Staatsliedenkwartier Woerden

Wijkplatform Staatsliedenkwartier

Staatsliedenkwartier Woerden

Doel van de stichting is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in de wijk waartoe ook de Meander , de Oudelandseweg en Geestdorp gerekend wordt.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede communicatie tussen het gemeentebestuur, de bij de wijk betrokkene gemeentelijke diensten, de bij de wijk betrokken maatschappelijke organisaties en bewoners van de wijk;
  • Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij de inrichting en het beheer van de wijk en het vergroten van hun invloed daarop, onder meer door middel van uit bewoners bestaande werkgroepen.

Wat de Stichting allemaal doet en mag doen staat verwoord in de Statuten, die op aanvraag bij het bestuur zijn in te zien. Het Wijkplatform is op 20 november 2006 opgericht.

Feiten over de wijk, hoe groot is die, wie wonen er, welke leeftijdsgroepen, het auto- en huizenbezit enz. enz. zijn verzameld op de website van OOZO.nl. Daarvan hier een uittreksel.

lees meer

Laatste nieuws

Bezuinigiungen bij de gemeente als gevolg van de coronacrisis

02/07/2020 - De gemeenten laat weten dat bezuinigingen noodzakelijk ijn als gevolg van de coronacrisis. Belanghebbende organisaties, waaronder het Wijkplatform hebben een bief gehad, die in het onderstaande integraal wordt weergegeven. Op 16 juli ontvangt het bestuur het voorstel, waarop binnen een paar weken gereageerd moet worden. lees meer

Nationale Balkon Beweegdag

04/06/2020 - Ooit van de Nationale Balkon Beweegdag gehoord? Het antwoord laat zich raden: dat zijn er weinigen. Toch werd die dag in het Staatsliedenkwartier gehouden en wel op het voorplein van Careyn/Weddesteyn. De morgen werd georganiseerd door het Beweegteam Woerden, waarin wijkbewoner Maarten Stiggelbout een leidende rol speeklt.
Op de morgen zelve werd het gemeentebestuur vertegenwoordigd door werhouder Arthur Bolderdijk. lees meer

Meer nieuws