Staatsliedenkwartier Woerden

Wijkplatform Staatsliedenkwartier

Staatsliedenkwartier Woerden

Doel van de stichting is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in de wijk waartoe ook de Meander , de Oudelandseweg en Geestdorp gerekend wordt.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede communicatie tussen het gemeentebestuur, de bij de wijk betrokkene gemeentelijke diensten, de bij de wijk betrokken maatschappelijke organisaties en bewoners van de wijk;
  • Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij de inrichting en het beheer van de wijk en het vergroten van hun invloed daarop, onder meer door middel van uit bewoners bestaande werkgroepen.

Wat de Stichting allemaal doet en mag doen staat verwoord in de Statuten, die op aanvraag bij het bestuur zijn in te zien. Het Wijkplatform is op 20 november 2006 opgericht.

Feiten over de wijk, hoe groot is die, wie wonen er, welke leeftijdsgroepen, het auto- en huizenbezit enz. enz. zijn verzameld op de website van OOZO.nl. Daarvan hier een uittreksel.

lees meer

Laatste nieuws

Facebookberichten van oktober 2019

04/11/2019 - Ook gedurende de maand oktober zijn er interessante berichten op de Facebookpagina van het Wijkplatform verschenen., Een oerzicht daarvan in het onderstaande. lees meer

Snellerpoort, een levendige stationsbuurt in wording

29/10/2019 - De wijk in wording Snellerpoort ligt aan de andere kant van het spoor vanuit het Staatsliedenkwartier gezien. De gemeente heeft heel recent over de wijk in wording een persbericht de wereld ingezonden en vond het nodig om het bestuur van het Wijkplatform apart daarop te wijzen. Hoewel gescheiden door het spoor zullen beide wijken zonder meer met elkaar te maken krijgen. (verplaatsing van de Aldi?). Vandaar dat het een uitstekend idee was om het Wijkplatform te informeren aan de hand van onderstaand persbericht. lees meer

Meer nieuws