Nieuws

Afkoppelcoach in de week van ons water

18/09/2019 - Het Wijkplatform Staatsliedenkwartier zet groots in op duurzaamheid met name in relatie tot de klimaatverandering.De komende vergadering op 24 september staat geheel in het teken daarvan. Zo behandelt Jolanda v.d. Spiegel de vergroening van de tuinen en wat daarvan de voordelen zijn en wat daarbij komt kijken. lees meer

Facebookberichten van augustus

05/09/2019 - Het was nog vakantie in augustus en traditioneel gebeurt er dan weinig in de wijk, maar toch genoeg om daar aandacht aan te schenken. Het eerste artikeltje ging over een geweldige fout in de nieuwe gemeentegids. Het volgende item had betrekking op de plannen voor een nieuwe technisch georiënteerde school in het stationsgebied. Dat de Kapel een rol gaat spelen op de Open Monumentedag was ook een item op de Facebookpagina waard. Dat gold ook voor het opreden van Corry Konings in de grote zaal van Careyn/Weddesteyn tijdens de Woerdense Vakantieweek alsmede voor de aankondiging van de Week tegen de Eenzaamheid. lees meer

De nieuwe gemeentegids: fout op fout.

15/08/2019 - De nieuwe gemeentegids is pas uit, maar bij het doorbladeren stuit je op fouten. In het geval van het Wijkplatform is die fout eigenlijk onvergeeflijk. Want als contactpersoon staat Gerard Schill vermeld en hij is twee jaar en acht maanden geleden al overleden.Begrijpelijk dus dat zijn weduwe erg ontdaan was toen zij de Facebookpagina van het Wijkplatform bekeek en daar opmerkzaam op werd gemaakt. lees meer

Een suggestie ter verbetering van de verkeerssituatie in het Staatsliedenkwartier.

05/08/2019 - Al enkele jaren nadat de eerste spa de grond in ging voor de bouw van het Staatsliedenkwartier (eind 1968) ontstond er al een comité Verkeersveiligheid. Sindsdien is het onderwerp niet meer weg te branden uit het collectieve wijkgeheugen. Elke vergadering van het Wijkplatform waren er wel stemmen die een pleidooi voerden voor meer verkeersveiligheid in de wijk. Over hoe dat dan te bereiken verschilden de meningen. Andere routes, handhaving van de maximumsnelheid, verkeerslichten, een rotonde bij de Snellerbrug? lees meer

Burendag

27/04/2019 - Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2019 vieren we Burendag op 28 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Activiteiten kunnen vanaf eind juni 2019 worden aangemeld en u krijgt ook een Burendag feestpakket als uw activiteit voor 1 september is aangemeld. lees meer

Alle cijfers.nl

15/03/2019 - Alle cijfers.nl heeft heel recent de nodige cijfers over het Staatsliedenkwartier gepubliceerd. lees meer

Actueel nieuws | Nieuwsarchief