Vergaderingen

Vergaderingen Wijkplatform

 • Derde vergadering van 2023: dinsdag 12 december, aanvang om 19.30 uur.

Vergaderingen van het wijkplatform vinden plaats in de Kapel van Weddesteyn. De concept agenda voor de vergadering van 12 december ziet er als volgt uit:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling verslag vergadering Wijkplatform van 6 juni 2023
 3. De hoogtepunten van het wijkbezoek door B&W op 14 november
 4. Wijkwethouder Jelmer Vierstra blikt terug op 2023
 5. Evaluatie van de drie inloopspreekuren in het najaar
 6. Even bijpraten over de toekomst van het Hertenkamp
 7. Presentatie over het Logeerhuis Bredius
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Sluiting

Het is mogelijk om zelf agendapunten voor deze vergadering voor te dragen via een mail aan de secretaris.

Verslagen vergaderingen Wijkplatform

Verslagen van de meest recente vergaderingen vindt u op de Leestafel.

Vergaderingen bestuur

Het bestuur vergadert om de 6 weken bij een bestuurslid thuis, altijd op vrijdagmorgen. In 2023 zijn vergaderingen op de volgende data geagendeerd:

 • Vergadering 1 op 13 januari
 • Vergadering 2 op 24 februari
 • Vergadering 3 op 7 april
 • Vergadering 4 op 19 mei
 • Vergadering 5 op 30 juni
 • Vergadering 6 op 1 september
 • Vergadering 7 op 6 oktober
 • Vergadering 8 op 1 december

Ook voor deze vergadering kunt u zelf onderwerpen aandragen via een mail aan de secretaris.

Overige vergaderingen

 • Vergaderingen thema's n.a.v. wijkagenda
 • Vergaderingen werkgroepen
 • Bijeenkomsten gemeente en/of instellingen