Werkgroepen

Werkgroep Verkeer / Dossier verkeersvisie 2030

Door een werkgroep binnen de gemeente wordt gewerkt aan een
nota "Verkeersvisie 2030". Daarin wordt vastgelegd hoe diverse platforms,
ondernemersvertegenwoordigers én een aantal actieve burgers vinden dat de
verkeersafhandeling (auto's, fietsers, maar ook openbaar vervoer,
voetgangers) in 2030 idealiter moet  kunnen plaatsen vinden binnen de
gemeentegrenzen van Woerden.  Na accordering door de gemeenteraad dient deze
nota als uitgangspunt voor aanpassingen op verkeersgebied.

Vanuit het Staatsliedenkwartier worden de ontwikkelingen gevolgd en zonodig bijgestuurd door met name Andre Dierick en Ben Rigter.

 

Eind juni is de werkgroep Speelkwartier van start gegaan.

De werkgroep rekent zich tot haar taak om een herinrichtingsplan te ontwikkelen voor de groenstrook gelegen tussen de tennisaccommodatie van VEP en het mr. Joekespad.

De werkgroep staat onderleiding van de voorzitter van het Wijkplatform, Lenneke Smit en bestaat verder uit Tamara Aartse, Maarten Stiggelbout, Inger van Dijk, Rick van Klinken en Sjoerd Wanningen.