Staatsliedenkwartier Woerden

Wijkplatform Staatsliedenkwartier

Staatsliedenkwartier Woerden

Doel van de stichting is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in de wijk waartoe ook de Meander , de Oudelandseweg en Geestdorp gerekend wordt.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede communicatie tussen het gemeentebestuur, de bij de wijk betrokkene gemeentelijke diensten, de bij de wijk betrokken maatschappelijke organisaties en bewoners van de wijk;
  • Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij de inrichting en het beheer van de wijk en het vergroten van hun invloed daarop, onder meer door middel van uit bewoners bestaande werkgroepen.

Wat de Stichting allemaal doet en mag doen staat verwoord in de Statuten, die op aanvraag bij het bestuur zijn in te zien. Het Wijkplatform is op 20 november 2006 opgericht.

Feiten over de wijk, hoe groot is die, wie wonen er, welke leeftijdsgroepen, het auto- en huizenbezit enz. enz. zijn verzameld op de website van OOZO.nl. Daarvan hier een uittreksel.

lees meer

Laatste nieuws

Vragen over een speelterreintje in het Staatsliedenkwartier en de antwoorden van het College

16/01/2020 - Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Coby Franken van de Fractie Progressief Woerden
over speeltuin Woerden Centraal lees meer

Impressies van de Wijkplatformvergadering van 10 december 2019

12/12/2019 - De vergadering is succesvol verlopen. Er waren drie sprekers en meer bezoekers dan de laatste keren gebruikelijk was. lees meer

Meer nieuws