Nieuws

Enkele opmerkingen over het verkeer in het Staatsliedenkwartier.

12/10/2018 - Verkeer en parkeren blijven onderwerpen die tot problemen aanleiding geven in het Staatsliedenkwartier. Vooral met de nieuwbouw erbij groeien die problemen in tal en last. Maar welke maatregelen te nemen die afdoende zullen blijken? Wie het weet mag het uiteraard zeggen. lees meer

Geen 2.500 bomen kappen in Woerden, maar er 2.500 stuks bijplanten

09/10/2018 - Een betrokken wijkbewoonster heeft zich zeer onlangs met een brief tot de fracties uit de Woerdense gemeenteraad gericht. In een vlammend betoog stelt zij zich te weer tegen het voornemen van het College van Burgemeester en Wethouders om maar liefst 2.500 bomen te kappen. Komt er wat voor in de plaats? Dat zal zeker het geval zijn. Tocht steekt het de adressante van deze brief dat in de gemeentelijke Bomenverordening, art.6 lid 1, het begrip " kan" staat als het gaat om de herplantplicht. De gemeente kan dat dus eisen, maar kan het om haar moverende redenen ook niet verplichten.
In haar brief aan de fracties beklemtoont Greet van Stavel, de schrijfster van de brief, het belang van bomen. Haar brief wordt met toestemming integraal op de site gepubliceerd.
T.z.t. zullen de reacties die deze brief oproept, ook op de site te vinden zijn. lees meer

Impressies van de Wijkplatformvergadering van 25 september 2018

06/10/2018 - Op 25 september werd een Wijkplatformvergadering gehouden. Tijdens die vergadering presenteerde de nieuwe wijkwethouder, George Becht, zich. De belangrijkste zaken uit die vergadering worden in het onderstaande belicht. lees meer

Wijkplatform doneert tillift aan De Terugwinning

01/10/2018 - In de wijk is sinds april De Terugwinning actief. Het gaat daarbij om een bedrijf zonder winstoogmerk dat oude fietsen op laat knappen door vrijwilligers, waarvan sommigen een grote afstand tgot de arbeidsmarkt hebben. De Terugwinning op het paard geholpen via het ANWB Kinderfietsenplan heeft op het terrein van Den Oudsten aan de Utrechtsestraatweg twee loodsen in gebruik. De ene bestemd voor de fietsen, de andere loods voor het vervaardigen van pallets. lees meer

Flyer voor nieuwkomers in de wijk

06/09/2018 - Het bestuur van het Wijkplatform heeft een flyer ontworpen bestemd voor degenen die in de wijk komen wonen. lees meer

Actueel nieuws | Nieuwsarchief