Wijkplatform doneert tillift aan De Terugwinning

01/10/2018 - In de wijk is sinds april De Terugwinning actief. Het gaat daarbij om een bedrijf zonder winstoogmerk dat oude fietsen op laat knappen door vrijwilligers, waarvan sommigen een grote afstand tgot de arbeidsmarkt hebben. De Terugwinning op het paard geholpen via het ANWB Kinderfietsenplan heeft op het terrein van Den Oudsten aan de Utrechtsestraatweg twee loodsen in gebruik. De ene bestemd voor de fietsen, de andere loods voor het vervaardigen van pallets.

Wijkplatform Staatliedenkwartier is blij met Stichting “De Terugwinning” in de wijk, en maakt haar waardering tastbaar maken met de donatie van een fietslift.
Het Wijkplatform Staatsliedenkwartier heeft tot doel het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in de wijk waartoe ook de Meander, de Oudelandseweg en Geestdorp gerekend wordt. Dit wordt o.a. bewerkstelligd door het bevorderen van een goede communicatie tussen het gemeentebestuur, de bij de wijk betrokkene gemeentelijke diensten, de bij de wijk betrokken maatschappelijke organisaties.
Stichting De Terugwinning is sinds mei 2018 actief in het repareren van gedoneerde fietsen op het voormalig Den Oudstenterrein dat in de wijk ligt. De fietsen worden hersteld en rijklaar gemaakt voor kinderen in armoede. Deze worden via het ANWB Kinderfietsenplan aan kinderen toebedeeld. De werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteund met vrijwilligers.

Toen het bestuur van het wijkplatform Staatsliedenkwartier hoogte kreeg van het initiatief kwamen zij direct kennis maken met De Terugwinning. Enthousiast werd de stichting uitgenodigd voor een presentatie voor de wijk in juni jl. waarop werd besloten dat het initiatief een donatie zou ontvangen voor de aanschaf van een elektrische fietslift. Hierdoor is de werkplaats uitgebreid naar drie elektrische liften en twee handmatige liften. En is de vijfde reparatieplaats gerealiseerd. Bij De Terugwinning werken momenteel zestien deelnemers waarvan acht fietsenmakers.

Op woensdag 26 september heeft het bestuur in persoon van Lenneke Smit en Wim van Geelen van het Staatsliedenkwartier de lift officieel overdragen aan Arjan Nihot, voorzitter van De terugwinning. Deze is direct in gebruik genomen. RPL tv heeft hiervan verlag gedaan met interviews met Arjan Nihot en wijkvoorzitter Lenneke Smit.

bekijk het fotoalbum

Actueel nieuws | Nieuwsarchief