Nieuws

Schrappen vergadering Wijkplatform

26/03/2020 - Als gevolg van de coronacrisis wordt de eerstvolgende vergadering van het Wijkplatform, vastgesteld op 2 juni, geschrapt. lees meer

Diapresentatie op Jubileummiddag

14/03/2020 - Tijdens de viering van 50 jaar Staatsliedenkwartier en 60 jaar Weddesteynkapel op 7 maart in de Kapel werd een diapresentatie van 50 jaar Staatsliedenkwartier gepresenteerd. Die werd bekeken door de ca. 175 aanwezigen. lees meer

Duurzame energie in Woerden, maar hoe en waar?

11/03/2020 - De voorzitter van het Wijkplatform Paul Glissenaar maakt deel uit van de Klankbordgroep Grootschalige Duurzame Energie. Woerden staart wat dat betreft voor een belangrijke opgave, zoals bekend is. Maar hoe en wat en hoe valt draagvlak binnen de wijken en dorpen te verkrijgen?

Het is al bijna weer zo ver, de tweede klankbordgroep in het participatietraject rond het afwegingskader grootschalige duurzame energie. Sinds de vorige bijeenkomst is er veel gebeurd; we hadden de inspirerende straatgesprekken, veel online belangstelling voor de enquĂȘte en hadden verdiepende gesprekken op de inloopavonden. Op de eerstvolgende klankbordgroep praten we u daar graag over bij en kijken naar de komende periode. OP verzoek van het Klankbordgroeplid Paul wordt deze informatie op de site gezet. lees meer

Jubilea in het Staatsliedenkwartier

10/03/2020 - Zaterdag 7 maart werd in de Weddesteynkapel herdacht dat 50 jaar geleden de eerste huizen in het Staatsliedenkwartier werden opgeleverd. De Kapel had 10 jaar eerder de deuren geopend en dus was er alle aanleiding voor een feestelijke bijeenkomst van Wijk en Kapel. lees meer

Zienswijzen op plan-Witt

19/11/2019 - Plan Witt nog geen gelopen race.
Het plan-de Witt, woningbouw op de locatie waar tot voor een aantal jaren gelden de fa. Pels haar nering (bloemen en planten) uitoefende, heeft onlangs ter inzage gelegen in de vorm van het ontwerpbestemmingsplan. Het was mogelijk om daarop door middel van een zienswijze te reageren en daarvan is gebruik gemaakt. lees meer

Actueel nieuws | Nieuwsarchief