Staatsliedenkwartier Woerden

Wijkplatform Staatsliedenkwartier

Staatsliedenkwartier Woerden

Doel van de stichting is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in de wijk waartoe ook de Meander , de Oudelandseweg en Geestdorp gerekend wordt.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede communicatie tussen het gemeentebestuur, de bij de wijk betrokkene gemeentelijke diensten, de bij de wijk betrokken maatschappelijke organisaties en bewoners van de wijk;
  • Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij de inrichting en het beheer van de wijk en het vergroten van hun invloed daarop, onder meer door middel van uit bewoners bestaande werkgroepen.

Wat de Stichting allemaal doet en mag doen staat verwoord in de Statuten, die op aanvraag bij het bestuur zijn in te zien. Het Wijkplatform is op 20 november 2006 opgericht.

Feiten over de wijk, hoe groot is die, wie wonen er, welke leeftijdsgroepen, het auto- en huizenbezit enz. enz. zijn verzameld op de website van OOZO.nl. Daarvan hier een uittreksel.

lees meer

Laatste nieuws

Secretaris gezocht

17/08/2022 - Verleden jaar heeft Wim van Geelen aangekondigd eind 2021 zijn functie als secetaris van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier neer te leggen. Leeftijds- en gezondheidsoverwegingen lagen aan dit besluit ten grondslag. Het bestuur is sindsdien naarstig op zoek gegaan naar n opvolger of opvolgster. Tot nu toe helaas zonder resultaat. De tijd gaat nu echt dringen, want hetis zo 31 december. Is er dan nog niemand gevonden dan is de kans niet uitgesloten dat de stekker eruit gaat. lees meer

Bewegen loont doe dus mee en kijk wat de mogelijkheden zijn via www.doemeeinwoerden.nl

20/07/2022 - Alle Woerdenaren kunnen laagdrempelig meedoen aan activiteiten via www.doemeeinwoerden.nl Al 5 jaar lang kunnen basisschoolleerlingen in de gemeente Woerden kennismaken met het sport- en cultuuraanbod via het programma Sjors, ontdek je talent! Dat is belangrijk, want zo ontdekken en ontplooien de kinderen hun eigen talenten. Tot nu toe konden deelnemers zich aanmelden via de website www.inwoerden.nl. Wegens het succes van ‘Sjors’ is het platform verder uitgebreid. Àlle Woerdenaren van 0 tot 100 jaar kunnen nu laagdrempelig deelnemen aan de verschillende kennismakingsactiviteiten en zo hun interesses uitbreiden of hun vaardigheden ontwikkelen lees meer

Meer nieuws