Staatsliedenkwartier Woerden

Wijkplatform Staatsliedenkwartier

Staatsliedenkwartier Woerden

Doel van de stichting is het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in de wijk waartoe ook de Meander , de Oudelandseweg en Geestdorp gerekend wordt.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede communicatie tussen het gemeentebestuur, de bij de wijk betrokkene gemeentelijke diensten, de bij de wijk betrokken maatschappelijke organisaties en bewoners van de wijk;
  • Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij de inrichting en het beheer van de wijk en het vergroten van hun invloed daarop, onder meer door middel van uit bewoners bestaande werkgroepen.

Wat de Stichting allemaal doet en mag doen staat verwoord in de Statuten, die op aanvraag bij het bestuur zijn in te zien. Het Wijkplatform is op 20 november 2006 opgericht.

Feiten over de wijk, hoe groot is die, wie wonen er, welke leeftijdsgroepen, het auto- en huizenbezit enz. enz. zijn verzameld op de website van OOZO.nl. Daarvan hier een uittreksel.

lees meer

Laatste nieuws

Facebook berichten van april 2019

03/05/2019 - Het is goed gebruik om een keer per maand de Facebook-itgems van een bepaalde maand kort samen te vatten op de website. Dit keer gaat het om de items van april 2019. Aan de orde zijn geweest de vacature-voorzitter, de Burendag, Koningsdag in de wijk en het mini-symposion van het ThuisHuis. lees meer

Voorzieningen in het Staatsliedenkwartier

01/05/2019 - CDA raadslid Marco Hoilemans heeft zogeheten art.42 vragen aan het College gesteld over de voorzieningen in het Staatsliedenkwartier. Het College is op grond van dit artikel verplicht om binnen 6 weken deze vragen te beantwoorden. Dat is nu gebeurd.
lees meer

Meer nieuws