Staatsliedenkwartier Woerden

Wijkplatform Staatsliedenkwartier

Staatsliedenkwartier Woerden

Doel van de stichting is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in de wijk waartoe ook de Meander , de Oudelandseweg en Geestdorp gerekend wordt.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede communicatie tussen het gemeentebestuur, de bij de wijk betrokkene gemeentelijke diensten, de bij de wijk betrokken maatschappelijke organisaties en bewoners van de wijk;
  • Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij de inrichting en het beheer van de wijk en het vergroten van hun invloed daarop, onder meer door middel van uit bewoners bestaande werkgroepen.

Wat de Stichting allemaal doet en mag doen staat verwoord in de Statuten, die op aanvraag bij het bestuur zijn in te zien. Het Wijkplatform is op 20 november 2006 opgericht.

Feiten over de wijk, hoe groot is die, wie wonen er, welke leeftijdsgroepen, het auto- en huizenbezit enz. enz. zijn verzameld op de website van OOZO.nl. Daarvan hier een uittreksel.

lees meer

Laatste nieuws

De landelijke Nationale Sportweek komt er weer aan!

12/09/2020 - Van vrijdag 18 tot en met zondag 27 september zetten honderden sportclubs, bonden, gemeenten en andere organisaties in Nederland hun deuren weer open in het kader van de NOC*NSF Nationale Sportweek. lees meer

Praat mee over ver windmolens en zonneparken

01/09/2020 - Woerden heeft ambitieuze plannen om de gemeente energieneutraal te maken. Het gemeentebestuur roept iedereen op om daarover mee te praten. Want hoe moet die ambitie realiteit worden? lees meer

Meer nieuws