Impressies van de Wijkplatformvergadering van 25 september 2018

06/10/2018 - Op 25 september werd een Wijkplatformvergadering gehouden. Tijdens die vergadering presenteerde de nieuwe wijkwethouder, George Becht, zich. De belangrijkste zaken uit die vergadering worden in het onderstaande belicht.

Wijkplatformvergadering van 25 september 2018.

Een impressie.

Er stonden twee spreekbeurten op de agenda. De eerste van wethouder George Becht, de nieuwe wijkwethouder en de tweede van Iris Meijerink over haar project “Buurtgezinnen”.

Interessante verhalen van beiden, maar zeker ook interessant was wat voorzitter Lenneke Smit onder het agendapunt “Mededelingen”  aan de orde stelde. Die onderwerpen lieten zien wat er op dit moment in de wijk speelt en laten ook iets zien wat het Wijkplatform zoal doet.

Sociale media: het Wijkplatform beschikt sinds bijna twee jaar over een Facebookpagina en een website. De belangstelling voor Facebook en website groeit gestaag, maar het kan nog uitbundiger.
 Buurtapp: tot de sociale media valt ook de Buurtapp. te rekenen. Er zijn inmiddels 115 deelnemers.
Peiling: in verband met het feit dat veel nieuwbouw in de wijk een naam heeft gekregen of nog krijgt die niets met staatslieden te maken hebben, is het denkbaar om van naam te veranderen. Woerden-Oost in plaats van het Staatsliedenkwartier. Het bestuur heeft besloten om te peilen of er voldoende draagvlak is onder de wijkbevolking voor een naamsverandering. Het heeft een peiling georganiseerd. Uit de resultaten blijkt dat het merendeel van hen die gereageerd hebben hecht aan het behouden blijven van de huidige naam.
Groene Zorg: er zijn geen ontwikkelingen te melden.
Verkeerssituatie Oudelandseweg, Bewoners hebben een brief opgesteld waarin zij de gemeente verzoeken om geluidsarm asfalt aan te brengen op de weg en ervoor te zorgen dat er minder hard op de weg gereden wordt. Bewoners hebben verzocht om ondersteuning vanuit het Wijkplatform. Die is toegezegd. De brief zal mede door het bestuur worden ondertekend.
Verlichting Hofplein, Voorzitter Oostenbrink van de bewonerscommissie van de Vossenborgh, hier aanwezig, trekt al maanden aan de bel. De verlichting op en rond het Hofplein is al maanden stuk. Er wordt niets aangedaan. Beheerder en verhuurder wijzen naar elkaar en dus gebeurt er niets Het is voorzitter bekend dat de heer Oostenbrink de wethouder wil aanspreken op de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de openbare veiligheid. Voorzitter noemt de pauze als de gelegenheid om met de wethouder in gesprek te komen.

Werkgroep Speelkwartier, De werkgroep is reeds vijf keer in vergadering bijeen geweest. Het resultaat is een plan voor de herinrichting van de groene zone, begrensd door het mr.Joekespad en de VEP-tennisbanen. Tijdens de volgende vergadering zal het plan gepresenteerd worden. Op dit moment zijn er een aantal ontwikkelingen die de aandacht verdienen. De eerste is dat de uitbreiding van VEP, die met twee tennisbanen extra zijn beslag heeft gekregen. De tweede is dat de half pipe wordt weggehaald om reden dat er niet of nauwelijks gebruik van gemaakt werd door de skaters en als derde wordt er binnenkort een hattrickbank geplaatst. Dit is een bank om er plaats op te nemen, maar onder de bank is een heel grote afvalbak geplaatst waar op speelse wijze het afval in geschoten kan worden. Een mooi geschenk van de gemeente en de eerste in zijn.

De volgende Wijkplatformvergadering zal op 11 december gehouden worden en dan zal er over wat enkele van de bovenstaande punten betreft zeker nieuwe ontwikkelingen te melden zijn.

bekijk het fotoalbum

Actueel nieuws | Nieuwsarchief