Ontwikkelingsplan voor de groenstrook langs het mr.Joekespad

31/07/2018 - Het bestuur van het Wijkplatform heeft begin van dit jaar het initiatief genomen om een werkgroep op te richten die als doel heeft te komen met een (her)ontwikkelingsplan voor de groenstrook begrensd door het mr.Joekespad en de tennisaccommodatie van VEP.

Er wordt, ook nog in de vakantie, hard gewerkt door de werkgroep Speelkwartier. De werkgrloep staat onder leiding van Platformvoorzitter Lenneke Smit. Over de voortgang mer;dt zij het volgende:

‘Het speelterrein bij het Joekespad kent veel meer mogelijkheden om te spelen, te ontmoeten en gezellig met elkaar samen te komen dan nu het geval is. Tijdens een vergadering van het Wijkplatform is een oproep gedaan om met enkele vrijwilligers een werkgroep te formeren. Hieraan hebben zowel volwassenen als kinderen gehoor gegeven. De werkgroep heeft inmiddels al een paar keer vergaderd, ontwerpschetsen gemaakt van de locatie, gesprekken met jeugdwerk en jongeren bij de JOP gevoerd, een kijkje genomen bij een soortgelijke inrichting van een terrein in Kamerik kortom: druk bezig!

Deze periode zijn we met elkaar bezig om partijen te benaderen die ons kunnen ondersteunen in de uitvoering, financiering, etc. Heb je alsnog suggesties, wil je op welke manier dan ook een aandeel hebben aan dit project laat het ons weten. Er komt veel bij kijken dus expertise is van harte welkom!

Lenneke Smit heeft vanuit het WP zitting in deze werkgroep en is te bereiken via voorzitter@wijkplatformstaatsliedenkwartier.nl

Via deze site worden de wijkbewoners en andere geinteresseerden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingenm

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief