Rotte kies aan de Oudelandseweg

15/10/2017 - De Oudelandseweg 44 is een verouderd en verloederd voormalig bedrijrfspand. Het plan is om ter plekke een appartementencomplex te realiseren. Het plan heeft in de periode mei/juni ter i.nzage gelegen. Er zijn vier bezwaren tegen in gediend. Maar die bezwaren hebben er niet toe geleid dat het oorspronkelijke plan is gewijzigd, op enkele punten van ondergeschikt belang na.
In november buigen commissie en Raad zich erover. Stemmen die ermee in dan kan de rotte kies verwijderd worden en kan nieuwbouw plaatsvinden.

Rotte kies op de Oudelandseweg.

De Oudelandseweg, de verbindingsweg Woerden-Kamerik was oorspronkelijk een allee, omzoomd door bomenrijen. Die kwaliteit is de laatste decennia duidelijk minder geworden. Toch heeft die Oudelandseweg, tevens de grens van onze wijk Staatsliedenkwartier, wel wat. Het is een mooie mix van hoge gebouwen, 't Oude Landt en de Brediushage, arbeiderswoningen, woningen uit de jaren dertig, bedrijfspanden en stadsvilla's aan het water van de Oude Rijn. Helaas wordt het aanzicht van de weg ontsierd door een rotte kies. Het verloederde pand aan de Oudelandseweg 44. Het is een verouderde bedrijfslocatie, laatstelijk bewoond door werknemers afkomstig uit Oost-Europa.

Maar dat gaat binnenkort veranderen. Het is de bedoeling ter plekke een appartementencomplex te realiseren met 20 wooneenheden.

Nodig daarvoor is een bestemmingsplanwijziging. Het ontwerp daarvan kwam begin van dit jaar gereed en dan is het te doen gebruikelijk om een avond voor belangstellenden/belanghebbenden te organiseren. Men kan dan het plan bekijken, desnoods er een toelichting op krijgen en besluiten of men al dan niet bezwaren, zienswijzen genoemd, tegen dat plan in te dienen.

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft van 18 mei tot en met 28 juni 2017 ter inzage gelegen.

Voor omwonenden is een inloopavond georganiseerd. Hoewel in vergelijkbare gevallen gebruikelijk, zijn gemeenten en projectontwikkelaar vergeten het bestuur van het Wijkplatform uit te nodigen. Een minpuntje dus.

Er zijn bezwaren tegen het plan ingediend door bewoners van de Utrechtsestraatweg, een bewoner van de Oudelandseweg, de VVE Brediushage en de Stichting Hugo Kotenstein.

Belangrijkste punten van bezwaar zijn de hoogte van het gebouw en de parkeersituatie.

Wat die hoogte betreft is de projectontwikkelaar iets tegemoet gekomen aan de klachten. Het gebouw krijtgt 5 bouwlagen aan de Oudelandseweg en 3 bouwlagen aan de kant vn de Oude Rijn.

Wat het parkeren betreft pleitte met name Hugo Kotenstein voor parkeren in een parkeerkelder. De gemeente vindt dat niet nodig, want het voorterrein zou voldoende parkeerruimte moeten kunnen bieden.

Het licht gewijzigde plan komt de volgende maand in commissie en Raad aan de orde. Haalt het de eindstreep dan kan er aan de Oudelandseweg gesloopt en gebouwd gaan worden en zal in onze wijk het zoveelste bouwplan worden gerealiseerd.

Voor de fijnproevers: het ontwerp-bestemmingsplan.

/userfiles/files/Oudelandseweg%2044.pdf

bekijk het fotoalbum

Actueel nieuws | Nieuwsarchief