Staatsliedenkwartier Woerden

Wijkplatform Staatsliedenkwartier

Staatsliedenkwartier Woerden

Doel van de stichting is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in de wijk waartoe ook de Meander , de Oudelandseweg en Geestdorp gerekend wordt.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede communicatie tussen het gemeentebestuur, de bij de wijk betrokkene gemeentelijke diensten, de bij de wijk betrokken maatschappelijke organisaties en bewoners van de wijk;
  • Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij de inrichting en het beheer van de wijk en het vergroten van hun invloed daarop, onder meer door middel van uit bewoners bestaande werkgroepen.

Wat de Stichting allemaal doet en mag doen staat verwoord in de Statuten, die op aanvraag bij het bestuur zijn in te zien. Het Wijkplatform is op 20 november 2006 opgericht.

Feiten over de wijk, hoe groot is die, wie wonen er, welke leeftijdsgroepen, het auto- en huizenbezit enz. enz. zijn verzameld op de website van OOZO.nl. Daarvan hier een uittreksel.

lees meer

Laatste nieuws

Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Progressief Woerden inzake Verkeersremmende maatregelen Oudelandseweg

09/06/2021 - Op zondag 25 april kwam op de Oudelandseweg, tussen de Bethlehemkerk en de ouderenwoningen van Park Oudeland, een motorfiets in botsing met een lantaarnpaal, waarbij de motorfietser ernstig gewond raakte. De Oudelandseweg is berucht vanwege de snelheidsduivels. Al in 1996 werden er verkeersdrempels aangebracht, maar sindsdien zijn de verkeersdrukte en de verkeerssnelheid alleen maar toegenomen waardoor gevaarlijke situaties ontstaan, Voor de fractie van Progressief Woerden aanleiding om een reeks van vragen over de verkeerssituatie op de Oudelandseweg aan het College van B. en W. te stellen. lees meer

Energietransitie in Woerden: stand van zaken

05/06/2021 - De gemeente organiseert op 9 juni een online bijeenkomst over dit onderwerp en de politieke partij Progressief Woerden doet dat op 23 juni dunnetjes over. lees meer

Meer nieuws