Afkoppelcoach in de week van ons water

18/09/2019 - Het Wijkplatform Staatsliedenkwartier zet groots in op duurzaamheid met name in relatie tot de klimaatverandering.De komende vergadering op 24 september staat geheel in het teken daarvan. Zo behandelt Jolanda v.d. Spiegel de vergroening van de tuinen en wat daarvan de voordelen zijn en wat daarbij komt kijken.

De gemeente Woerden is in dit opzicht ook heel actief bezig. Van de gemeente kreeg het bestuur van het Wijkplatform de volgende mail:

Vanuit de gemeente Woerden hebben we het initiatief genomen om bewoners te informeren en bewust te maken van het belang van het zelf actie ondernemen om Woerden in 2050 klimaatbestendig te maken. Een van de onderdelen die daar aan bijdraagt is het creëren van klimaatbestendige tuinen. Bijvoorbeeld door het afkoppelen van de regenwaterafvoer van het huis van het gemengd riool. Meer informatie hierover is te vinden in bijgaande informatiefolder.

Om bewoners in de wijk hierover te informeren en te ondersteunen werken wij met afkoppelcoaches. De afkoppelcoaches geven advies, komen met praktische oplossingen of denken mee met creatieve ideeën.

En zij komen bij jullie langs! In de Week van Ons Water (16 t/m 27 oktober a.s.) zal een afkoppelcoach bij bewoners langs komen om te informeren over de mogelijkheden van afkoppelen van het regenwater en hierover adviseren. Dit gesprek is kosteloos.

En wisten jullie dat elke bewoner die zijn regenwater afkoppelt subsidie kan ontvangen? Kijk op https://www.woerden.nl/inwoners/subsidies/subsidie-regenpijp-loskoppelen-van-riool voor meer informatie over de subsidieregeling.

Graag willen we voorafgaand aan de Week van ons Water in jullie wijk de bewoners informeren dat we langskomen.

Zijn er locaties in jullie wijk waar we posters op kunnen hangen en eventueel flyers neer kunnen leggen?

Ik hoor graag van jullie. Onze afkoppelcoaches hebben er in elk geval heel veel zin in!

Op naar een klimaatbestendig Woerden!

de mail was ondertekend door

Martine van Dijk die Communicatieadviseur is van het Team Realisatie en Beheer.

De mail was vergezeld door een even gelikte als instructieve folder, bijgaand

/userfiles/files/Klimaatbestendig1.jpg

/userfiles/files/Klimaatbestendig2.jpg

Actueel nieuws | Nieuwsarchief