Basisschool De Schakel in het Staatsliedenkwartier streeft naar een veilige schoolomgeving.

15/02/2019 - Basisschool De Schakel probeert, daarin ondersteund door het Wijkplatform, een veilige schoolomgeving voor haar leerlingen en anderen in de buurt van de school te scheppen.

Hard rijden en foutparkeren in de ochtendspits zijn helaas bekende problemen in de wijk. Ouders hebben vaak haast en een verbod om hun kinderen met de auto te brengen is wenselijk noch haalbaar. Gedragsverandering daarentegen is wel mogelijk.

Om beter inzicht te krijgen in de kwestie rondom de verkeersveiligheid bij de basisschool heeft locatiedirecteur Norbert Bakker een enquête uitgezet onder de ouders. De enquête laat zien hoeveel ouders het eigenlijk onveilig vinden rond de school en waar dat volgens hen aan ligt. Wellicht dat dit gegeven al bijdraagt tot gedragsverandering in de bedoelde richting!

De enquête brengt in kaart hoeveel en hoe vaak de auto wordt gebruikt om kinderen te halen en te brengen, op welke dagen en waarom.

Volgens Bakker kan de uitkomst van de enquête op dat punt helpen bij de bewustwording van het probleem van die verkeeronveiligheid en helpen bij het vinden van een oplossing.

Drie weken na de start van de enquête ontvang de school een factsheet met de uitslagen. Die krijgen de ouders ook onder ogen. Bakker is ervan overtuigd dat het met de resultaten in de hand gemakkelijker is om inzichtelijk te krijgen wat nodig is voor de gedragsverandering. Het uiteindelijke doel is hoe met elkaar de veiligheid in het Staatsliedenkwartier gegarandeerd kan worden.

De brief met al deze informatie naar de ouders is medeondertekend door Lenneke Smit als voorzitter van het Wijkplatform. Veilig Verkeer Nederland steunt deze actie ook.

bekijk het fotoalbum

Actueel nieuws | Nieuwsarchief