Werkgroepen

Werkgroep Verkeer / Dossier verkeersvisie 2030

Door een werkgroep binnen de gemeente wordt gewerkt aan een
nota "Verkeersvisie 2030". Daarin wordt vastgelegd hoe diverse platforms,
ondernemersvertegenwoordigers én een aantal actieve burgers vinden dat de
verkeersafhandeling (auto's, fietsers, maar ook openbaar vervoer,
voetgangers) in 2030 idealiter moet  kunnen plaatsen vinden binnen de
gemeentegrenzen van Woerden.  Na accordering door de gemeenteraad dient deze
nota als uitgangspunt voor aanpassingen op verkeersgebied.

Vanuit het Staatsliedenkwartier worden de ontwikkelingen gevolgd en zonodig bijgestuurd door met name Andre Dierick en Ben Rigter