Hoe pakt het gemeentelijk hondenbeleid in het Staatliedenkwartier uit?

28/07/2017 - Sinds 1 januari 2015 voert de gemeente Woerden een hondenbeleid uit. Kern van het beleid is dat honden aangelijnd buiten moeten lopen, dat het niet hoeft op zogeheten uitrenvelden, dat poepzakjes een noodzakelijk attribuut zijn en dat er gehandhaafd wordt. Dat beleid pakt voor het Staatsliedenkwartier goed uit.

Van alle markten thuis.

Dat moet een gemeente wel zijn. Van alle markten thuis. Zo heeft de gemeente Woerden in 2014 een hondenbeleid ontwikkeld voor de ongeveer 2.500 honden die de gemeente toen telde en hun baas en bazin (een genderneutraal woord bestaat helaas nog niet, vandaar de twee termen). Wie een hond ziet als niet hondenbezitter denkt waarschijnlijk vooral aan overlast. De hondenliefhebber ervaart natuurlijk vooral plezier aan zijn of haar huisdier. Of we het nu leuk vinden of niet: honden maken kortom deel uit van de Woerdense gemeenschap en zij zorgen voor plezier, gezelschap en levendigheid in de buurt, maar soms ook voor overlast. In Woerden zijn hondenpoep en loslopende honden een bron van ergernis. Hondenpoep is bovendien schadelijk voor de gezondheid.

Het door de gemeente ontwikkelde hondenbeleid, geldig voor de periode tot 2024 (!), is erop gericht om die overlast te beperken. Hoe? Door speciale voorzieningen te treffen, door gedragsbeïnvloeding en door handhaving. In de gemeente Woerden moeten honden per 1 januari 2015 worden aangelijnd en er geldt een opruimplicht voor hondenpoep. Deze regels gelden voor de openbare ruimte binnen de bebouwde kom.

Er zijn uitzonderingsgebieden waar honden wel los mogen lopen. In het Staatsliedenkwartier zijn twee plekken geschikt gemaakt om er honden onaangelijnd te laten rennen, nml. velden gelegen bij het Mr. Joekespad (groot 260 m²) en in Fort Oranje (groot 164 ²m). Een hekwerk sluit het uitlaatveld af. Er geldt overigen wel een opruimplicht.

Uit een gemeentelijke studie, lees verder, blijkt dat bewoners van onze wijk verhoudingsgewijs weinig overlast ervaren. Dit in tegenstelling met andere wijken waar men dit als een groot probleem, het grootste achter verkeersoverlast, wordt ervaren.

Op 7 juli jl. werden Nico en Wim als vertegenwoordigers van het wijkplatformbestuur door de gemeente uitgenodigd om over het hondenbeleid te praten. Is het effectief? Uit eigen ervaring konden beiden vertellen dat zij honden altijd uitgelijnd uitgelaten zien worden, dat men het poepzakje paraat heeft en dat de groenstroken rond de sloten gevrijwaard zijn van hondenpoep, een enkele uitzondering daargelaten.Die uitzondering troffen wij vandaag bij een rondgang langs de groenstroken in de wijk aan. Wij zagen maar een (1) ongelukje. Voorwaar een goed resultaat!

Het hondenbeleid m.a.w. werkt goed in de wijk. Dat het ook anders kan wijzen recente ontwikkelingen in Snel en Polanen uit. Daar is al tijden onvrede bij sommigen over het al dan niet met een hekwerk afsluiten van een deel van de Boekentuin als hondenuitrenplek, lees verder.

Het hondenbeleid kost de gemeente natuurlijk geld, maar via de hondenbelasting levert het ook nog wat op. Inkomsten en uitgaven houden elkaar nagenoeg in evenwicht. Die inkomsten zouden wat hoger zijn als elke hond maar mee zou tellen voor de belastingen. Gemeentelijke deskundigen gaan ervan uit dat het werkelijke aantal honden in Woerden wel wat meer is dan de getelde 2.500 stuks.


 


 

bekijk het fotoalbum

Actueel nieuws | Nieuwsarchief