Staatsliedenkwartier Woerden

Wijkplatform Staatsliedenkwartier

Staatsliedenkwartier Woerden

Doel van de stichting is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in de wijk waartoe ook de Meander , de Oudelandseweg en Geestdorp gerekend wordt.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede communicatie tussen het gemeentebestuur, de bij de wijk betrokkene gemeentelijke diensten, de bij de wijk betrokken maatschappelijke organisaties en bewoners van de wijk;
  • Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij de inrichting en het beheer van de wijk en het vergroten van hun invloed daarop, onder meer door middel van uit bewoners bestaande werkgroepen.

Wat de Stichting allemaal doet en mag doen staat verwoord in de Statuten, die op aanvraag bij het bestuur zijn in te zien. Het Wijkplatform is op 20 november 2006 opgericht.

Feiten over de wijk, hoe groot is die, wie wonen er, welke leeftijdsgroepen, het auto- en huizenbezit enz. enz. zijn verzameld op de website van OOZO.nl. Daarvan hier een uittreksel.

lees meer

Laatste nieuws

Strategienota Verkeer: kritische bemerkingen

06/07/2019 - Verkeer in Woerden is een van de grootste problemen. De verkeersdruk is groot en dat geldt vooral voor het Staatsliedenkwartier. Een druk die groter wordt als alle nieuwbouwprojecten die nu in de wijk tot een afronding zijn gekomen. Uiteraard is de gemeente druk met proberen hiervoor oplossingen te vinden. Er wordt heel wat nagedacht en geschreven over dit onderwerp. Soms worden burgers geraadpleegd. Voor onze wijk bemoeit André Dierick zich hiermee. Maar hij volgt de ontwikkelingen op de voet en kritisch. Alleen voor hoe lang nog? Het bestuur van het Wijkplatform hoopt dat het nog lang van zijn expertise mag profiteren. lees meer

Facebookberichten van juni 2019

04/07/2019 - Op de Facebookpagina van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier kwamen gedurende de maand juni een behoorlijk aantal onderwerpen aan de orde. Een samenvatting volgt hier. lees meer

Meer nieuws