Staatsliedenkwartier Woerden

Wijkplatform Staatsliedenkwartier

Staatsliedenkwartier Woerden

Doel van de stichting is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in de wijk waartoe ook de Meander , de Oudelandseweg en Geestdorp gerekend wordt.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede communicatie tussen het gemeentebestuur, de bij de wijk betrokkene gemeentelijke diensten, de bij de wijk betrokken maatschappelijke organisaties en bewoners van de wijk;
  • Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij de inrichting en het beheer van de wijk en het vergroten van hun invloed daarop, onder meer door middel van uit bewoners bestaande werkgroepen.

Wat de Stichting allemaal doet en mag doen staat verwoord in de Statuten, die op aanvraag bij het bestuur zijn in te zien. Het Wijkplatform is op 20 november 2006 opgericht.

Feiten over de wijk, hoe groot is die, wie wonen er, welke leeftijdsgroepen, het auto- en huizenbezit enz. enz. zijn verzameld op de website van OOZO.nl. Daarvan hier een uittreksel.

lees meer

Laatste nieuws

Kapelconcert door Excelsior op 6 juli 2019 in de Weddesteynkapel

18/06/2019 - Tijdens het laatste kerst/winterconcert op 8 december kon de volle zaal getuige zijn van een unieke ontmoeting tussen Sint en Santa. Wat zal Excelsior voor het zomerconcert in petto hebben? Het blijft nog even een verrassing, net zoals het exacte programma, maar ongetwijfeld komen deze muzikanten weer met een leuke act op de proppen. lees meer

Afscheid Lenneke Smit als voorzitter Wijkplatform Staatsliedenkwartier.

05/06/2019 - Na 6 1/5 jaar heeft Lenneke Smit tijdens de vergadering van het Wijkplatform op 4 juni de voorzittershamer neergelegd. Er breekt nu een voorzittersloze periode aan, want de beoogd nieuwe voorzitter treedt vanaf 1 januar 2020 aan. lees meer

Meer nieuws