Staatsliedenkwartier Woerden

Wijkplatform Staatsliedenkwartier

Staatsliedenkwartier Woerden

Doel van de stichting is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in de wijk waartoe ook de Meander , de Oudelandseweg en Geestdorp gerekend wordt.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede communicatie tussen het gemeentebestuur, de bij de wijk betrokkene gemeentelijke diensten, de bij de wijk betrokken maatschappelijke organisaties en bewoners van de wijk;
  • Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij de inrichting en het beheer van de wijk en het vergroten van hun invloed daarop, onder meer door middel van uit bewoners bestaande werkgroepen.

Wat de Stichting allemaal doet en mag doen staat verwoord in de Statuten, die op aanvraag bij het bestuur zijn in te zien. Het Wijkplatform is op 20 november 2006 opgericht.

Feiten over de wijk, hoe groot is die, wie wonen er, welke leeftijdsgroepen, het auto- en huizenbezit enz. enz. zijn verzameld op de website van OOZO.nl. Daarvan hier een uittreksel.

lees meer

Laatste nieuws

Watermanagement in de wijk

13/06/2022 - Op de wijkvergadering van 14 juni behandelden Frans van Bork en Herman van Rooijen dit onderwerp. Aanleiding voor het bestuur om hen te vragen daarover een presentatie te verzorgen wass de watersnood in Limburg verleden jaar en de vraag of zoiets ook in Woerden zou kunnne gebeuren lees meer

‘Woerden zakt door- kubus’ te bezoeken bij flats Van Slingelandtlanen

08/06/2022 - Na een tijdje bij winkelcentrum Tournoysveld gestaan te hebben, heeft de ‘Woerden zakt door-kubus’ weer een nieuwe plek gekregen. Vanaf deze week staat de kubus gedurende 6 tot 8 weken bij de flats aan de Van Slingelandtlanen naast de brievenbus. De kubus is een initiatief van de gemeente Woerden. Met de kubus wil de gemeente inwoners letterlijk laten zien wat bodemdaling is en wat zij doet om bodemdaling te remmen lees meer

Meer nieuws