Uitbreiding VEP Tennis

10/03/2018 - Het is een tijdje stil gewest rondom de plannen voor de uitbreiding van het tennispark van VEP, maar nu gaat het er toch echt van komen.

Uitbreiding VEP, de laatste stand van zaken.

Op 5 maart heeft het bestuur van VEP de omgevingsvergunning ontvangen voor de uitbreiding van de tennis- banen. In overleg met de gemeente wordt komende maandag de voorbereidende werkzaamheden van het kappen van de houtwal aangevangen om te voorkomen dat door het broeden van vogels deze noodzakelijke kap niet meer voor de zomer kan plaatshebben. Morgen wordt de  bijgaande brief in de buurt verspreid, zodat iedereen op de op de hoogte is.

Woerden, 10 maart 2018

Betreft: Uitbreiding Tennispark TV VEP

 

Beste buren,

Op 5 maart j.l. heeft de Gemeente Woerden ons de omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van twee extra tennisbanen aan de oostzijde van ons huidige tennispark. U bent over deze uitbreiding  in het najaar van 2017 door ons en via de website en in een bijeenkomst van het Wijkplatform geïnformeerd.  De aanleg van de banen zelf zal , zoals het er nu uitziet, vanaf april zijn beslag krijgen, maar de voorbereidende werkzaamheden van het kappen van de aldaar gelegen houtwal zal vanaf komende maandag al aanvangen. Dit is noodzakelijk in verband met het broedseizoen van vogels. Zodra er gebroed wordt kan er niet meer worden gekapt en daarom heeft de gemeente Woerden ons toestemming verleend om de houtkap op deze korte termijn aan te vangen. Wij zullen er alles aan doen om tijdens deze werkzaamheden de overlast voor u tot een minimum te beperken en vertrouwen op uw begrip hiervoor. Door deze uitbreiding zullen wij voor de komende jaren in de gelegenheid blijven om invulling te geven aan het maatschappelijk belang van sportbeoefening in ons mooie Staatsliedenkwartier!

Mochten er vragen of opmerkingen van uw kant zijn, dan kunt u een email sturen naar info@veptennis.nl

 

Met sportieve groet,

 

Tennisvereniging VEP

 

Rob Mooiman

Voorzitter

 

 

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief