Staatsliedenkwartier Woerden

Wijkplatform Staatsliedenkwartier

Staatsliedenkwartier Woerden

Tot de wijk Staatsliedenkwartier worden ook de Meander, de Oudelandseweg en Geestdorp gerekend.

Stichting Wijkplatform Staatliedenkwartier is op 20 november 2006 opgericht. Doel van de stichting is het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in de wijk.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een goede communicatie tussen:
    • het gemeentebestuur,
    • de bij de wijk betrokken gemeentelijke diensten en maatschappelijke organisaties en
    • bewoners van de wijk;
  • Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij de inrichting en het beheer van de wijk en het vergroten van hun invloed daarop, onder meer door het inzetten van uit bewoners bestaande (tijdelijk) werkgroepen.

Meer informatie over de stichting is te vinden in de Statuten, die op aanvraag bij het bestuur zijn in te zien.

Wetenswaardigheden, cijfers en statistieken over het Staatsliedenkwartier (zoals oppervlakte, inwoners en huishoudens) zijn beschikbaar op de website van OOZO.nl. Een uittreksel daarvan kunt u HIER downloaden.