Nieuws

Vragen over een speelterreintje in het Staatsliedenkwartier en de antwoorden van het College

16/01/2020 - Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Coby Franken van de Fractie Progressief Woerden
over speeltuin Woerden Centraal lees meer

Impressies van de Wijkplatformvergadering van 10 december 2019

12/12/2019 - De vergadering is succesvol verlopen. Er waren drie sprekers en meer bezoekers dan de laatste keren gebruikelijk was. lees meer

Zienswijzen op plan-Witt

19/11/2019 - Plan Witt nog geen gelopen race.
Het plan-de Witt, woningbouw op de locatie waar tot voor een aantal jaren gelden de fa. Pels haar nering (bloemen en planten) uitoefende, heeft onlangs ter inzage gelegen in de vorm van het ontwerpbestemmingsplan. Het was mogelijk om daarop door middel van een zienswijze te reageren en daarvan is gebruik gemaakt. lees meer

Actueel nieuws | Nieuwsarchief