Bouwproject Den Oudstenterrein: stand van zaken

22/06/2017 - Na de vakantie zijn er wat ontwikkelingen te melden over het bouwplan, dat volgend jaar gerealiseerd gaat worden op het Den Oudstenterrein.
Het bestuur van het Wijkplatform is gisteren bijgepraat op het Stadhuis over de huidige stand van zaken.

Het Staatsliedenkwartier krijgt er weer een buurt bij.

Maar dat duurt nog even voordat de eerste paal op het Den Oudstenterrein de grond in zal gaan.

Gisteren, woensdag 21 juni, was het bestuur van het Wijkplatform uitgenodigd op het Stadhuis om met projectontwikkelaar v.d. Akker en gemeentelijk projectmanager Beumers van gedachten te wisselen over de stand van zaken met betrekking tot het bouwplan.

Begin december 2016 werden belangstellen, belanghebbenden, omwonenden en het bestuur van het Wijkplatform bijgepraat over dit project. Wat zou er gebouwd gaan worden, waar precies, hoeveel woningen zouden er komen en hoe hoog zouden ruwweg de huur- en koopprijzen uitvallen?

Het was de bedoeling om begin juni weer een informatieavond te houden, maar die ging niet door. Er moet nog een hobbeltje in de sfeer van het bestemmingsplan genomen worden en dan zal de tijd rijp zijn. Volgens de gesprekspartners zal die hobbel op korte termijn genomen worden en dan duurt het niet lang meer of er wordt weer een infoavond gehouden.

Daarna volgt er nog een bijeenkomst. In het kader van het afgeven van de Omgevingsvergunning door de gemeente is het houden van een inspraakavond vereist. Pas daarna kan de schop in de grond. Het belang van een goede, volledige en tijdige informatie aan wijkbewoner en verdere belangstellenden/belanghebbenden werd vanuit het Wijkplatform onderstreept.

Wat er gebouwd gaat worden is in hoofdlijnen bekend. 172 tot 175 woningen, waarvan 25% in de sociale huur- en koopsector. Dan gaat het om een huurprijs tot maximaal  710 en een koopprijs tot maximaal  200.000. Het wordt een gedifferentieerde wijk, waar het aantrekkelijk wonen is.

De projectontwikkelaar heeft een website met daarop nuttige informatie over dit project.

http://www.denoudsten-wonen.nl/

Bestuursvertegenwoordigers Lenneke Smit en Wim van Geelen zagen in het plan dat het parkeren goed is opgelost, maar op een gegeven moment moet het blik de buurt uit en dat betekent druk op de Utrechtsestraatweg en de Vossenschanslaan. Of dat tot problemen zal leiden zal afhangen van de vraag wanneer de auto's de buurt verlaten. Na 09.00 en voor 16.00 uur zal dat geen probleem zijn. Het zal wel drukker worden op de genoemde wegen, maar het verkeer stroomt goed door. Maar tussen 08.00 en 09.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur? Files?

Het bestuur van het Wijkplatform heeft tijdens het gesprek gisteren de vraag opgeworpen of er gasloos gebouwd zou kunnen worden. Het Den Oudstenterrein zou daarmee de eerste wijk in Woerden zijn waarbij dat het geval is. De projectontwikkelaar zou dat wel willen, verkoopargument!, maar er zijn wettelijke belemmeringen. Bouw je gasloos en er is een bewoner die wel op gas wil koken b.v. dan is de netbeheerder wettelijk verplicht om een gasleiding aan te leggen. Dat is dus een groot risico. Wel staan duurzaamheid en klimaatneutraal hoog in het vaandel van gemeente en projectontwikkelaar.

Zoals bekend was Den Oudsten tot voor 2004 een autobusbouwer. Het bedrijf ging failliet en de hallen stonden daarna leeg of in de tijdelijke verhuur.

Op 3 september 2016 vond er voor het laatst op dit terrein een reünie plaats waar veel oud-werknemers verschenen, zie de fotoreportage.

Zouden er nog oud-werknemers zijn die op het terrein gaan wonen?

 

 

 

 

 

bekijk het fotoalbum

Actueel nieuws | Nieuwsarchief