Staatsliedenkwartier Woerden

Wijkplatform Staatsliedenkwartier

Staatsliedenkwartier Woerden

Doel van de stichting is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in de wijk waartoe ook de Meander , de Oudelandseweg en Geestdorp gerekend wordt.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede communicatie tussen het gemeentebestuur, de bij de wijk betrokkene gemeentelijke diensten, de bij de wijk betrokken maatschappelijke organisaties en bewoners van de wijk;
  • Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij de inrichting en het beheer van de wijk en het vergroten van hun invloed daarop, onder meer door middel van uit bewoners bestaande werkgroepen.

Wat de Stichting allemaal doet en mag doen staat verwoord in de Statuten, die op aanvraag bij het bestuur zijn in te zien. Het Wijkplatform is op 20 november 2006 opgericht.

Feiten over de wijk, hoe groot is die, wie wonen er, welke leeftijdsgroepen, het auto- en huizenbezit enz. enz. zijn verzameld op de website van OOZO.nl. Daarvan hier een uittreksel.

lees meer

Laatste nieuws

De nieuwe gemeentegids: fout op fout.

15/08/2019 - De nieuwe gemeentegids is pas uit, maar bij het doorbladeren stuit je op fouten. In het geval van het Wijkplatform is die fout eigenlijk onvergeeflijk. Want als contactpersoon staat Gerard Schill vermeld en hij is twee jaar en acht maanden geleden al overleden.Begrijpelijk dus dat zijn weduwe erg ontdaan was toen zij de Facebookpagina van het Wijkplatform bekeek en daar opmerkzaam op werd gemaakt. lees meer

Een suggestie ter verbetering van de verkeerssituatie in het Staatsliedenkwartier.

05/08/2019 - Al enkele jaren nadat de eerste spa de grond in ging voor de bouw van het Staatsliedenkwartier (eind 1968) ontstond er al een comité Verkeersveiligheid. Sindsdien is het onderwerp niet meer weg te branden uit het collectieve wijkgeheugen. Elke vergadering van het Wijkplatform waren er wel stemmen die een pleidooi voerden voor meer verkeersveiligheid in de wijk. Over hoe dat dan te bereiken verschilden de meningen. Andere routes, handhaving van de maximumsnelheid, verkeerslichten, een rotonde bij de Snellerbrug? lees meer

Meer nieuws