Staatsliedenkwartier Woerden

Wijkplatform Staatsliedenkwartier

Staatsliedenkwartier Woerden

Doel van de stichting is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in de wijk waartoe ook de Meander , de Oudelandseweg en Geestdorp gerekend wordt.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede communicatie tussen het gemeentebestuur, de bij de wijk betrokkene gemeentelijke diensten, de bij de wijk betrokken maatschappelijke organisaties en bewoners van de wijk;
  • Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij de inrichting en het beheer van de wijk en het vergroten van hun invloed daarop, onder meer door middel van uit bewoners bestaande werkgroepen.

Wat de Stichting allemaal doet en mag doen staat verwoord in de Statuten, die op aanvraag bij het bestuur zijn in te zien. Het Wijkplatform is op 20 november 2006 opgericht.

Feiten over de wijk, hoe groot is die, wie wonen er, welke leeftijdsgroepen, het auto- en huizenbezit enz. enz. zijn verzameld op de website van OOZO.nl. Daarvan hier een uittreksel.

lees meer

Laatste nieuws

Bestemmingsplan-Witt zal ongewijzigd de eindstreep halen.

14/02/2020 - Na een lange aanloop bereikt het bestemmingsplan "herontwikkelingslocatie Witt" deze en de volgende maand de eindstreep. Nagenoeg ongeschonden, want de zes ingediende zienswijzen, m.a.w. bezwaren, worden gemotiveerd en goed beargumenteerd van de hand gewezen. lees meer

Hart voor Woerden wordt lokale variant van NLvoorElkaar

10/02/2020 - De website Hart voor Woerden gaat over ion een nieuw digitaal platform. De voordelen daarvan voor organisaties die gebruik (gaan) maken van de Vacaturebank worden in het onderstaande onder woorden gebracht. lees meer

Meer nieuws