Staatsliedenkwartier Woerden

Wijkplatform Staatsliedenkwartier

Staatsliedenkwartier Woerden

Doel van de stichting is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in de wijk waartoe ook de Meander , de Oudelandseweg en Geestdorp gerekend wordt.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede communicatie tussen het gemeentebestuur, de bij de wijk betrokkene gemeentelijke diensten, de bij de wijk betrokken maatschappelijke organisaties en bewoners van de wijk;
  • Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij de inrichting en het beheer van de wijk en het vergroten van hun invloed daarop, onder meer door middel van uit bewoners bestaande werkgroepen.

Wat de Stichting allemaal doet en mag doen staat verwoord in de Statuten, die op aanvraag bij het bestuur zijn in te zien. Het Wijkplatform is op 20 november 2006 opgericht.

Feiten over de wijk, hoe groot is die, wie wonen er, welke leeftijdsgroepen, het auto- en huizenbezit enz. enz. zijn verzameld op de website van OOZO.nl. Daarvan hier een uittreksel.

lees meer

Laatste nieuws

Boek over de Utrechtsestraatweg

08/09/2021 - In november verschijnt er een boekwerk over de Utrechtsestraatweg. Een meesterwerk van de hand van Ed van Keimpema, inwoner van het Staatsliedenkwartier lees meer

De verkiezingsstrijd is al in het Staatsliedenkwartier begonnen

06/09/2021 - Eind augustus en begin september kreeg de wijk bezoek van twee politieke fracties uit de gemeenteraad van Woerden. Bezoeken die heel nadrukkelijk in het teken stonden van de komende gemeenteraadsverkiezingen. lees meer

Meer nieuws