Wat brengt het Speelplan 2017-2029 voor het Staatsliedenkwartier?

15/08/2017 - De Raad van Woerden werd onlangs getrakteerd op een lijvig plan, het Uitvoeringsplan Speelplan 2017-2029. De reacties van Raad en College op dit plan zijn positief. Het is een ambitieus plan met helaas te weinig financiële dekkingsmogelijkheden. Dus te verwachten is dat de uitvoering vertraging zal ondervinden. Het bestuur van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier heeft zijn inbreng bij de tot standkoming van het plan gehad. Maar of met die inbreng iets gebeurd is?

Speelgelegenheden in Woerden.

Net voor het zomerreces kreeg de Raad het Speelplan voorgeschoteld. In de bijbehorende nota van het landelijk opererende bureau Speelplan, lees verder, worden maatregelen besproken die het spelen in blok-, buurt- en wijkplekken aantrekkelijk en verantwoord moeten maken. Volgens de ontwerpers gaat het om ambitieuze plannen. Die zich richten op behoud van wat goed is, het omvormen wat niet meer van deze tijd is , het opheffen van speelplekken die niet meer voldoen en het creëren van nieuwe speelplekken.

Bij het ontwikkelen van de plannen zijn de bedenkers niet over een nacht ijs gegaan. Ooit geweten dat:

-jeugdigen net als volwassenen behoefte hebben aan en recht hebben op mogelijkheden om zich te ontspannen en dat dit recht is vastgelegd in artikel 31 van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind?;

- de gemeente zich voor de inrichting van de speelplekken te houden heeft aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS)?;

- de veiligheid geregeld wordt door Europese regelgeving, zoals vastgelegd in EN 1176 ?;

- het noodzakelijk is om tijdens de levensduur van de speeltoestellen periodiek controles uit te voeren om te kijken of ze nog aan de WAS voldoen en

- er een registratie bijgehouden moet worden van de inspectie van elk speelplek en speeltoestel?

Woerden telt 211 speelplekken met daarop 935 speel- en sporttoestellen. Het grootste gedeelte van het aantal speelplekken, maar liefst 81%, is bestemd voor de doelgroep tot 6 jaar, terwijl 60% ook geschikt is voor de leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar. De oudere jeugd kan terecht op 39 speelplekken.

Hoe de verdeling over de wijken in de kern Woerden is, vertelt het rapport niet. Maar uit de staatjes die het rapport bevat valt af te leiden dat het Staatsliedenkwartier er redelijk bekaaid af komt.

Hoe gaat de toekomst eruit zien?

Bureau Speelplan heeft geen halve maatregelen genomen. Er is uitgebreid gesproken met scholen, verenigingen, wijken en buurten en natuurlijk ook met de gebruikers.

Ook het bestuur van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier heeft zijn inbreng gehad. Maar helaas is daarvan in het aan de raad gepresenteerde werkstuk niet al te veel van terug te vinden. De reden is dat in het rapport nauwelijks ingegaan wordt op concrete zaken. Het blijft allemaal wat aan de abstracte kant.

Hoogstwaarschijnlijk dat dit te maken heeft met te weinig financiële middelen. Zo is er voor 2018 maar € 50.000 beschikbaar en dat is niet genoeg voor verwezenlijking van het ambitieuze programma.

Hoe dat op te vangen? In het rapport van Bureau Speelplan wordt de oplossing gezocht in burgerparticipatie door middel van b.v. adoptie. Dat dit niet zo maar kan maar dat er een gedegen plan aan ten grondslag moet liggen leert het volgende stroomschema.

 

Wat leert het rapport over de situatie in het Staatsliedenkwartier?

Dat is te zien op twee kaartjes. Het ene kaartje geeft zicht op de huidige situatie,

Het andere het uitvoeringsvoorstel. Zoek de verschillen!

Belangrijkste verschillen zijn het intekenen van een park op de plek waar nu het Hertenkamp gesitueerd is en het van de kaart poetsen van de jop.

 

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief