Staatsliedenkwartier Woerden

Wijkplatform Staatsliedenkwartier

Staatsliedenkwartier Woerden

Doel van de stichting is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in de wijk waartoe ook de Meander , de Oudelandseweg en Geestdorp gerekend wordt.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede communicatie tussen het gemeentebestuur, de bij de wijk betrokkene gemeentelijke diensten, de bij de wijk betrokken maatschappelijke organisaties en bewoners van de wijk;
  • Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij de inrichting en het beheer van de wijk en het vergroten van hun invloed daarop, onder meer door middel van uit bewoners bestaande werkgroepen.

Wat de Stichting allemaal doet en mag doen staat verwoord in de Statuten, die op aanvraag bij het bestuur zijn in te zien. Het Wijkplatform is op 20 november 2006 opgericht.

Feiten over de wijk, hoe groot is die, wie wonen er, welke leeftijdsgroepen, het auto- en huizenbezit enz. enz. zijn verzameld op de website van OOZO.nl. Daarvan hier een uittreksel.

lees meer

Laatste nieuws

Ontwerp bestemmingsplan herontwikkelingslocatie Witt

16/10/2019 - Ontwerp bestemmingsplan Herontwikkelingslocatie Witt

Met ingang van 3 oktober 2019 heeft de gemeente het plan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. Het bestuur van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier heeft enkele bezwaren tegen het plan, waarbij het met name gaat over de verkeersafwikkeling en het parkeren, aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt.

Ook pleit het in zijn zienswijze voor het invoeren van eenrichtingverkeer op de Joh. De Wittlaan.


lees meer

Het waarom van de afkoppelcoach

14/10/2019 - Eerder is op de site melding gemaakt van de actie, waarbij de door de gemeente Woerden ingehuurde afkoppelcoach wijkbewoners met raad en daad terzijde staat. lees meer

Meer nieuws