Vergadering Wijkplatform van 12 december 2017

16/12/2017 - De laatste vergadering van het jaar was inhoudelijk uitstekend met presentaties van Philadeplia en de stichting de Groen Zorg, maar door het slechte winterweer ontbraken nogal wat "stam" gasten.

Wijkplatformvergadering van 12 december.
Het zal ongetwijfeld aan het slechte weer gelegen hebben dat de opkomst op deze vergadering van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier slecht bezocht werd. Normaal 50 tot 60 man/vrouw aanwezig, nu de helft. Aan het programma kan het niet gelegen hebben met twee interessante presentaties. De eerste over het nieuwe appartementengebouw van zorginstelling Philadelphia op het vm. Monaterrein. Het tweede van de Stichtring de Groene Zorg over de plannen die de stichting heeft met het Hertenkamp. En dan was er nog het afscheid van Margot Stolk als wijkwethouder. Dat afscheid stond niet op de agenda, want Margot besloot op een laat moment op deze wijze afscheid van de wijk te nemen.
Voorzitter Lenneke Smit had de orde van dienst van deze avond op Powerpoint gezet en leidde de vergadering verder met strakke hand.
Als eerste gaf zij het woord aan penningmeester Nico Verbrugge om te melden dat de kascontrolecommissie voor dit jaar bestaat uit Joop de Vos en Jan van Schaik. Secretaris Wim van Geelen loodste de notulen van de vorige vergadering ongeschonden door de vergadering. Verder gaf Lenneke hem de gelegenheid om te pleiten voor een nieuwe naam voor de wijk. Vroeger waren alloe straatnamen in de wijk gewijd aan staatslieden. Dat is nu niet meer het geval, zoals in Geestdorp, het vm Monaterrein en (te verwachten) het vm. Den Oudstenterrein. Dekt Woerden-Oost niet als vlag beter de lading? Hierover is het laatste woord nog niet gezegd.
Margo Barreveld en Jeannine Threels lichtten als vertegenwoordigsters van Philadelphia de opzet en inrichting van de 32 nieuwe appartementen toe die vierlaags beschikbaar komen in het appartementengebouw naast de flat aan de Jan van Beierenlaan. Bewoners met een verstandelijke beperking nemen medio maart daar hun intrek. Het betreft een soort van beschermd wonen.
Na de pauze nam “ de wijk” afscheid van wijkwethouder Margot Stolk. Warme woorden over haar inzet voor en betrokkenheid bij de wijk van Lenneke. Margot zelf had ook warme woorden over voor de wijk. Haar woorden werden met applaus en met bloemen begroet.
In de pauze werden grote flappen opgehangen met de thema’s die op de wijkagenda 2018-2019 hun plaats moeten vinden. Met gele stickers kon men een thema toevoegen. aan them's als Voorzieningen, Verkeer, Milieu, Openbare Ruimte, Sociaal en Veiligheid.
Na de pauze was het woord aan Taco Visser en Henk Moesbergen over hun plannen voor een vernieuwd Hertenkamp. Zij schotelden de vergadering een indrukwekkend schema voor van onderwerpen die in dit kader nader uitgewerkt moeten worden.
Bewoner Jan Klee vertolkte het gevoelen van de vergadering met zijn opmerking dat hij de plannen fantastisch vond. Applaus was een goede graadmeter om de gevoelens van de vergadering te peilen.
Veel zal afhangen van het antwoord op de vraag of de stichting erin zal slagen om voldoende financiële middelen ter beschikking te krijgen. In dat verband was het goed dat Aart Molenkamp, de voorzitter van de Weddesteynkapel, aanwezig was want uitgerekend hij en de stichting die hij voorzit heeft op dat punt de nodige ervaring opgedaan. Henk deelde mee graag van die ervaringen gebruik te zullen maken. En daarmee was deze vergadering ten einde. Een inhoudelijk zweer geslaagde vergadering, waarvan door sneeuw en gladheid te weinig wijkbewoners op af gekomen waren.

bekijk het fotoalbum

Actueel nieuws | Nieuwsarchief