Staatsliedenkwartier Woerden

Wijkplatform Staatsliedenkwartier

Staatsliedenkwartier Woerden

Doel van de stichting is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in de wijk waartoe ook de Meander , de Oudelandseweg en Geestdorp gerekend wordt.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede communicatie tussen het gemeentebestuur, de bij de wijk betrokkene gemeentelijke diensten, de bij de wijk betrokken maatschappelijke organisaties en bewoners van de wijk;
  • Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij de inrichting en het beheer van de wijk en het vergroten van hun invloed daarop, onder meer door middel van uit bewoners bestaande werkgroepen.

Wat de Stichting allemaal doet en mag doen staat verwoord in de Statuten, die op aanvraag bij het bestuur zijn in te zien. Het Wijkplatform is op 20 november 2006 opgericht.

Feiten over de wijk, hoe groot is die, wie wonen er, welke leeftijdsgroepen, het auto- en huizenbezit enz. enz. zijn verzameld op de website van OOZO.nl. Daarvan hier een uittreksel.

lees meer

Laatste nieuws

Het jongste bouwplan in de wijk gepresenteerd

12/10/2021 - Het jongste bouwopkan gaat gerealiseerd worden op het terrein aanpalend aan het bouwplan-Witt aan de Joh. de Wittlaan 12. lees meer

Start bouw plan-Witt in het Statsliedenkwartier

02/10/2021 - Hoewel er al een paar weken geheid wordt ging de eerste paal van het project bouwplan-Witt op het terrein waar ooi9t de fa.Pels haar bedrijf had op 7 oktober officieel de grond in. De eerste paal werd geslagen door burgemeester Molkenboer in nauwe samenwerking met de directeur van projectontwikkelaar Synchroon, Van Dam lees meer

Meer nieuws