Staatsliedenkwartier Woerden

Wijkplatform Staatsliedenkwartier

Staatsliedenkwartier Woerden

Doel van de stichting is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in de wijk waartoe ook de Meander , de Oudelandseweg en Geestdorp gerekend wordt.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede communicatie tussen het gemeentebestuur, de bij de wijk betrokkene gemeentelijke diensten, de bij de wijk betrokken maatschappelijke organisaties en bewoners van de wijk;
  • Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij de inrichting en het beheer van de wijk en het vergroten van hun invloed daarop, onder meer door middel van uit bewoners bestaande werkgroepen.

Wat de Stichting allemaal doet en mag doen staat verwoord in de Statuten, die op aanvraag bij het bestuur zijn in te zien. Het Wijkplatform is op 20 november 2006 opgericht.

Feiten over de wijk, hoe groot is die, wie wonen er, welke leeftijdsgroepen, het auto- en huizenbezit enz. enz. zijn verzameld op de website van OOZO.nl. Daarvan hier een uittreksel.

lees meer

Laatste nieuws

Bezuinigen na corona

19/07/2020 - De gemeente Woerden moet net zoals de meeste andere gemeenten in Nederland fors bezuinigen als gevolg van de coronacrisis. Het Woerdens College heeft alle mogelijkheden om te bezuinigen op een rijtje gezet en op basis van haalbaarheid een voorkeursscenario ontwikkeld. Dat is vervolgens voorgelegd aan belanghebbende organisaties, w.o het Wijkplatform. Aan het bestuur is gevraagd hierop te reageren.Wijkbewoners die dat ook willen kunnen zich wenden tot het secretriaat. lees meer

Online voorlichting Regionale Energiestrategie (RES)

17/07/2020 - De gemeente Woerden is het nodige van plan op het gebied van windmolens en zonnepanelen in de regio. Maar daarvoor wil de gemeente graag een inbreng hebben van betrokken bewoners. lees meer

Meer nieuws