De gemeentelijke Verkeersvisie tot 2030 en de consequenties voor het Staatsliedenkwartier

22/08/2017 - Bij de gemeente ligt nu de Verkeersvisie tot 2030 op tafel. Vertegenwoordigers van het Staatsliedenkwartier hebben in de tot standkoming daarvan een werkzaam aandeel gehad. André Dierick en Ben Rigter vertegenwoordigden onze wijk. Eerstgenoemde schreef daar dit artikel over.

De geschiedenis van de tot standkoming van deze Verkeersvisei: het duurde “even”

Februari 2016: door de gemeente Woerden wordt de discussie opgestart om te komen tot een Verkeersvisie 2030.

Uit de startnotitie:

Een verkeersvisie is een document op hoofdlijnen waarin de uitgangspunten, ambities en doelstellingen op het gebied van verkeer worden vastgelegd. Hieraan liggen vele variabelen ten grondslag. Een aantal van deze variabelen is een vast gegeven (uitgangspunten) Daarnaast is ook een groot aantal variabelen te bedenken die gebaseerd zijn op politieke keuzes (thema's/ ambities).

Een (willekeurig samengestelde) groep Woerdenaren met daarnaast vertegenwoordigers van organisaties (zoals ook het wijkplatform Staatliedenkwartier) hebben in een aantal sessies uitleg gekregen over de beginselen van de filosofie achter een goed ontworpen verkeersafhandeling. André Dierick en Ben Rigter vertegenwoordigden onze wijk. Het onderstaande artikel is van de hand van André

Door wat politieke strubbelingen bij het aanbieden van de resultaatnota aan het gemeentebestuur is in november 2016 een nieuwe opstart gemaakt. Ditmaal met harde afspraken over invloed van “buiten” de werkgroep (niet toegestaan dus) en over de ambitie om een nota te produceren waar alle deelnemers van de discussie achter staan. Dat is dus gelukt, en 25 april 2017 is de finale versie van de nota overgedragen. Waarom de gemeenteraad er nog steeds geen beslissing over genomen heeft? Ambtelijke molens malen langzaam

De inhoud

Het document , lees verder, behandelt de missie doelstellingen waarmee het totale domein van mobiliteit en verkeer voor de gehele gemeente in beeld is. Het betreft de onderwerpen Hulpdiensten, Voetgangers, Fietsers, Landbouwverkeer, Openbaar Vervoer, Autoverkeer in het centrum, Autoverkeer in de gemeente, Autoverkeer langs de gemeente, Parkeren, Geluiden Luchtkwaliteit.

Consequenties voor het Staatsliedenkwartier

Als de nota ongewijzigd door de raad wordt aangenomen zal dit niet direct tot grote wijzigingen binnen onze buurt leiden. Voor onze wijk is het volgende van belang:

Een van de speerpunten is het buiten de woonomgeving houden van het doorgaande verkeer (door het aanleggen en uitbouwen van de randwegen?) waardoor met alle aspecten van het verkeersgebruik op Oudelandseweg, Geestdorp en Utrechtsestraatweg rekening wordt gehouden.

Bij nieuwbouwplannen ( tuincentrum Pels, het Den Oudstenterrein en de Joh. De Wittlaan) zullen de plannen met de nota moeten worden afgestemd. Te denken valt dan aan de verkeersafhandeling tijdens en na de bouw, het parkeren voor de bewoners en de voorzieningen voor fiets en OV.

Ook ten aanzien van de binnen de wijk aangegeven parkeerproblemen (bijvoorbeeld rond het station) zullen zaken moeten veranderen.

Worden de gevraagde beslissingen ingehaald door de werkelijkheid van alle dag?

Natuurlijk staat Woerden niet stil. Op sommige terreinen wordt op besluiten vooruit gelopen. Zo wordt de P&R bij het station voor treinreizigers vanaf 1 september gratis, zodat de parkeerdruk op de omgeving hard zal terug lopen. Ook lijkt er beweging te komen in realisatie van randwegen. Buiten de wijk wordt inmiddels vlijtig gediscussieerd over handhaven van 30km per uur op de stadsring.

En wat kunnen we vanuit de wijk?

Er bestaat al een lijst van “issues” die zijn opgevoerd door en voor onze wijk. Deze lijst is een begin om in te brengen bij de volgende fase van de nota: de implementatie van de visie. Maar deze lijst is duidelijk NIET compleet. Verzoek is dan ook om in de eigen buurt te kijken of er zaken aan toe kunnen worden gevoegd en dit dan te melden aan het secretariaat van het Wijkplatform. Daarbij gaat het in eerste instantie niet om zaken als een losliggende tegel, maar issues die gerelateerd zijn aan duidelijkheid, veiligheid, en alles wat daarmee samenhangt.

Wat staat er al op die lijst?

Van Boeijenlanen (fietsers op de stoepen);

Fagellaan (gevaarlijk parkeergedrag);

Oudelandseweg (fietspad perikelen);

Johan de Wittlaan & Paulus Buyslaan ((dubbelparkeren);

Tinq (gevaarlijk rijgedrag tankauto’s);

Vossenschanslaan, Utrechtsestraatweg (zeer hard rijden);

Utrechtsestraatweg bij De Beren (in- en uitritten van nabij gelegen woningen geblokkeerd door auto’s;

Adriaan Duijkerpad (onoverzichtelijke uitrit richting de Joh. De Wittlaan door geparkeerde auto's):

Bij deze punten gaat het vooral om handhaving. Maar in feite kan iedereen een bijdrage aan veiliger situaties leveren door “zondaars” daar op aan te spreken.

Voor zover er in het Staatsliedenkwartier sprake is van verkeer- en parkeerproblematiek is de verwachting dat dit in de toekomst zal toenemen als gevolg van de eerder genoemde nieuwbouwplannen.

Maar verbeteringen zijn altijd mogelijke. Zoals gezegd: suggesties daarvoor melden bij het secretariaat van het Wijkplatform. Een van die mogelijke verbeteringen waarvoor van verschillende kanten gepleit wordt ten slotte is het 1-richtingsverkeer rondom het Station en aanpalende straten; ook de oversteek voor fietsers einde Johan de Wittlaan richting station zorgt dagelijks voor gevaarlijke situaties.

Maar er zijn meer van die situaties, kijk maar.

 

 


 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief