Weesboten in de Oude Rijn

02/05/2017 - Wat weesfietsen zijn weet iedereen, maar weesboten? Ook in het Staatsliedenkwartier liggen ze en daar in de Oude Rijn zullen ze nog wel jaren blijven liggen. Totdat ze vanzelf naar de bodem zinken.

Weesboten in de Oude Rijn

Een paar maanden geleden werd er in Facebook/Staatsliedenkwartier geschreven over de weesfiets. Rond het station is het soms net een weeshuis. zoveel van die kennelijk onbeheerde fietsen staan er. Enkele keren in het jaar worden die fietsen weggehaald en naar het Fietspunt bij FermWerk gebracht. Maar dat gaat niet zo maar, want elke fiets heeft wel een eigenaar en diens spullen mag je als overheid niet zo maar wegnemen. Er moet dus gewaarschuwd worden dat die fiets over enige tijd wordt weggehaald, tenzij...

Een actieve wijkbewoner meldde het bestuur van het Wijkcomité dat er in de Oude Rijn ook enkele boten liggen die getypeerd zouden kunnen worden als weesboot. Geen gezicht. Dus zouden die niet weggehaald kunnen worden net als bij de weesfietsen gebeurt? Iets voor het bestuur van het Wijkcomité?

Wat is het probleem?

Nederland telt zo’n 6000 spookboten: waardeloze vaartuigen waar niemand meer naar om kijkt en waarvan de eigenaar onbekend is. Volgens adviesorganisatie Waterrecreatie wordt het probleem steeds groter en zal het aantal spookboten de komende jaren stijgen tot 35.000. Verlaten zeiljachtjes, roeibootjes en motorscheepjes. In tal van havens en daarbuiten, langs de oevers van kanalen, singels, sloten en vaarten, zijn ze te vinden.

Het is vaak geen gezicht, maar er is meer aan de hand. Booteigenaren laten hun schepen wegrotten op plaatsen waar niemand er op het eerste gezicht last van heeft. Deze verlaten boten, en dan met name degenen die lek zijn, kunnen schade aan het milieu veroorzaken en moeten met gemeenschapsgeld weggehaald worden. Met deze volzin zijn gelijk al twee problemen benoemd. Een: wie is de eigenaar, want een registratiesysteem bestaat niet en twee: het milieuprobleem. Dat laatste heeft te maken met het feit dat veel van die boten van polyester zijn en dat is een stof die buitengewoon slecht afbreekbaar is en niet gerecycled kan worden.

Naast die twee problemen, eigenaar niet bekend en het milieu, is er nog een derde probleem en dat zijn de kosten. Een fiets neem je als het ware onder je arm mee, maar een boot?

Wie draait er voor de kosten op? Op Kamervragen van D66 antwoordde toenmalig staatssecretaris Mansveld in 2015 dat het Rijk dat niet gaat doen. Haar opvatting is dat dit een taak van de waterbeheerder is, dus provincie (zoals de Oude Rijn) of de gemeente. Liefst samen met de botenbouwers. Dat kan je als Rijk dus wel vinden, maar als je verder niets doet gebeurt er niets. En dus blijven die boten er gewoon liggen. Ook voor een vaartuigenregistratie, zoals bij auto's en motoren gebruikelijk is, voelde de staatssecretaris in antwoord op die Kamervragen, niets. Te veel rompslomp. Voor de fijnproevers, lees die Kamerbrief verder.

Woerden

Het probleem van de weesboten is nog verre van een oplossing.Maar is dit in Woerden een groot probleem? Wie zich per boot in of per fiets langs de Woerdense vaar- en waterwegen begeeft zal snel tot de slotsom komen dat er sprake is van een probleem. Maar groot is dat probleem niet. In de oude Rijn en wel op dat stukje dat de grens van het Staatsliedenkwartier vormt, liggen enkele van die weesboten. Geen gezicht maar daar zullen we, gelet op het bovenstaande, nog wel enige tijd tegenaan moeten kijken.

bekijk het fotoalbum

Actueel nieuws | Nieuwsarchief