een vijftal kinderen aan, voor wie dat ravotplekje in ieder geval ook bedoeld is. Een van hen had zelfs de moeite genomen om een maquette te ontwerpen. De bedoeling is dat de gemeente en het bureau voornoemd deze input voor het definitieve plan gaan gebruiken. Half oktober gaat dan volgens de pannen van de gemeente de schop de grond in. lees meer

De gemeentelijke Verkeersvisie tot 2030 en de consequenties voor het Staatsliedenkwartier

22/08/2017 - Bij de gemeente ligt nu de Verkeersvisie tot 2030 op tafel. Vertegenwoordigers van het Staatsliedenkwartier hebben in de tot standkoming daarvan een werkzaam aandeel gehad. André Dierick en Ben Rigter vertegenwoordigden onze wijk. Eerstgenoemde schreef daar dit artikel over. lees meer

Actueel nieuws | Nieuwsarchief