Staatsliedenkwartier Woerden

Wijkplatform Staatsliedenkwartier

Staatsliedenkwartier Woerden

Doel van de stichting is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in de wijk waartoe ook de Meander , de Oudelandseweg en Geestdorp gerekend wordt.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede communicatie tussen het gemeentebestuur, de bij de wijk betrokkene gemeentelijke diensten, de bij de wijk betrokken maatschappelijke organisaties en bewoners van de wijk;
  • Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij de inrichting en het beheer van de wijk en het vergroten van hun invloed daarop, onder meer door middel van uit bewoners bestaande werkgroepen.

Wat de Stichting allemaal doet en mag doen staat verwoord in de Statuten, die op aanvraag bij het bestuur zijn in te zien. Het Wijkplatform is op 20 november 2006 opgericht.

Feiten over de wijk, hoe groot is die, wie wonen er, welke leeftijdsgroepen, het auto- en huizenbezit enz. enz. zijn verzameld op de website van OOZO.nl. Daarvan hier een uittreksel.

lees meer

Laatste nieuws

Speelgelegenheden in Woerden in het algemeen en die in de wijk in het bijzonder

09/07/2021 - Het onderwerp speelgelegenheden mag zich in de Raad van Woerden in de warme belangstelling verheugen van de fracties van Progressief Woerden en D66. Beide fracties hebben in het recente verleden een reeks van vragen afgevuurd op het College van B, en W. en zelfs een motie over speelgelegenheid in onze wijk, het plan-Witt ingediend. lees meer

Nederlands Kampioenschap Tegelwippen

23/06/2021 - De zomer van 2021 zal de geschiedenis ingaan als sportzomer. Voetbal en wielrennen en niet te vergeten de Olympische Spelen strijden daarbij om de voorrang. Onbekend is dat Woerden en Bodegraven/Reeuwijk met elkaar de strijd aangaan in het kader van de Nederlandse Kampioenschappen Teglwippen. In de periode van 30 juni tot en met 30 september wordt van de inwonbers gevraagd zoveel mogelijk tegels uit hun voor en/of achtertuin te verwijderen. Wat Woerden bettreft kunnne de tegels gratis worden ingeleverd op het Stadserf. Het voordeel van het verwijdeen van de tegels is dat het regenwater dan beter weg kan lopen en dat het in de stad minder warm wordt. lees meer

Meer nieuws