Speelgelegenheden in Woerden in het algemeen en die in de wijk in het bijzonder

09/07/2021 - Het onderwerp speelgelegenheden mag zich in de Raad van Woerden in de warme belangstelling verheugen van de fracties van Progressief Woerden en D66. Beide fracties hebben in het recente verleden een reeks van vragen afgevuurd op het College van B, en W. en zelfs een motie over speelgelegenheid in onze wijk, het plan-Witt ingediend.

Speelgelegenheden in de wijk.

Een paar weken geleden dienden de fracties een reeks van vragen in over planning, investeringsruimte, s[preiding, beheer etc. etc. Vragen en antwoordenzijn overigens op de site van de wijk te vinden. De vragen werden uitgebreid beantwoord door het College. Het slot van de vragenrij en dus van de antwoorden was bestemd voor het plan-Witt en de mogelijkheid om een speelplek te realiseren aan het begin van het A. Duyckpad. Die antwoorden zijn in het onderstaan de te vinden.

“Op 12 maart 2020 is de motie Speelgelegenheid in Plan Witt aangenomen die nog niet in uitvoering kan worden gebracht. Op de lange termijnagenda van de raad lezen we namelijk dat er beroep is ingesteld tegen het bestemmingsplan, waardoor er vertraging is opgelopen tot vermoedelijk het derde kwartaal 2021. Op de website van het project Witt wordt wel reeds een mooi groen binnenterrein met een fantastische speelplek afgebeeld. Een dergelijke impressie heeft indertijd bij Woerden Centraal tot de nodige teleurstellingen geleid. 12. Welke afspraken zijn er met de projectontwikkelaar over speelgelegenheid in deze nieuwe wijk gemaakt en het tijdig betrekken van toekomstige inwoners daarbij? Antwoord: Met de projectontwikkelaar is afgesproken dat er op het binnenterrein tussen de grondgebonden woningen een speelterrein wordt ingericht. Deze grond is van de bewoners zelf, dus ze hebben veel invloed op wat er met het terrein gebeurt en ze gaan het zelf beheren. 13. Wat zijn de voornemens van het college ten aanzien van speelgelegenheid in deze wijk en spelen de uitgangspunten van het uitvoeringsplan Spelen daarbij een rol? Antwoord: Langs het Adriaan Duyckpad is ook nog een stukje grond gereserveerd om samen met de toekomstige bewoners in te richten naar aanleiding van de motie Witt. Als de bewoners daarvoor kiezen is hier ook een speelplek mogelijk. 14. Kan de vrijgekomen gereserveerde ruimte voor de fietstunnel richting Snellerpoort aan de noordkant van het spoor gebruikt worden voor meer inclusieve speelgelegenheid en groenvoorziening en zo ja, kan dit gekoppeld worden aan de realisatie van Plan Witt? Antwoord: De vrijgekomen ruimte is niet voldoende om een (meer inclusieve) speelgelegenheid en groenvoorziening te realiseren. Dit zou alleen mogelijk zijn als de totale al vastgestelde inrichting opnieuw wordt bekeken en vastgesteld. Dat zal leiden tot aanzienlijke meerkosten. Daarnaast is deze vrijgekomen ruimte vlak langs een straat met niet alleen fietsverkeer, maar ook autoverkeer. Dat is een onwenselijke situatie. Bovendien wordt met twee speelplekjes in Plan Witt al voldaan aan het uitvoeringsplan Spelen.

/userfiles/files/D21024513%20Beantwoording%20vragen%20Progressief%20Woerden-%20Speelgelegenheid%20in%20Woerden.pdf

Actueel nieuws | Nieuwsarchief