Het clubgebouw van VEP tennis aan de Talmalanen in het Staatsliedenkwartier

Informatieavond Uitbreidingsplan VEP tennis

Het clubgebouw van VEP tennis aan de Talmalanen in het Staatsliedenkwartier

18/05/2017 - Op een zwoele zomeravond in mei, gisteren de 17e, had het bestuur van VEP tennis "de omgeving" uitgenodigd om zich te laten informeren over zijn uitbreidingsplan.

Informatieavond VEP Tennis.

Het uitbreidingsplan van VEP tennis is recentelijk op de site van het Wijkplatform geïntroduceerd.

Daar werd bij verteld dat er op woensdag 17 mei een informatieavond gehouden zou worden, georganiseerd door het VEP bestuur. Dat was dus gisteravond. VEP had direct omwonenden voor deze avond uitgenodigd. In het clubgebouw van VEP verzamelde op deze zwoele woensdagavond zich 16 mensen. Zes bestuursleden van VEP, twee bestuursleden van het Wijkplatform, een gemeenteambtenaar en zeven buurtbewoners, waaronder oud-penningmeester Paul Post van het Wijkplatform.

Na het welkomstwoord van VEP-voorzitter Rob Mooiman gaf spreker aan de hand van een video-presentatie de achtergrond van het uitbreidingsplan weer, alsmede de verdere procedure. Die achtergrond is dat VEP volgens de normen te weinig capaciteit heeft. Dat kan ondervangen worden als er twee banen bij gecreëerd worden. In het plan worden die banen goed ingepast in de groene omgeving. Mooiman deelde in dit verband verder nog mee dat VEP een landschapsarchitect aan het werk had gezet, evenals een ecoloog. Die had gerapporteerd dat de uitbreiding mogelijk was, omdat er geen zeldzame en beschermwaardige planten en dieren in het gebied aantroffen waren. Ook bestemmingsplantechnisch was de VEP-voorzitter geen beren op de weg tegen gekomen.

Wat de verdere procedure betreft volgen er nog gesprekken met de gemeente over een nieuwe huurovereenkomst, het aanvragen van een omgevingsvergunning en de aanbesteding. Eind 2017 zou dan de schop de grond in moeten, zodat er in de loop van 2018 op die nieuwe banen getennist kan worden.

Toen was het woord aan de zaal. Waren er vragen? Waren er kritiekpunten?

Nou die waren er en die lieten zich samenvatten in de punten JOP, geluid, licht en parkeren.

De JongerenOntmoetingsPlek. Paul Post vreesde met anderen van die kant overlast. Weliswaar worden de tennisbanen afgesloten met een 3m hoog hek, maar hij dacht dat dat hek de jeugd niet zou afschrikken om b.v. een overgeschoten bal op te halen. VEP was zich bewust van dat soort gevaar, maar de gedachte was dat goed contact met de groep heilzaam zou kunnen werken. Platformvoorzitter Lenneke Smit wierp zich op om over dit punt met de gemeentelijk contactambtenaar in gesprek te gaan.

Geluidsoverlast was er soms in de buurt, maar dat bleek VEP al aangepakt te hebben door middel van een nieuw geluidssysteem. De aanwezigen werden gerustgesteld, zeker tyoen gemeld werd dat bij ovelast ook een telefoontje naar de club zou helpen.

Dat laatste gold ook voor de verlichting. Er worden nieuwe Ledlampen aangeschaft, waardoor de verstrooiing van het licht veel minder wordt. Maar ook hier geldt het piepsysteem. Bij hinder: bellen!

Parkeeroverlast was ook een enkele keer een probleem, maar gaat het dan om bezoekers van VEP Tennis? Voorzitter Mooiman betwijfelde dat. Sterker nog: hij had bij meer dan een gelegenheid kunnen constateren dat geparkeerde auto's voor de garages aan de Talmalaan toebehoorden aan anderen dan VEP-gasten. De bestaande parkeermogelijkheden zouden volgens VEP de extra benodigde capaciteit als gevolg van de uitbreiding moeiteloos kunnen opvangen.

Aan het slot van de informatieavond, die nauwelijks 1 uur had geduurd, concludeerde de VEP-voorzitter dat het plan op instemming van de buurt kon rekenen.

Platformvoorzitter Lenneke Smit was het met hem eens, “ook al hadden 200 omwonenden in plaats van dit zevental in de zaal gezeten, dezelfde opmerkingen die nu over die onderwerpen zijn gemaakt, zouden dan ook gesteld zijn”.

 

 

bekijk het fotoalbum

Actueel nieuws | Nieuwsarchief