Hier komt de uitbreiding van de tennisbanen van VEP tot stand

Uitbreiding VEP-tennis

Hier komt de uitbreiding van de tennisbanen van VEP tot stand

11/04/2017 - De ledenvergadering van VEP-tennis heeft onlangs ingestemd met het uitbreidingsplan. Er zullen 2 banen aan de 6 bestaande banen worden toegevoegd. Dat moet gebeuren op het speelveld, aanpalend aan de tennisaccommodatie. Daar is een omgevingsvergunning voor nodig en dat vergt communicatie met de wijk.

VEP-tennis gaat uitbreiden.

In het Staatsliedenkwartier gonsde het al enige tijd van de geruchten: VEP gaat uitbreiden. Maar hoe, wat en waar?

Het bestuur van het Wijkplatform besloot actie te ondernemen door contact op te nemen met het bestuur van VEP Tennis. Toeval of niet: het bestuur van de tennisclub stond op het punt contact met het bestuur van het Wijkplatform op te nemen. Want het gerucht was inderdaad juist. Vep-tennis heeft redelijk vergevorderde plannen om te gaan uitbreiden. Een paar weken geleden stemde de ledenvergadering in met de plannen en met de daaronder liggende begroting.

Gisteravond kwam het bestuur van het Wijkplatform naar het clubhuis van VEP-tennis om zich te laten informeren over de plannen.

Die plannen zijn het toevoegen van 2 banen die aangelegd zouden moeten worden op het aanpalende voetbalveldje, gelegen naast de JOP (voor alle duidelijkheid: JongerenOntmoetingsPlaats). VEP groeit dan van 6 naar 8 banen en dat is volgens voorzitter Gerard Mooijman en secretaris Cayo Pietersz nodig om het gestaag groeiend ledenbestand de mogelijkheden te bieden om hun sport te beoefenen. De gemeente is bereid om hieraan mee te werken.

Om het plan te realiseren is het nodig dat er door de tennisvereniging een zogeheten omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Daarvoor is het ook nodig om de buurt actief te informeren.

Ten aanzien daarvan zijn gisteravond afspraken gemaakte. De informatieavond zal gehouden worden op woensdag 17 mei, te beginnen om 20.00 uur in het clubgebouw van VEP-tennis.

Uitgenodigd zullen worden de bewoners van de direct aan de accommodatie gelegen straten, de projectontwikkelaar van het Den Oudsten-terrein en de jeugdwerkers.

Het bestuur van het Wijkplatform lieten zich gisteravond positief uit over de plannen, omdat die de sociale controle zullen verhogen. Positief is ook dat het pan geen uitbreiding vergt van de parkeerplekken. Het huidige aantal parkeerplaatsen wordt voldoende geacht.

bekijk het fotoalbum

Actueel nieuws | Nieuwsarchief