Staatsliedenkwartier Woerden

Wijkplatform Staatsliedenkwartier

Staatsliedenkwartier Woerden

Doel van de stichting is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in de wijk waartoe ook de Meander , de Oudelandseweg en Geestdorp gerekend wordt.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede communicatie tussen het gemeentebestuur, de bij de wijk betrokkene gemeentelijke diensten, de bij de wijk betrokken maatschappelijke organisaties en bewoners van de wijk;
  • Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij de inrichting en het beheer van de wijk en het vergroten van hun invloed daarop, onder meer door middel van uit bewoners bestaande werkgroepen.

Wat de Stichting allemaal doet en mag doen staat verwoord in de Statuten, die op aanvraag bij het bestuur zijn in te zien. Het Wijkplatform is op 20 november 2006 opgericht.

Feiten over de wijk, hoe groot is die, wie wonen er, welke leeftijdsgroepen, het auto- en huizenbezit enz. enz. zijn verzameld op de website van OOZO.nl. Daarvan hier een uittreksel.

lees meer

Laatste nieuws

Sportakkoord Woerden

13/02/2021 - De gemeente Woerden heeft het Sportakkoord Woerden 2020-2022 opgesteld in samenspraak met Woerdense maatschappelijke organisaties zoals sport- en beweegaanbieders, onderwijs, kinderopvang/BSO, Beweegteam Woerden, (kinder)fysiotherapeuten, GGD-regio Utrecht en aanverwante organisaties. lees meer

Gezocht: Wijkvertegenwoordiger(s) Warmtetransitie.

01/02/2021 - Heeft u men als inwoner van het Staatsliedenkwartier belangstelling om als wijkvertegenwoordiger in het proces van warmtetransmissie mee te draaien, meldt u dan aan bij het secretariaat van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier via secretaris@wijkplatformstaatsliedenkwartier.nl.


lees meer

Meer nieuws