Staatsliedenkwartier Woerden

Wijkplatform Staatsliedenkwartier

Staatsliedenkwartier Woerden

Doel van de stichting is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in de wijk waartoe ook de Meander , de Oudelandseweg en Geestdorp gerekend wordt.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede communicatie tussen het gemeentebestuur, de bij de wijk betrokkene gemeentelijke diensten, de bij de wijk betrokken maatschappelijke organisaties en bewoners van de wijk;
  • Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij de inrichting en het beheer van de wijk en het vergroten van hun invloed daarop, onder meer door middel van uit bewoners bestaande werkgroepen.

Wat de Stichting allemaal doet en mag doen staat verwoord in de Statuten, die op aanvraag bij het bestuur zijn in te zien. Het Wijkplatform is op 20 november 2006 opgericht.

Feiten over de wijk, hoe groot is die, wie wonen er, welke leeftijdsgroepen, het auto- en huizenbezit enz. enz. zijn verzameld op de website van OOZO.nl. Daarvan hier een uittreksel.

lees meer

Laatste nieuws

Inloopavond stedenbouwkundig plan Snellerpoort

03/12/2019 - De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de plannen voor de toekomstige woonwijk Snellerpoort. Dit braakliggende terrein tussen de Steinhagenseweg en het spoor moet een levendige, 21e eeuwse stationsbuurt worden. Een stedelijke wijk met circa 800 woningen, maar ook een wijk waar water en groen een hoofdrol spelen en die goed verbonden is met het centrum van de stad. Kortom, een buurt waar het goed wonen is. Met de komst van de nieuwe woningen, neemt ook de behoefte aan (winkel)voorzieningen in de wijk toe. Daarom onderzoeken de eigenaar van het winkelcentrum (Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer) en de gemeente Woerden of uitbreiding van het bestaande winkelcentrum met een extra supermarkt, circa 100 woningen en een gebouwde parkeergarage in Snel en Polanen haalbaar is. lees meer

Zienswijzen op plan-Witt

19/11/2019 - Plan Witt nog geen gelopen race.
Het plan-de Witt, woningbouw op de locatie waar tot voor een aantal jaren gelden de fa. Pels haar nering (bloemen en planten) uitoefende, heeft onlangs ter inzage gelegen in de vorm van het ontwerpbestemmingsplan. Het was mogelijk om daarop door middel van een zienswijze te reageren en daarvan is gebruik gemaakt. lees meer

Meer nieuws