Info over Niet Aangeboren Hersenletsel

11/01/2018 - In Woerden is een zo geheten NAH-café actief. NAH staat voor Niet Aangeboren Hersenletsel. In Nederland komen er jaarlijks ongeveer 130.000 personen bij die onder deze categorie vallen. Daar zijn ook Woerdenaren onder en wellicht ook bewoners van onze wijk. Voor hen wordt dit café, een ontmoetingsplaats als het ware, georganiseerd. Steeds in de Plint, DE ontmoetingsplek in het Schilderskwartier.

Informatie over hersenletsel in Woerden

In 2018 start het 2e jaar van het ‘NAH-café Woerden’. Het NAH-café is een ontmoetingsplek voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, hun naasten en mantelzorgers. Niet aangeboren hersenletsel ontstaat bijvoorbeeld door een beschadiging of ziekte van de hersenen, gemiddeld komen hier jaarlijks 130.00 mensen bij. De gevolgen en de ernst van de beperkingen die resteren zijn voor iedereen anders. Feit is wel dat zowel de getroffene als zijn/haar naasten moeten leren leven met de gevolgen. Deze gevolgen kunnen zichtbaar zijn, zoals bijvoorbeeld halfzijdige verlammingen of onzichtbaar, zoals bijvoorbeeld geheugen- en concentratieproblemen. In Nederland ontstaan steeds meer ‘café’s’ die voorzien in lotgenotencontact en informatievoorziening, denk aan bijvoorbeeld alzheimercafé’s, parkinsoncafé’s en dus ook NAH-café’s. In Woerden hield tot voorheen de begeleiding op na ontslag uit het ziekenhuis en/of revalidatiecentrum. Kees Ruizendaal nam het initiatief tot het opstarten van dit café in Woerden. Hijzelf is mantelzorger voor zijn vrouw met hersenletsel en tevens is hij actief betrokken binnen de vereniging hersenletsel.nl. In 2017 zijn een zestal bijeenkomsten geweest waarbij in een ongedwongen sfeer en in een rustige omgeving mensen het gesprek met elkaar konden aangaan. Na de zomer is een stuurgroep gevormd, met als doel de bijeenkomsten meer vorm te geven. In 2018 wordt het NAH-café wederom 6 keer georganiseerd, waarbij 3 bijeenkomsten plaatsvinden op een zaterdagochtend en 3 op een maandagavond. De zaterdagochtenden staan in het teken van lotgenotencontact, waar onder het genot van een kopje koffie of thee ervaringen en verhalen uitgewisseld kunnen worden. Aan de maandagavonden worden thema’s gekoppeld, waar specifiek met elkaar over bepaalde onderwerpen wordt gesproken.

Voor 2018 zijn de volgende data en onderwerpen vastgelegd:

Maandagavond 5 februari – gevolgen van hersenletsel voor de relatie
Zaterdagochtend 14 april – inloopochtend
Maandagavond 11 juni – voeding, beweging en slaap
Zaterdagochtend 22 september – inloopochtend
Maandagavond 29 oktober – overprikkeling/ontspanning
Zaterdagochtend 1 december - inloopochtend

Deze bijeenkomsten vinden plaats in Wijkcentrum Schilderskwartier ‘De Plint’ in Woerden.

Alle bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor iedereen, aanmelden is niet nodig. Er wordt slechts een kleine bijdrage voor de koffie/thee gevraagd.

Tot slot is het NAH-café op zoek naar sponsors voor het betalen van drukwerk, de huur van de ruimte en mogelijke gastsprekers. Hiervoor kan contact opgenomen worden met Kees Ruizendaal (ruize67@gmail.com of 06-57672358).

 

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief