Staatsliedenkwartier Woerden

Wijkplatform Staatsliedenkwartier

Staatsliedenkwartier Woerden

Doel van de stichting is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in de wijk waartoe ook de Meander , de Oudelandseweg en Geestdorp gerekend wordt.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede communicatie tussen het gemeentebestuur, de bij de wijk betrokkene gemeentelijke diensten, de bij de wijk betrokken maatschappelijke organisaties en bewoners van de wijk;
  • Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij de inrichting en het beheer van de wijk en het vergroten van hun invloed daarop, onder meer door middel van uit bewoners bestaande werkgroepen.

Wat de Stichting allemaal doet en mag doen staat verwoord in de Statuten, die op aanvraag bij het bestuur zijn in te zien. Het Wijkplatform is op 20 november 2006 opgericht.

Feiten over de wijk, hoe groot is die, wie wonen er, welke leeftijdsgroepen, het auto- en huizenbezit enz. enz. zijn verzameld op de website van OOZO.nl. Daarvan hier een uittreksel.

lees meer

Laatste nieuws

Prelude op de Koningsspelen

22/03/2019 - Hoewel het nog ver weg is, wordt er ion Woerden al druk gewerkt aan de voorbereidingen voor de Woerdense Koningsspelen. De Koningsspelen worden in heel Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk georganiseerd. Het Oranjefeest heeft als doel om kinderen in het basisonderwijs en hun ouders te laten zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen niet alleen heel belangrijk, maar vooral ook heel leuk is!

Daarom bestaat de dag uit sportieve activiteiten die worden voorafgegaan kunnen worden door een gezamenlijk, feestelijk Koningsontbijt. Hier doen verschillende scholen in Woerden ook aan mee. De landelijke Koningsspelen 2019 staan verder in het teken van water drinken. Alle kinderen worden uitgedaagd om lekker water te drinken bij verschillende activiteiten.

Voor meer informatie over de landelijke Koningsspelen zie www.koningsspelen.nl. lees meer

Alle cijfers.nl

15/03/2019 - Alle cijfers.nl heeft heel recent de nodige cijfers over het Staatsliedenkwartier gepubliceerd. lees meer

Meer nieuws