Nieuwsarchief

Evaluatie hondenbeleid in Woerden

17/12/2017 - Veel bewoners van het Staatsliedenkwartier zullen zich er niet dagelijks van bewust zijn: Woerden voert een hondenbeleid uit. Een beleid gericht op het voorkomen van overlast en het reguleren van het in de openbare ruimte vertoeven van man en baasje c.q. bazin. Dat beleid is onlangs door de gemeente geëvalueerd en wat bleek: het beleid werkt naar behoren. Ook het bestuur van het Wijkplatform heeft zijn bijdrage aan die evaluatie geleverd. Het kwam tot geen andere conclusie dan die nu getrokken is in een maar liefst 80 pagina's tellend rapport. lees meer

Vergadering Wijkplatform van 12 december 2017

16/12/2017 - De laatste vergadering van het jaar was inhoudelijk uitstekend met presentaties van Philadeplia en de stichting de Groen Zorg, maar door het slechte winterweer ontbraken nogal wat "stam" gasten. lees meer

Inloopavond Hof van Leyland druk bezocht

07/11/2017 - In het Staatsliedenkwartier wordt er druk gebouwd. Het laatste, druk aan het bouwen, gebeurt op het voormalige Monaterrein. Maar plannen zijn er ook. Het gaan bouwen, staat op het voormalige Den Oudstenterrein te gebeuren. Dat daar veel belangstelling voor is bleek maandagavond 6 november tijdens de inloopavond. Het was er druk, druk en nog eens druk. Ongeveer 600 mensen voornamelijk uit Woerden afkomstig keken geïnteresseerd naar de plannen lees meer

Rotte kies aan de Oudelandseweg

15/10/2017 - De Oudelandseweg 44 is een verouderd en verloederd voormalig bedrijrfspand. Het plan is om ter plekke een appartementencomplex te realiseren. Het plan heeft in de periode mei/juni ter i.nzage gelegen. Er zijn vier bezwaren tegen in gediend. Maar die bezwaren hebben er niet toe geleid dat het oorspronkelijke plan is gewijzigd, op enkele punten van ondergeschikt belang na.
In november buigen commissie en Raad zich erover. Stemmen die ermee in dan kan de rotte kies verwijderd worden en kan nieuwbouw plaatsvinden. lees meer

Concert in de Weddesteynkapel warm aanbevolen.

10/10/2017 - Het Castellum Saxofoon Kwartet concerteert op zaterdag 21 oktober a.s. in de Weddesteynkapel. lees meer

Begin Vredesweek in de Weddesteynkapel

21/09/2017 - Aan het begin van de Vredesweek werd in het Staatsliedenkwartier een bijeenkomst gehouden voor scholieren van de twee basisscholen die de wijk kent. Dat gebeurde maandag 18 september 2017 in de Weddesteynkapel lees meer

Meedenkmoment voor een postzegelplannetje

02/09/2017 - Omwonenden van de van Boeijenlanen/de De Jagerschool waren woensdag 30 augustus in de gelegenheid om te zien wat de gemeente van plan is met een stukje groen tussen de Van Boeijenlanen en de flats van de Van Slingelandtlanen. Het was een meedenkmoment, mee tg denken met het Bureau Speelplan dat een plannetje voor een ravotplek had ontworpen. De belangstelling was bepaald niet uitbundig te noemen. Gelukkig schoven er nog een vijftal kinderen aan, voor wie dat ravotplekje in ieder geval ook bedoeld is. Een van hen had zelfs de moeite genomen om een maquette te ontwerpen. De bedoeling is dat de gemeente en het bureau voornoemd deze input voor het definitieve plan gaan gebruiken. Half oktober gaat dan volgens de pannen van de gemeente de schop de grond in. lees meer

De gemeentelijke Verkeersvisie tot 2030 en de consequenties voor het Staatsliedenkwartier

22/08/2017 - Bij de gemeente ligt nu de Verkeersvisie tot 2030 op tafel. Vertegenwoordigers van het Staatsliedenkwartier hebben in de tot standkoming daarvan een werkzaam aandeel gehad. André Dierick en Ben Rigter vertegenwoordigden onze wijk. Eerstgenoemde schreef daar dit artikel over. lees meer

Wat brengt het Speelplan 2017-2029 voor het Staatsliedenkwartier?

15/08/2017 - De Raad van Woerden werd onlangs getrakteerd op een lijvig plan, het Uitvoeringsplan Speelplan 2017-2029. De reacties van Raad en College op dit plan zijn positief. Het is een ambitieus plan met helaas te weinig financiële dekkingsmogelijkheden. Dus te verwachten is dat de uitvoering vertraging zal ondervinden. Het bestuur van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier heeft zijn inbreng bij de tot standkoming van het plan gehad. Maar of met die inbreng iets gebeurd is? lees meer

Hoe pakt het gemeentelijk hondenbeleid in het Staatliedenkwartier uit?

28/07/2017 - Sinds 1 januari 2015 voert de gemeente Woerden een hondenbeleid uit. Kern van het beleid is dat honden aangelijnd buiten moeten lopen, dat het niet hoeft op zogeheten uitrenvelden, dat poepzakjes een noodzakelijk attribuut zijn en dat er gehandhaafd wordt. Dat beleid pakt voor het Staatsliedenkwartier goed uit. lees meer

Bomen in het Staatsliedenkwartier

19/07/2017 - lees meer

Meer groen, kwantiatief en kwalitatief, in het Staatsliedenkwartier

06/07/2017 - Het bestuur van het Wijkplatform heeft gisteren, woensdag 5 juli, een excursie gehouden naar Harmelen. Daar huist Monique Verheyen, de drijvende kracht achter de Stichting Ruimte voor Spelen. Zij heeft samen met anderen twee projecten in Harmelen gerealiseerd. Die kunnen als voorbeeld dienen van zaken die het bestuur in het Staatsleidenkwartier graag van de grond zou willen helpen. lees meer

Woerden Wijzer

04/07/2017 - WoerdenWijzer.nl is een initiatief van de gemeente Woerden en werkt samen met maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties. lees meer

Schoonmaakactie Wijk verplaatst naar later

29/06/2017 - Helaas, helaas. De aangekondigde schoonmaakactie gaat niet door. lees meer

Bouwproject Den Oudstenterrein: stand van zaken

22/06/2017 - Na de vakantie zijn er wat ontwikkelingen te melden over het bouwplan, dat volgend jaar gerealiseerd gaat worden op het Den Oudstenterrein.
Het bestuur van het Wijkplatform is gisteren bijgepraat op het Stadhuis over de huidige stand van zaken. lees meer

De watervriendelijke tuin

11/06/2017 - Bewoonster Rinie Blauw is al een tijdje in de wijk Staatsliedenkwartier bezig om mensen om te turnen en dan gaat het haar speciaal om mensen die hun tuin hebben versteend. Daar zou liefst geheel, maar het kan natuurlijk ook gedeeltelijk, groen voor in de plaats moeten komen.
Ook de gemeente roert zich wat dit betreft met het project Steenbreek. Een initiatief van Duurzaam Woerden. lees meer

Schoonmaakactie Wijk

08/06/2017 - Een schone wijk, wie wil dat nou niet? De vraag stellen is haar beantwoorden.
Maar daar moet je wel wat voor doen!
Dat zou op zaterdag 1 juli a.s. kunnen. de handen uit de mouwen met andere woorden. Het Wijkplatform Staatsliedenkwartier organiseert deze actie,. lees meer

“Parijs” gaat op de helling, maar Woerden werkt stug door aan duurzaamheid en klimaatneutraal.

29/05/2017 - Geïnspireerd door het klimaatakkoord van Parijs werkt Woerden er hard en met ambitie aan om een duurzame en klimaatneutrale gemeente te worden. Een van die maatregelen betreft het aardgasvrij maken van een deel van het Schilderskwartier. Voordat dat verwezenlijkt kan worden is nog een lange weg te gaan in de tijd. Het idee kan namelijk pas gerealiseerd worden als Stedin de gasbuizen in dat deel van de wijk gaat vernieuwen. Daarvoor heeft het tot 2030 de tijd.
Binnnekort gaat nieuwbouw van start op het Den Oudsten terrein en de vraag laat zich stellen of dat niet een unieke kans biedt om dat deel van het Staatsliedenkwartier nu al aardgasvrij te maken. lees meer

Van Wijk-naar Gebiedsgericht werken.

24/05/2017 - In een Nota voor de gemeenteraad heeft het College van B. en W. nieuwe gedachten geformuleerd over het wijkgericht werken. In Woerden bestaat dat al meer dan 10 jaar, maar nu wil het gemeentebestuur er een dimensie aan toevoegen. Voortaan moet het gaan om Gebiedsgericht werken, waarbij zowel de fysieke omgeving in de wijk als ook de sociale omgeving op elkaar betrokken worden. Dat houdt grote veranderingen in voor de functie van de Wijkambtenaar, maar ook voor die van de bestuursleden van het Wijkplatform. lees meer

Informatieavond Uitbreidingsplan VEP tennis

18/05/2017 - Op een zwoele zomeravond in mei, gisteren de 17e, had het bestuur van VEP tennis "de omgeving" uitgenodigd om zich te laten informeren over zijn uitbreidingsplan. lees meer

Van de Middellandse Zee naar het Staatsliedenkwartier: ce n'est qu'une pas

16/05/2017 - Wijkbewoners Ahmed Arbaj, eigenaar van een groentewinkel en slagerij in de Nieuwstraat is onlangs geïnterviewd door leerling-journaliste Annemarie Thonissen van de Hogeschool Utrecht. Het gaat ve ene kledingstuk dat je in het Staatsliedenkwartier niet gauw ziet: een boerka. lees meer

Vriendenbijdrage landgoed Bredius

13/05/2017 - Door de inzet van vele vrijwilligers is het landgoed Bredius behouden gebleven. Maar die inzet kost naast moeite, ook geld. Het stichtingsbestuur doet een oproep aan "vrienden" om haar werk te steunen. Die oproep, dat vindt althans het bestuur van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier, moet niet aan dovemansoren gericht zijn. lees meer

Weesboten in de Oude Rijn

02/05/2017 - Wat weesfietsen zijn weet iedereen, maar weesboten? Ook in het Staatsliedenkwartier liggen ze en daar in de Oude Rijn zullen ze nog wel jaren blijven liggen. Totdat ze vanzelf naar de bodem zinken. lees meer

Het te vroeg aanbieden van plastic afval

01/05/2017 - Het te vroeg aan de weg zetten van de plastic zakken, gevuld met plastic afval, leidt tot irritatie bij anderen, die dit wel volgens de regels doen. Bij het Wijkcomité zijn hierover al diverse klachten binnengekomen. De gemeente is er ook van op de hoogte en gaat maatregelen treffen. lees meer

Uitbreiding tennispark VEP

12/04/2017 - Gisteren kwam op de site van het Wijkplatform een bericht te staan over de uitbreiding van het tennispark van VEP aan de Troelstralaan. lees meer

Uitbreiding VEP-tennis

11/04/2017 - De ledenvergadering van VEP-tennis heeft onlangs ingestemd met het uitbreidingsplan. Er zullen 2 banen aan de 6 bestaande banen worden toegevoegd. Dat moet gebeuren op het speelveld, aanpalend aan de tennisaccommodatie. Daar is een omgevingsvergunning voor nodig en dat vergt communicatie met de wijk. lees meer

Kunst in de wijk

07/04/2017 - Kunst in de wijk verfraait de wijk. Het is achter een illusie te denken dat elke wijkbewoner elke kunstuiting even prachtig vindt. Maar als het kunstwerk rommel oplevert liggen de kaarten anders. lees meer

Buurtpreventie in het Staatsliedenkwartier

06/04/2017 - Buurtpreventie werkt ook in het Staatsliedenkwartier. De gemeente heeft onlangs 4 borden in de wijk geplaatst die dat laten weten. lees meer

Nieuws van de werkgroep Verkeersvisie

04/04/2017 - Het Wijkplatform heeft de mogelijkheid om voor verschillende zaken aparte werkgroepen op te richten. Op dit moment functioneert er een en wel de werkgroep Verkeer met als stuwende kracht André Dierick. lees meer

Staatsliedenkwartier voert het verkeerde lijstje aan.

03/04/2017 - Er is de afgelopen maand sprake van een piek wat het aantal inbraken in Woerden betreft. Het AD/GH van vandaag wijdde daar een hoofdartikel aan. lees meer

Recente ontwikkelingen in het Staatsliedenkwartier: wijkagent Rick Jansen aan het woord.

31/03/2017 - Wijkagent Rick Jansen heeft op eigen initiatief een overzicht van de huidige veiligheidssituatie in het Staatsliedenkwartier aan het platformbestuur doen toekomen. In het onderstaande passeren de babbeltruc, verdachte situaties en preventie de revue. lees meer

De inclusieve buurt

21/03/2017 - Bij de gemeente bestaat de idee dat de samenhang in buurten en wijken te wensen overlaat. Er moet dus wat verbeteren. Een motie, aangenomen door de gemeenteraad op 5 april 2016 poogt daar wat aan te gaan doen. Inmiddels is er een bescheiden circus opgetuigd om uitvoering aan die motie te geven.
De bijeenkomst van 20 maart 2017 over de inclusieve buurt was daar een onderdeel van. lees meer

Weddesteynkapel muziektempel

10/03/2017 - Door acties van met name onze wijkbewoners kon de Weddesteynkapel enkele jaren geleden behouden blijven. De Kapel biedt ruimte aan kerkdiensten en uitvaarten. Daarnaast fungeert de Kapel ook als muziektempel. lees meer

De Ideeënbrouwerij

09/03/2017 - Hart voor Woerden heeft een nieuw idee ontwikkeld waar ook de wijk van kan profiteren: de Ideeën Winkel. De winkel is gevestigd in de Voorstraat op nummer 26. Op 17 maart start daar om 19.30 uur de Ideeënbrouwerij. lees meer

Conceptnotulen 7 maart

08/03/2017 - De conceptnotulen van 7 maart. lees meer

Buurtkamer Staatsliedenkwartier

07/03/2017 - De Buurtkamer Staatsliedenkwartier floreert weer na een klein dipje eind vorig jaar, begin van dit jaar. De vaste plek, de Willemhoeve, dreigde ingeruild te moeten worden voor een andere plek. Maar waar in de wijk? Toen hoefde het opeens niet meer. De Buurtkamer kon weer terecht op de oude, vertrouwde, stek. lees meer

Leefbaarheid, veiligheid en overlast in de buurt

06/03/2017 - De Veiligheidsmonitor van het CBS geeft aan dat de regio waaronder Woerden valt zich in de middenmoot bevindt. lees meer

NLdoet in het Staatsliedenkwartier

02/03/2017 - Op 10 en 11 maart is het weer tijd voor NLdoet. In het Staatsliedenkwartier staan een aantal projecten op stapel. Het gaat om het buitenzetten van bloemetjes, het - met een knipoog naar Van Kooten en de Bie - zomerklaar maken van balkons en het verzorgen van een gezellige mannendag. lees meer

Benzineverkooppunt TINQ Staatsliedenkwartier

23/02/2017 - In 2006 kondigde TINQ aan een goedkoop benzineverkooppunt in het Staatsliedenkwartier te willen neerzetten. De gemeente werkte toen aan een herziening van het bestemmingsplan Staatsliedenkwartier en was voornemens niet voor een blokkade te zorgen. lees meer

Nieuwbouw aan de Johan de Wittlaan

22/02/2017 - Met dit bouwplan gaat de wijk er weer op vooruit. Er worden vier kapitale woningen gebouwd op de plek waar nu nog een oude vervallen schoolgebouw staat. Tot twee jaar geleden nog in gebruik bij het ROC. Maar die had het schoolgebouw niet meer nodig en een projectontwikkelaar, Woerdens ondernemer van 2015 Frank van der Heide, zag zijn kans schoon en heeft die genomen. lees meer

Landelijke Opschoondag

20/02/2017 - Op zaterdag 25 maart is het weer de Landelijke Opschoondag. Tijdens deze dag organiseren mensen door het hele land opschoonacties om samen hun buurt of straat schoon te houden. Gezellig samen de handen uit de mouwen, in de frisse buitenlucht. lees meer

Agenda vergadering wijkplatform d.d. 07-03-2017

19/02/2017 - Agenda t.b.v. de op dinsdag 7 maart 2017 te houden vergadering van het Wijkplatform. De vergadering wordt gehouden in de Weddesteynkapel en vangt te 20.00 uur aan. Einde vergadering te 21.30 uur. lees meer

Wereldcafé duurzame samenleving

18/02/2017 - Gemeente Woerden organiseert op dinsdag 14 maart 2017 van 16:00- 19:00 uur
in de Bistronoom een wereldcafé duurzame samenleving. Doel van deze bijeenkomst is om samen met u invulling te geven aan actieplannen voor een klimaatneutraal Woerden in 2030 en een klimaatbestendig en circulair Woerden in 2050. lees meer

Reactie Wijkplatform Staatsliedenkwartier op het Waterbeleidsplan

03/02/2017 - Naar aanleiding van de brief van mevrouw J. Scheenstra d.d. 13 januari jl. inzake het GWP waarin gevraagd werd om een reactie op dit plan, deel ik u namens het bestuur van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier het volgende mee. lees meer

Huisvesting Statushouders in het Staatsliedenkwartier?

01/02/2017 - De gemeente heeft de wettelijke taak om huisvesting te verzorgen voor vluchtelingen die permanent in Nederland mogen blijven.In 2016 had Woerden de taak om 129 statushouders te huisvesten. Met 2017 en 2018 erbij zullen dat er 400 moeten zijn. lees meer

Actueel nieuws | Nieuwsarchief