Staatsliedenkwartier Woerden

Wijkplatform Staatsliedenkwartier

Staatsliedenkwartier Woerden

Doel van de stichting is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in de wijk waartoe ook de Meander , de Oudelandseweg en Geestdorp gerekend wordt.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede communicatie tussen het gemeentebestuur, de bij de wijk betrokkene gemeentelijke diensten, de bij de wijk betrokken maatschappelijke organisaties en bewoners van de wijk;
  • Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij de inrichting en het beheer van de wijk en het vergroten van hun invloed daarop, onder meer door middel van uit bewoners bestaande werkgroepen.

Wat de Stichting allemaal doet en mag doen staat verwoord in de Statuten, die op aanvraag bij het bestuur zijn in te zien. Het Wijkplatform is op 20 november 2006 opgericht.

Feiten over de wijk, hoe groot is die, wie wonen er, welke leeftijdsgroepen, het auto- en huizenbezit enz. enz. zijn verzameld op de website van OOZO.nl. Daarvan hier een uittreksel.

lees meer

Laatste nieuws

Voortgang plan-Witt

16/11/2020 - De grond gaat nu bouwrijp gemaakt worden. Omwonenden van het plan, dat op het terrein waar eertijds de fa. Pels gevestigd was, zijn door projectontwikkeoaar Synchroon hierover geïnformeerd. lees meer

Nieuws over de speelvoorzining aan het A.Duyckpad

07/11/2020 - Om die speelvoorziening is heel veel te doen geweest. Een indruk daarvan geven diverse Facebook-items van het Wijkplatform. Bekend is dat Coby Franken van Progressief Woerden en Saskia van Altena van D66 daarover een reeks van vragen, twaalf om precies te zijn, aan het College van B. en W, gesteld hebben. Die vragen zijn nu door het College op een heel uitgebreide schaal beantwoord. lees meer

Meer nieuws