Nieuwsarchief

Woerdense leerlingen ontdekken hun talent met ‘Sjors’ en ‘Try Out’!

04/10/2019 - Volgende week vindt de start plaats van de projecten 'Sjors, ontdek je talent!' en 'Try Out'. De feestelijke uitreiking van het eerste Sjors-boekje zal aanstaande maandagochtend, 7 oktober, plaatsvinden door wethouder Arjan Noorthoek. lees meer

Facebookberichten van augustus

05/09/2019 - Het was nog vakantie in augustus en traditioneel gebeurt er dan weinig in de wijk, maar toch genoeg om daar aandacht aan te schenken. Het eerste artikeltje ging over een geweldige fout in de nieuwe gemeentegids. Het volgende item had betrekking op de plannen voor een nieuwe technisch georiënteerde school in het stationsgebied. Dat de Kapel een rol gaat spelen op de Open Monumentedag was ook een item op de Facebookpagina waard. Dat gold ook voor het opreden van Corry Konings in de grote zaal van Careyn/Weddesteyn tijdens de Woerdense Vakantieweek alsmede voor de aankondiging van de Week tegen de Eenzaamheid. lees meer

De nieuwe gemeentegids: fout op fout.

15/08/2019 - De nieuwe gemeentegids is pas uit, maar bij het doorbladeren stuit je op fouten. In het geval van het Wijkplatform is die fout eigenlijk onvergeeflijk. Want als contactpersoon staat Gerard Schill vermeld en hij is twee jaar en acht maanden geleden al overleden.Begrijpelijk dus dat zijn weduwe erg ontdaan was toen zij de Facebookpagina van het Wijkplatform bekeek en daar opmerkzaam op werd gemaakt. lees meer

Een suggestie ter verbetering van de verkeerssituatie in het Staatsliedenkwartier.

05/08/2019 - Al enkele jaren nadat de eerste spa de grond in ging voor de bouw van het Staatsliedenkwartier (eind 1968) ontstond er al een comité Verkeersveiligheid. Sindsdien is het onderwerp niet meer weg te branden uit het collectieve wijkgeheugen. Elke vergadering van het Wijkplatform waren er wel stemmen die een pleidooi voerden voor meer verkeersveiligheid in de wijk. Over hoe dat dan te bereiken verschilden de meningen. Andere routes, handhaving van de maximumsnelheid, verkeerslichten, een rotonde bij de Snellerbrug? lees meer

Facebookberichten van juli 2019

02/08/2019 - Tijdens de vakantiemaand juli is er weinig gebeurt op de Facebookpagina van het Wijkplatform.Dat neemt niet weg dat er toch nog enkele berichten op de pagina verschenen. Een samenvatting volgt hier. lees meer

Strategienota Verkeer: kritische bemerkingen

06/07/2019 - Verkeer in Woerden is een van de grootste problemen. De verkeersdruk is groot en dat geldt vooral voor het Staatsliedenkwartier. Een druk die groter wordt als alle nieuwbouwprojecten die nu in de wijk tot een afronding zijn gekomen. Uiteraard is de gemeente druk met proberen hiervoor oplossingen te vinden. Er wordt heel wat nagedacht en geschreven over dit onderwerp. Soms worden burgers geraadpleegd. Voor onze wijk bemoeit André Dierick zich hiermee. Maar hij volgt de ontwikkelingen op de voet en kritisch. Alleen voor hoe lang nog? Het bestuur van het Wijkplatform hoopt dat het nog lang van zijn expertise mag profiteren. lees meer

Facebookberichten van juni 2019

04/07/2019 - Op de Facebookpagina van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier kwamen gedurende de maand juni een behoorlijk aantal onderwerpen aan de orde. Een samenvatting volgt hier. lees meer

Fancy Fair R. de Jagerschool

01/07/2019 - De vrijdag 28 juni 2019 gehouden Fancy Fair, georganiseerd door het team van de R. de Jagerschool is goed verlopen. Het weer was stralend, de activiteiten rijk geschakeerd en de belangstelling van leerlingen en hun ouders ruim voldoende. Een geslaagd evenement dus. lees meer

Kapelconcert door Excelsior op 6 juli 2019 in de Weddesteynkapel

18/06/2019 - Tijdens het laatste kerst/winterconcert op 8 december kon de volle zaal getuige zijn van een unieke ontmoeting tussen Sint en Santa. Wat zal Excelsior voor het zomerconcert in petto hebben? Het blijft nog even een verrassing, net zoals het exacte programma, maar ongetwijfeld komen deze muzikanten weer met een leuke act op de proppen. lees meer

Afscheid Lenneke Smit als voorzitter Wijkplatform Staatsliedenkwartier.

05/06/2019 - Na 6 1/5 jaar heeft Lenneke Smit tijdens de vergadering van het Wijkplatform op 4 juni de voorzittershamer neergelegd. Er breekt nu een voorzittersloze periode aan, want de beoogd nieuwe voorzitter treedt vanaf 1 januar 2020 aan. lees meer

Facebookberichten van mei 2019

03/06/2019 - Gedurende de maand mei zijn weer de nodige informatieve items op de Facebookpagina van het Staatsliedenkwartier gezet.
In het onderstaande daarvan een samenvatting. lees meer

Mini-symposion ThuisHuis

26/05/2019 - Het ThuisHuis, in Woerden comfortabel gelegen aan de Prins Mauritssingel, organiseerde onder de bezielende leiding van Lotte Ruyten op 13 mei een mini-symposion over eenzaamheid. Dit onder de pakkende titel"Laat niemand in eenzaamheid leven".
De bijeenkomst werd heel goed bezocht. De opening werd verzorgd door burgemeester Molkenboer. lees meer

Facebook berichten van april 2019

03/05/2019 - Het is goed gebruik om een keer per maand de Facebook-itgems van een bepaalde maand kort samen te vatten op de website. Dit keer gaat het om de items van april 2019. Aan de orde zijn geweest de vacature-voorzitter, de Burendag, Koningsdag in de wijk en het mini-symposion van het ThuisHuis. lees meer

Voorzieningen in het Staatsliedenkwartier

01/05/2019 - CDA raadslid Marco Hoilemans heeft zogeheten art.42 vragen aan het College gesteld over de voorzieningen in het Staatsliedenkwartier. Het College is op grond van dit artikel verplicht om binnen 6 weken deze vragen te beantwoorden. Dat is nu gebeurd.
lees meer

Burendag

27/04/2019 - Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2019 vieren we Burendag op 28 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Activiteiten kunnen vanaf eind juni 2019 worden aangemeld en u krijgt ook een Burendag feestpakket als uw activiteit voor 1 september is aangemeld. lees meer

Bestuurlijke Wijkfeitelijkheden (4)

08/04/2019 - Traditiegetrouw vergadert het bestuur van het Wijkplatform elke eerste woensdag van de maand. In april viel de vergaderdatum op de 3de.

Een reeks van onderwerpen kwamen aan de orde. Een samenvatting van de belangrijkste zaken die op 27 februari de revue passeerden. lees meer

Uit de oude doos: supermarkt in het Staatsliedenkwartier geopend

03/04/2019 - De eerste supermarkt in het Staatsliedenkwartier begon in 1971 als ‘noodwinkel’. Onder de naam Centra-markt startte ondernemer Stef van der Meer, een boerenzoon uit Linschoten, de winkel. In 1974 ging de ‘echte’ supermarkt open. lees meer

Facebook berichten van maart 2019

01/04/2019 - Het leek de de redactie van de sociale media van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier een goede zet om per maand de gedurende die maand op de Facebookpagina gezette onderwerpen op de site te plaatsen. De reden is dat door deze actie het bereik vergroot zal worden. De eerste Facebookberichten waren die van januari 2019. Editie 2 was van februari 2019 en nu volgt editie 3 van maart jl.met als onderwerpen o.m. een nieuw fietspad op de Mauritssingel?, de remproef, een plan om de verkeerssituatie aan de Noordzijde van het station te verbeteren, de Cattenbroekertunnel en de suggestie om zich als Woerden aan te melden voor met mini-bosjesproject van IVN. lees meer

Bomen leveren de samenleving niet alleen zuurstof op, maar ook keiharde euro's

26/03/2019 - In de week dat in het Westdampark bomen gekapt werden, waarvan een deel volstrekt onnodig en er ook een aantal bomen gekapt werden op de groenstrook hoek P.Buyslaan/Vossenschanslaan, attendeerde een wijkbewoonster ons op een artikel uit Trouw van 21 maart jl. van de hand van Katja Keuchenius. De titel boven dat artikel zegt al meer dan voldoende. lees meer

Prelude op de Koningsspelen

22/03/2019 - Hoewel het nog ver weg is, wordt er ion Woerden al druk gewerkt aan de voorbereidingen voor de Woerdense Koningsspelen. De Koningsspelen worden in heel Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk georganiseerd. Het Oranjefeest heeft als doel om kinderen in het basisonderwijs en hun ouders te laten zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen niet alleen heel belangrijk, maar vooral ook heel leuk is!

Daarom bestaat de dag uit sportieve activiteiten die worden voorafgegaan kunnen worden door een gezamenlijk, feestelijk Koningsontbijt. Hier doen verschillende scholen in Woerden ook aan mee. De landelijke Koningsspelen 2019 staan verder in het teken van water drinken. Alle kinderen worden uitgedaagd om lekker water te drinken bij verschillende activiteiten.

Voor meer informatie over de landelijke Koningsspelen zie www.koningsspelen.nl. lees meer

Open Dag R. de Jagerschool

13/03/2019 - De R. de Jagerschool houdt een Open Dag op woensdag 27 maart a.s. lees meer

Doorstroming aan de noordzijde van het station.

12/03/2019 - De verkeerscirculatie aan de noordzijde van het station is voor verbetering vatbaar. De gemeente denkt erover na hoe dit te realiseren, maar er zijn ook betrokken wijkbewoners die graag hun zegje hierover kwijt willen. Henk Slot, die vanuit zijn huiskamer er zicht op heeft, heeft zijn ideeën hieromtrent op een schets gezet. lees meer

Vacature voorzitter.

08/03/2019 - Voorzitter Lenneke Smit heeft tijdens de Wijkplatformvergadering van het Staatsliedenkwartier haar aftreden bekend gemaakt. Voor de zomer moet er een opvolger/ster zijn. lees meer

Bestuurlijke Wijkfeitelijkheden (3)

04/03/2019 - Traditiegetrouw vergadert het bestuur van het Wijkplatform elke eerste woensdag van de maand. In februari werd even afgeweken van de traditie, want de eerste woensdag in maart valt precies een dag na de Platformvergadering en dat is niet handig. Dus werd er op de 27ste vergaderd.
Een reeks van onderwerpen kwamen aan de orde. Een samenvatting van de belangrijkste zaken die op 27 februari de revue passeerden. lees meer

Facebook-itenms van februari 2019

02/03/2019 - Het leek de de redactie van de sociale media van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier een goede zet om per maand de gedurende die maand op de Facebookpagina gezette onderwerpen op de site te plaatsen. De reden is dat door deze actie het bereik vergroot zal worden. De eerste Facebookberichten waren die van januari 2019. Nu volgt editie 2 van februari 2019.
lees meer

Straatnamen Leylandhof, vm. Den Oudsten-terrein

21/02/2019 - Het bestuur van het Wijkplatform heeft er al in een vroegtijdig stadium bij de gemeente op aangedrongen: vernoem de straten op het vm. Den Oudsten-terrein naar staatslieden. Want de nieuwe wijk, Leylandhof geheten, ligt nou eenmaal in het Staatsliedenkwartier. De oproep heeft succes gehad, want vanmiddag heeft de gemeente in een persbericht de namen van de straten bekend gemaakt en zie het zijn allemaal mensen die hun sporen in de politiek verdiend hebben, w.o. twee vrouwelijke politici. lees meer

Basisschool De Schakel in het Staatsliedenkwartier streeft naar een veilige schoolomgeving.

15/02/2019 - Basisschool De Schakel probeert, daarin ondersteund door het Wijkplatform, een veilige schoolomgeving voor haar leerlingen en anderen in de buurt van de school te scheppen. lees meer

Bestuurlijke Wijkfeitelijkheden (2)

08/02/2019 - 07/02/2019 - Traditiegetrouw vergadert het bestuur van het Wijkplatform elke eerste woensdag van de maand. Voor februari werd de vergadering dus gehouden op de 6de.

Een reeks van onderwerpen kwamen aan de orde. Een samenvatting van de belangrijkste zaken die op 6 februari de revue passeerden. lees meer

Facebook-items van januari 2019 (1)

31/01/2019 - Het leek de de redactie van de sociale media van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier een goede zet om per maand de gedurende die maand op de Facebookpagina gezette onderwerpen op de site te plaatsen. De reden is dat door deze actie het bereik vergroot zal worden. De eerste Facebookberichten zijn die van januari 2019.

De onderwerpen van die maand waren de volgende:

Nieuwjaarsconcert door Excelsior in de Weddesteynkapel;
Werkzaamheden Fagellaan;
Nieuwe natuurspeelplek in Bredius;
Verkeersproblematiek;
Definitief plan voor de groenstrook P.Buyslaan/hoek Vossenschanslaan;
Uitbreiding Bethlehemkerk. lees meer

Bestuurlijke Wijkfeitelijkheden (2019-1)

10/01/2019 - Traditiegetrouw vergadert het bestuur van het Wijkplatform elke eerste woensdag van de maand. Op elke regel zijn uitzonderingen, dus vergaderde het Wijkplatformbestuur voor het eerst in 2019 niet op 2, maar op woensdag 9 januari. lees meer

Vrijwillligerswerk

07/01/2019 - Vrijwilligerswerk mag als de kurk genoemd worden waar de samenleving op drijft. Wat zou een voetbalclub, een muziekvereniging of een postzegelverzamelgezelschap moeten doen als er geen vrijwilligers aan het roer stonden? Het antewoord lat zich raden.
De gemeente roept begin van dit jaar op om vrijwilliger te worden en als je dat voor de eerste keer doet biedt de gemeente via Hart voor Woerden workshops aan.; lees meer

Presentatie Wijkplatformvergadering van 11 december 2018

17/12/2018 - Het ontwerp-verslag van de op 11 december 2018 gehouden vergadering van het Wijkplatform staat op de site onder het kopje "vergaderingen". lees meer

Autokraak en Autobranden

15/12/2018 - Autokraak is de meest voorkomende vorm van voertuigcriminaliteit. In 2018 zijn er 37 auto-inbraken geweest in de wijk Staatsliedenkwartier. Dat zijn er 4 meer dan in 2017. De autokraken vinden vooral plaats van dinsdag tot en met donderdag en in het midden van de wijk. Daders lijken het gemunt te hebben op met name Volkswagen, Audi en Skoda.
Autokraak is een probleem, maar in Woerden speelt op dit moment nog iets anders, iets gruwelijkers: autobranden.
Volgens het AD/Groene Hart van vandaag, zaterdag 15 december 2018, zijn er in de nacht van donderdag op vrijdag weer 2 auto's in vlammen opgegaan. Het totaal staat nu op 17. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam daar in de A. van Ostadestraat een vrachtauto bij. Nummer achttien. Advies van de politie: Wees alert! lees meer

Datagestuurd werken voor de wijk.

01/12/2018 - De gemeente is bezig om het gebiedsgericht werken op te tuigen. Ter voorbereiding is een pilot aan de gang in Harmelen en in de wijk Molenvliet.

lees meer

Bestemmingsplan Den Oudstenterrein op een oor na gevild.

23/11/2018 - Alvorens er gebouwd kan worden op het vm.de Oudstenterrein, al enige tijd geleden omgedoopt tot Leylandhof, moet eerst de bestemming ordentelijk geregeld worden. Dat bestemmingsplan ligt er nu en de Raad buigt zich daar op korte termijn over. Vraag is of het voor de Raad een Hamerstuk wordt of een Bespreekstuk. Binnnekort wordt dat duidelijk. lees meer

Zwemmen voor iedere Woerdenaar

30/10/2018 - Zwemmen is een sport die door bijna iedereen kan worden beoefend. Zowel op recreatief als op topniveau. Om dat te laten zien organiseert het Batensteinbad in samenwerking met Team Sportservice provincie Utrecht op zondag 11 november een bijzonder zwemevenement in Woerden. Kom zwemmen met én tegen paralympisch zwemmer Thijs van den End en ontdek of zwemmen een sport is die bij jou past! lees meer

Enkele opmerkingen over het verkeer in het Staatsliedenkwartier.

12/10/2018 - Verkeer en parkeren blijven onderwerpen die tot problemen aanleiding geven in het Staatsliedenkwartier. Vooral met de nieuwbouw erbij groeien die problemen in tal en last. Maar welke maatregelen te nemen die afdoende zullen blijken? Wie het weet mag het uiteraard zeggen. lees meer

Geen 2.500 bomen kappen in Woerden, maar er 2.500 stuks bijplanten

09/10/2018 - Een betrokken wijkbewoonster heeft zich zeer onlangs met een brief tot de fracties uit de Woerdense gemeenteraad gericht. In een vlammend betoog stelt zij zich te weer tegen het voornemen van het College van Burgemeester en Wethouders om maar liefst 2.500 bomen te kappen. Komt er wat voor in de plaats? Dat zal zeker het geval zijn. Tocht steekt het de adressante van deze brief dat in de gemeentelijke Bomenverordening, art.6 lid 1, het begrip " kan" staat als het gaat om de herplantplicht. De gemeente kan dat dus eisen, maar kan het om haar moverende redenen ook niet verplichten.
In haar brief aan de fracties beklemtoont Greet van Stavel, de schrijfster van de brief, het belang van bomen. Haar brief wordt met toestemming integraal op de site gepubliceerd.
T.z.t. zullen de reacties die deze brief oproept, ook op de site te vinden zijn. lees meer

Impressies van de Wijkplatformvergadering van 25 september 2018

06/10/2018 - Op 25 september werd een Wijkplatformvergadering gehouden. Tijdens die vergadering presenteerde de nieuwe wijkwethouder, George Becht, zich. De belangrijkste zaken uit die vergadering worden in het onderstaande belicht. lees meer

Wijkplatform doneert tillift aan De Terugwinning

01/10/2018 - In de wijk is sinds april De Terugwinning actief. Het gaat daarbij om een bedrijf zonder winstoogmerk dat oude fietsen op laat knappen door vrijwilligers, waarvan sommigen een grote afstand tgot de arbeidsmarkt hebben. De Terugwinning op het paard geholpen via het ANWB Kinderfietsenplan heeft op het terrein van Den Oudsten aan de Utrechtsestraatweg twee loodsen in gebruik. De ene bestemd voor de fietsen, de andere loods voor het vervaardigen van pallets. lees meer

Week van de eenzaamheid

19/09/2018 - Aan eenzaamheid, volksziekte nummer 1, wordt een aparte week gewijd. De Week van de Eenzaamheid wordt gehouden van 27 september t/m 6 oktober 2018. De stichting Thuishuis heeft hiervoor een activiteitenprogramma ontwikkeld.
lees meer

Flyer voor nieuwkomers in de wijk

06/09/2018 - Het bestuur van het Wijkplatform heeft een flyer ontworpen bestemd voor degenen die in de wijk komen wonen. lees meer

Boef in de Wijk

31/08/2018 - Het spel Boef in de Wijk wordt op 26 september 2018 in de wijk Staatsliedenkwartier gespeeld. lees meer

Ontwikkelingsplan voor de groenstrook langs het mr.Joekespad

31/07/2018 - Het bestuur van het Wijkplatform heeft begin van dit jaar het initiatief genomen om een werkgroep op te richten die als doel heeft te komen met een (her)ontwikkelingsplan voor de groenstrook begrensd door het mr.Joekespad en de tennisaccommodatie van VEP. lees meer

Nieuw hondenuitrenveld in het Staatsliedenkwartier nodig, maar waar?

30/07/2018 - Op 9 juli hebben wethouder Bolderwijk en projectleider Mostert samen met enkele wijkbewoners een wandeling door de wijk gemaakt.
Doel van de wandeling was om geschikte locaties te vinden voor een hondenuitrenveld voor de wijk, ter vervanging van het veld aan Bastion Maurits, dat opgeheven zal worden.
Uitkomst van de wandeling was dat het moeilijk is om een nieuwe plek voor dit doel te vinden, maar dat er toch nog enkele plekken zijn die nader onder de loep genomen moeten worden. Wellicht dat een daarvan een mogelijkheid biedt. lees meer

Struinen in de Tuinen

22/06/2018 - Op de middag van 8 juli verzorgt de Kult Kompagnie " Struinen in de Tuinen". Het gaat daarbij om optredens van artiesten bij mensen thuis,gewoon in de tuin. Iedereen mag komen kijken en luisteren. Een geweldig initiatief waarmee de Kompagnie in 2016 onder de term " Gluren bij de Buren" is begonnen. lees meer

Anti-inbraakactie voor het Staatsliedenkwartier

15/06/2018 - Woensdagavond 27 juni is er vanaf 19.30 uur een voorlichtingsavond over het voorkomen van woninginbraken in de Kapel van Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50. lees meer

Impressies van de op 5 juni 2018 gehouden vergadering van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier.

06/06/2018 - Gisteren, 5 juni, vond in de Weddesteynkapel de zomervergadering plaats van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier. lees meer

De Weddesteynkapel in de ban van feest van de Geest

14/05/2018 - In de periode van Hemelvaart tot en met Pinksteren, van do 10 mei t/m ma 21 mei doen de Bonaventurakerk, de Lutherse Kerk en Kapel Weddesteyn in Woerden en Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk in de Meije mee in het project Feest van de Geest, een landelijke initiatief dat sinds 2006 wordt georganiseerd. lees meer

De Terugwinning: een nieuw bedrijf in het Staatsliedenkwartier

08/05/2018 - Lang is de stichting met deze naam, “ de Terugwinning” onder de radar gebleven. Anders gezegd, met kousenvoeten is een bedrijf onder die naam onderdak gekomen op het vm. Den Oudstenterrein. Het waarom van die terughoudende opstelling wordt later verklaard. De website, waarover de stichting beschikt, laat weten dat Stichting “De Terugwinning” dagstructuur, carrière- en opleidingsoriëntatie, arbeidstoeleiding en  werknemersvaardigheden biedt aan voornamelijk mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Het verschilt per week en per maand, maar gemiddeld werken er wel zo’n 4 tot 14 van deze mensen.
lees meer

Actueel nieuws | Nieuwsarchief