Nieuwsarchief

Landelijke Opschoondag

20/03/2020 - Die Landelijke Opschoondag stond voor morgen op de agenda maar gaat niet door. lees meer

7 maart: het Wijkplatform en de Weddesteynkapel bestaan dan 50 en 60 jaar

02/03/2020 - De wijk en de in de wijk gelegen Kapel vieren op 7 maart 2020 feest. Het is dan 50 jaar geleden dat de eerste woningen in het Staatsliedenkwartier werden opgeleverd. In dat jaar bestond de Weddesteynkapel al 10 jaar. Reden voor een feestje dus. Dat wordt op 7 maart gepast gevierd in de Kapel met een lezing, een tentoonstelling, het aanbieden van het eerste exemplaar van de Jubileumverjaardagskalender aan de wijkwethouder en een samenzijn na afloop met het gebruikelijke drankje en hapje. lees meer

Bestemmingsplan-Witt zal ongewijzigd de eindstreep halen.

14/02/2020 - Na een lange aanloop bereikt het bestemmingsplan "herontwikkelingslocatie Witt" deze en de volgende maand de eindstreep. Nagenoeg ongeschonden, want de zes ingediende zienswijzen, m.a.w. bezwaren, worden gemotiveerd en goed beargumenteerd van de hand gewezen. lees meer

Hart voor Woerden wordt lokale variant van NLvoorElkaar

10/02/2020 - De website Hart voor Woerden gaat over ion een nieuw digitaal platform. De voordelen daarvan voor organisaties die gebruik (gaan) maken van de Vacaturebank worden in het onderstaande onder woorden gebracht. lees meer

Het College van B. en W. bezocht op 28 januari 2020 de wijk Staatsliedenkwartier

29/01/2020 - Het voltallige College van B. en W. van Woerden bezocht onlangs het Staatsliedenkwartier. Het bestuur van het Wijkplatform trad op als gastheer. Het was een geslaagd bezoek, ondanks de slechte weersomstandigheden. Het College, het bestuur en ambtelijke aanhang moest de kou trotseren, want drie programmaonderdelen speelden zich in de buitenlucht af. Niettemin was het bezoek, kundig voorbereid door wijkambtenaar Ilse Konings, een succes. lees meer

Vragen over een speelterreintje in het Staatsliedenkwartier en de antwoorden van het College

16/01/2020 - Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Coby Franken van de Fractie Progressief Woerden
over speeltuin Woerden Centraal lees meer

Minispeelplekje bij het spoor in het Staatsliedenkwartier

20/12/2019 - De fractie van Progressief Woerden heeft bij monde van fractielid Coby Franken zogeheten Artikel 42 vragen gesteld aan het College onder het kopje “Spelen in de nieuwe wijk langs het spoor (Staatsliedenkwartier)”.
Dit soort vragen dient door het College binnen de termijn van 30 dagen beantwoord te worden. De vragen zijn op 12 december ingediend en de Griffie tekent aan dat het College deze vragen uiterlijk op 10 januari 2020 van een antwoord moet voorzien. lees meer

Impressies van de Wijkplatformvergadering van 10 december 2019

12/12/2019 - De vergadering is succesvol verlopen. Er waren drie sprekers en meer bezoekers dan de laatste keren gebruikelijk was. lees meer

Inloopavond stedenbouwkundig plan Snellerpoort

03/12/2019 - De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de plannen voor de toekomstige woonwijk Snellerpoort. Dit braakliggende terrein tussen de Steinhagenseweg en het spoor moet een levendige, 21e eeuwse stationsbuurt worden. Een stedelijke wijk met circa 800 woningen, maar ook een wijk waar water en groen een hoofdrol spelen en die goed verbonden is met het centrum van de stad. Kortom, een buurt waar het goed wonen is. Met de komst van de nieuwe woningen, neemt ook de behoefte aan (winkel)voorzieningen in de wijk toe. Daarom onderzoeken de eigenaar van het winkelcentrum (Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer) en de gemeente Woerden of uitbreiding van het bestaande winkelcentrum met een extra supermarkt, circa 100 woningen en een gebouwde parkeergarage in Snel en Polanen haalbaar is. lees meer

Facebookberichten van oktober 2019

04/11/2019 - Ook gedurende de maand oktober zijn er interessante berichten op de Facebookpagina van het Wijkplatform verschenen., Een oerzicht daarvan in het onderstaande. lees meer

Snellerpoort, een levendige stationsbuurt in wording

29/10/2019 - De wijk in wording Snellerpoort ligt aan de andere kant van het spoor vanuit het Staatsliedenkwartier gezien. De gemeente heeft heel recent over de wijk in wording een persbericht de wereld ingezonden en vond het nodig om het bestuur van het Wijkplatform apart daarop te wijzen. Hoewel gescheiden door het spoor zullen beide wijken zonder meer met elkaar te maken krijgen. (verplaatsing van de Aldi?). Vandaar dat het een uitstekend idee was om het Wijkplatform te informeren aan de hand van onderstaand persbericht. lees meer

Ontwerp bestemmingsplan herontwikkelingslocatie Witt

16/10/2019 - Ontwerp bestemmingsplan Herontwikkelingslocatie Witt

Met ingang van 3 oktober 2019 heeft de gemeente het plan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. Het bestuur van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier heeft enkele bezwaren tegen het plan, waarbij het met name gaat over de verkeersafwikkeling en het parkeren, aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt.

Ook pleit het in zijn zienswijze voor het invoeren van eenrichtingverkeer op de Joh. De Wittlaan.


lees meer

Het waarom van de afkoppelcoach

14/10/2019 - Eerder is op de site melding gemaakt van de actie, waarbij de door de gemeente Woerden ingehuurde afkoppelcoach wijkbewoners met raad en daad terzijde staat. lees meer

Woerdense leerlingen ontdekken hun talent met ‘Sjors’ en ‘Try Out’!

04/10/2019 - Volgende week vindt de start plaats van de projecten 'Sjors, ontdek je talent!' en 'Try Out'. De feestelijke uitreiking van het eerste Sjors-boekje zal aanstaande maandagochtend, 7 oktober, plaatsvinden door wethouder Arjan Noorthoek. lees meer

Facebookberichten van september 2019

03/10/2019 - Geduirende de maand september is er in de wijk weer het nodige gebeurd. de Facebook-pagina van die maand gaf daarvan een overzicht. lees meer

Elektrische laadpalen

01/10/2019 - Elektrisch rijden vooronderstelt de aanwezigheid van laadpalen.
Maar wat een gedoe om zo’n laadpaal geplaatst te krijgen.

John Strien vertelde hierover tijdens de laatstgehouden vergadering van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier. lees meer

Duurzaam Huis, duurzaam rijden en een duurzame tuin

25/09/2019 - Een duurzaam huis door alles wat maar mogelijk is te isoleren, duurzaam rijden met een eigen laadpaal aan huis en een duurzame tuin, dat zijn de ingrediënten waarmee Jolanda van der Spiegel de klimaatcrisis te lijf gaat. lees meer

Afkoppelcoach in de week van ons water

18/09/2019 - Het Wijkplatform Staatsliedenkwartier zet groots in op duurzaamheid met name in relatie tot de klimaatverandering.De komende vergadering op 24 september staat geheel in het teken daarvan. Zo behandelt Jolanda v.d. Spiegel de vergroening van de tuinen en wat daarvan de voordelen zijn en wat daarbij komt kijken. lees meer

Facebookberichten van augustus

05/09/2019 - Het was nog vakantie in augustus en traditioneel gebeurt er dan weinig in de wijk, maar toch genoeg om daar aandacht aan te schenken. Het eerste artikeltje ging over een geweldige fout in de nieuwe gemeentegids. Het volgende item had betrekking op de plannen voor een nieuwe technisch georiënteerde school in het stationsgebied. Dat de Kapel een rol gaat spelen op de Open Monumentedag was ook een item op de Facebookpagina waard. Dat gold ook voor het opreden van Corry Konings in de grote zaal van Careyn/Weddesteyn tijdens de Woerdense Vakantieweek alsmede voor de aankondiging van de Week tegen de Eenzaamheid. lees meer

De nieuwe gemeentegids: fout op fout.

15/08/2019 - De nieuwe gemeentegids is pas uit, maar bij het doorbladeren stuit je op fouten. In het geval van het Wijkplatform is die fout eigenlijk onvergeeflijk. Want als contactpersoon staat Gerard Schill vermeld en hij is twee jaar en acht maanden geleden al overleden.Begrijpelijk dus dat zijn weduwe erg ontdaan was toen zij de Facebookpagina van het Wijkplatform bekeek en daar opmerkzaam op werd gemaakt. lees meer

Een suggestie ter verbetering van de verkeerssituatie in het Staatsliedenkwartier.

05/08/2019 - Al enkele jaren nadat de eerste spa de grond in ging voor de bouw van het Staatsliedenkwartier (eind 1968) ontstond er al een comité Verkeersveiligheid. Sindsdien is het onderwerp niet meer weg te branden uit het collectieve wijkgeheugen. Elke vergadering van het Wijkplatform waren er wel stemmen die een pleidooi voerden voor meer verkeersveiligheid in de wijk. Over hoe dat dan te bereiken verschilden de meningen. Andere routes, handhaving van de maximumsnelheid, verkeerslichten, een rotonde bij de Snellerbrug? lees meer

Facebookberichten van juli 2019

02/08/2019 - Tijdens de vakantiemaand juli is er weinig gebeurt op de Facebookpagina van het Wijkplatform.Dat neemt niet weg dat er toch nog enkele berichten op de pagina verschenen. Een samenvatting volgt hier. lees meer

Strategienota Verkeer: kritische bemerkingen

06/07/2019 - Verkeer in Woerden is een van de grootste problemen. De verkeersdruk is groot en dat geldt vooral voor het Staatsliedenkwartier. Een druk die groter wordt als alle nieuwbouwprojecten die nu in de wijk tot een afronding zijn gekomen. Uiteraard is de gemeente druk met proberen hiervoor oplossingen te vinden. Er wordt heel wat nagedacht en geschreven over dit onderwerp. Soms worden burgers geraadpleegd. Voor onze wijk bemoeit André Dierick zich hiermee. Maar hij volgt de ontwikkelingen op de voet en kritisch. Alleen voor hoe lang nog? Het bestuur van het Wijkplatform hoopt dat het nog lang van zijn expertise mag profiteren. lees meer

Facebookberichten van juni 2019

04/07/2019 - Op de Facebookpagina van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier kwamen gedurende de maand juni een behoorlijk aantal onderwerpen aan de orde. Een samenvatting volgt hier. lees meer

Fancy Fair R. de Jagerschool

01/07/2019 - De vrijdag 28 juni 2019 gehouden Fancy Fair, georganiseerd door het team van de R. de Jagerschool is goed verlopen. Het weer was stralend, de activiteiten rijk geschakeerd en de belangstelling van leerlingen en hun ouders ruim voldoende. Een geslaagd evenement dus. lees meer

Kapelconcert door Excelsior op 6 juli 2019 in de Weddesteynkapel

18/06/2019 - Tijdens het laatste kerst/winterconcert op 8 december kon de volle zaal getuige zijn van een unieke ontmoeting tussen Sint en Santa. Wat zal Excelsior voor het zomerconcert in petto hebben? Het blijft nog even een verrassing, net zoals het exacte programma, maar ongetwijfeld komen deze muzikanten weer met een leuke act op de proppen. lees meer

Afscheid Lenneke Smit als voorzitter Wijkplatform Staatsliedenkwartier.

05/06/2019 - Na 6 1/5 jaar heeft Lenneke Smit tijdens de vergadering van het Wijkplatform op 4 juni de voorzittershamer neergelegd. Er breekt nu een voorzittersloze periode aan, want de beoogd nieuwe voorzitter treedt vanaf 1 januar 2020 aan. lees meer

Facebookberichten van mei 2019

03/06/2019 - Gedurende de maand mei zijn weer de nodige informatieve items op de Facebookpagina van het Staatsliedenkwartier gezet.
In het onderstaande daarvan een samenvatting. lees meer

Mini-symposion ThuisHuis

26/05/2019 - Het ThuisHuis, in Woerden comfortabel gelegen aan de Prins Mauritssingel, organiseerde onder de bezielende leiding van Lotte Ruyten op 13 mei een mini-symposion over eenzaamheid. Dit onder de pakkende titel"Laat niemand in eenzaamheid leven".
De bijeenkomst werd heel goed bezocht. De opening werd verzorgd door burgemeester Molkenboer. lees meer

Facebook berichten van april 2019

03/05/2019 - Het is goed gebruik om een keer per maand de Facebook-itgems van een bepaalde maand kort samen te vatten op de website. Dit keer gaat het om de items van april 2019. Aan de orde zijn geweest de vacature-voorzitter, de Burendag, Koningsdag in de wijk en het mini-symposion van het ThuisHuis. lees meer

Voorzieningen in het Staatsliedenkwartier

01/05/2019 - CDA raadslid Marco Hoilemans heeft zogeheten art.42 vragen aan het College gesteld over de voorzieningen in het Staatsliedenkwartier. Het College is op grond van dit artikel verplicht om binnen 6 weken deze vragen te beantwoorden. Dat is nu gebeurd.
lees meer

Burendag

27/04/2019 - Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2019 vieren we Burendag op 28 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Activiteiten kunnen vanaf eind juni 2019 worden aangemeld en u krijgt ook een Burendag feestpakket als uw activiteit voor 1 september is aangemeld. lees meer

Bestuurlijke Wijkfeitelijkheden (4)

08/04/2019 - Traditiegetrouw vergadert het bestuur van het Wijkplatform elke eerste woensdag van de maand. In april viel de vergaderdatum op de 3de.

Een reeks van onderwerpen kwamen aan de orde. Een samenvatting van de belangrijkste zaken die op 27 februari de revue passeerden. lees meer

Uit de oude doos: supermarkt in het Staatsliedenkwartier geopend

03/04/2019 - De eerste supermarkt in het Staatsliedenkwartier begon in 1971 als ‘noodwinkel’. Onder de naam Centra-markt startte ondernemer Stef van der Meer, een boerenzoon uit Linschoten, de winkel. In 1974 ging de ‘echte’ supermarkt open. lees meer

Facebook berichten van maart 2019

01/04/2019 - Het leek de de redactie van de sociale media van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier een goede zet om per maand de gedurende die maand op de Facebookpagina gezette onderwerpen op de site te plaatsen. De reden is dat door deze actie het bereik vergroot zal worden. De eerste Facebookberichten waren die van januari 2019. Editie 2 was van februari 2019 en nu volgt editie 3 van maart jl.met als onderwerpen o.m. een nieuw fietspad op de Mauritssingel?, de remproef, een plan om de verkeerssituatie aan de Noordzijde van het station te verbeteren, de Cattenbroekertunnel en de suggestie om zich als Woerden aan te melden voor met mini-bosjesproject van IVN. lees meer

Bomen leveren de samenleving niet alleen zuurstof op, maar ook keiharde euro's

26/03/2019 - In de week dat in het Westdampark bomen gekapt werden, waarvan een deel volstrekt onnodig en er ook een aantal bomen gekapt werden op de groenstrook hoek P.Buyslaan/Vossenschanslaan, attendeerde een wijkbewoonster ons op een artikel uit Trouw van 21 maart jl. van de hand van Katja Keuchenius. De titel boven dat artikel zegt al meer dan voldoende. lees meer

Prelude op de Koningsspelen

22/03/2019 - Hoewel het nog ver weg is, wordt er ion Woerden al druk gewerkt aan de voorbereidingen voor de Woerdense Koningsspelen. De Koningsspelen worden in heel Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk georganiseerd. Het Oranjefeest heeft als doel om kinderen in het basisonderwijs en hun ouders te laten zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen niet alleen heel belangrijk, maar vooral ook heel leuk is!

Daarom bestaat de dag uit sportieve activiteiten die worden voorafgegaan kunnen worden door een gezamenlijk, feestelijk Koningsontbijt. Hier doen verschillende scholen in Woerden ook aan mee. De landelijke Koningsspelen 2019 staan verder in het teken van water drinken. Alle kinderen worden uitgedaagd om lekker water te drinken bij verschillende activiteiten.

Voor meer informatie over de landelijke Koningsspelen zie www.koningsspelen.nl. lees meer

Alle cijfers.nl

15/03/2019 - Alle cijfers.nl heeft heel recent de nodige cijfers over het Staatsliedenkwartier gepubliceerd. lees meer

Open Dag R. de Jagerschool

13/03/2019 - De R. de Jagerschool houdt een Open Dag op woensdag 27 maart a.s. lees meer

Doorstroming aan de noordzijde van het station.

12/03/2019 - De verkeerscirculatie aan de noordzijde van het station is voor verbetering vatbaar. De gemeente denkt erover na hoe dit te realiseren, maar er zijn ook betrokken wijkbewoners die graag hun zegje hierover kwijt willen. Henk Slot, die vanuit zijn huiskamer er zicht op heeft, heeft zijn ideeën hieromtrent op een schets gezet. lees meer

Vacature voorzitter.

08/03/2019 - Voorzitter Lenneke Smit heeft tijdens de Wijkplatformvergadering van het Staatsliedenkwartier haar aftreden bekend gemaakt. Voor de zomer moet er een opvolger/ster zijn. lees meer

Bestuurlijke Wijkfeitelijkheden (3)

04/03/2019 - Traditiegetrouw vergadert het bestuur van het Wijkplatform elke eerste woensdag van de maand. In februari werd even afgeweken van de traditie, want de eerste woensdag in maart valt precies een dag na de Platformvergadering en dat is niet handig. Dus werd er op de 27ste vergaderd.
Een reeks van onderwerpen kwamen aan de orde. Een samenvatting van de belangrijkste zaken die op 27 februari de revue passeerden. lees meer

Facebook-itenms van februari 2019

02/03/2019 - Het leek de de redactie van de sociale media van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier een goede zet om per maand de gedurende die maand op de Facebookpagina gezette onderwerpen op de site te plaatsen. De reden is dat door deze actie het bereik vergroot zal worden. De eerste Facebookberichten waren die van januari 2019. Nu volgt editie 2 van februari 2019.
lees meer

Straatnamen Leylandhof, vm. Den Oudsten-terrein

21/02/2019 - Het bestuur van het Wijkplatform heeft er al in een vroegtijdig stadium bij de gemeente op aangedrongen: vernoem de straten op het vm. Den Oudsten-terrein naar staatslieden. Want de nieuwe wijk, Leylandhof geheten, ligt nou eenmaal in het Staatsliedenkwartier. De oproep heeft succes gehad, want vanmiddag heeft de gemeente in een persbericht de namen van de straten bekend gemaakt en zie het zijn allemaal mensen die hun sporen in de politiek verdiend hebben, w.o. twee vrouwelijke politici. lees meer

Basisschool De Schakel in het Staatsliedenkwartier streeft naar een veilige schoolomgeving.

15/02/2019 - Basisschool De Schakel probeert, daarin ondersteund door het Wijkplatform, een veilige schoolomgeving voor haar leerlingen en anderen in de buurt van de school te scheppen. lees meer

Bestuurlijke Wijkfeitelijkheden (2)

08/02/2019 - 07/02/2019 - Traditiegetrouw vergadert het bestuur van het Wijkplatform elke eerste woensdag van de maand. Voor februari werd de vergadering dus gehouden op de 6de.

Een reeks van onderwerpen kwamen aan de orde. Een samenvatting van de belangrijkste zaken die op 6 februari de revue passeerden. lees meer

Facebook-items van januari 2019 (1)

31/01/2019 - Het leek de de redactie van de sociale media van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier een goede zet om per maand de gedurende die maand op de Facebookpagina gezette onderwerpen op de site te plaatsen. De reden is dat door deze actie het bereik vergroot zal worden. De eerste Facebookberichten zijn die van januari 2019.

De onderwerpen van die maand waren de volgende:

Nieuwjaarsconcert door Excelsior in de Weddesteynkapel;
Werkzaamheden Fagellaan;
Nieuwe natuurspeelplek in Bredius;
Verkeersproblematiek;
Definitief plan voor de groenstrook P.Buyslaan/hoek Vossenschanslaan;
Uitbreiding Bethlehemkerk. lees meer

Bestuurlijke Wijkfeitelijkheden (2019-1)

10/01/2019 - Traditiegetrouw vergadert het bestuur van het Wijkplatform elke eerste woensdag van de maand. Op elke regel zijn uitzonderingen, dus vergaderde het Wijkplatformbestuur voor het eerst in 2019 niet op 2, maar op woensdag 9 januari. lees meer

Vrijwillligerswerk

07/01/2019 - Vrijwilligerswerk mag als de kurk genoemd worden waar de samenleving op drijft. Wat zou een voetbalclub, een muziekvereniging of een postzegelverzamelgezelschap moeten doen als er geen vrijwilligers aan het roer stonden? Het antewoord lat zich raden.
De gemeente roept begin van dit jaar op om vrijwilliger te worden en als je dat voor de eerste keer doet biedt de gemeente via Hart voor Woerden workshops aan.; lees meer

Presentatie Wijkplatformvergadering van 11 december 2018

17/12/2018 - Het ontwerp-verslag van de op 11 december 2018 gehouden vergadering van het Wijkplatform staat op de site onder het kopje "vergaderingen". lees meer

Actueel nieuws | Nieuwsarchief