Staatsliedenkwartier Woerden

Wijkplatform Staatsliedenkwartier

Staatsliedenkwartier Woerden

Doel van de stichting is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in de wijk waartoe ook de Meander , de Oudelandseweg en Geestdorp gerekend wordt.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede communicatie tussen het gemeentebestuur, de bij de wijk betrokkene gemeentelijke diensten, de bij de wijk betrokken maatschappelijke organisaties en bewoners van de wijk;
  • Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij de inrichting en het beheer van de wijk en het vergroten van hun invloed daarop, onder meer door middel van uit bewoners bestaande werkgroepen.

Wat de Stichting allemaal doet en mag doen staat verwoord in de Statuten, die op aanvraag bij het bestuur zijn in te zien. Het Wijkplatform is op 20 november 2006 opgericht.

Feiten over de wijk, hoe groot is die, wie wonen er, welke leeftijdsgroepen, het auto- en huizenbezit enz. enz. zijn verzameld op de website van OOZO.nl. Daarvan hier een uittreksel.

lees meer

Laatste nieuws

Besluitvorming Parkeerbeleid

13/03/2021 - Vertegenwoordigers van het Wijkplatform hebben zitting gehad in een Klankbordgroep die de gemeente had opgetuigd om van die kant input te krijgen in het opstellen van een parkeerbeleid ten behoeve van de bonnenstad. Dit beleid is ook voor het Staatsliedenkwartier van belang. lees meer

Visie op warmtetransitie

12/03/2021 - Gisteren heeft de gemeente een website geopend waarop idee├źn voor een visie op de warmtetransitie verzameld gaan worden. Ge├»nteresseerden kunnen zich ook opgeven voor vragenuurtjes en meedenkgroepen.

lees meer

Meer nieuws