Besluitvorming Parkeerbeleid

13/03/2021 - Vertegenwoordigers van het Wijkplatform hebben zitting gehad in een Klankbordgroep die de gemeente had opgetuigd om van die kant input te krijgen in het opstellen van een parkeerbeleid ten behoeve van de bonnenstad. Dit beleid is ook voor het Staatsliedenkwartier van belang.

Inmiddels is de besluitvorming over het te voeren parkeerbeleid afgerond, althans de eerste fase, want er moet nog het e.e.a. worden uitgewerkt. Maar de basis voor het te voeren beleid staat er.

“De parkeerdruk in het centrum en ook in meerdere wijken rond het centrum is hoog. Mede daardoor staat ook de leefbaarheid in Woerden onder druk. Om hier oplossingen voor te vinden, heeft de gemeente samen met inwoners en belanghebbenden een nieuw parkeerbeleid opgesteld. De gemeenteraad heeft met de beleidsplannen ingestemd”

Belangrijk onderdeel daarbij is dat het aantal parkeerplaatsen, in met name het zgn. autoluwe gebied, langzaam maar zeker wordt afgebouwd. De bewoners die daar mee te maken krijgen moeten dan in de P garage parkeren. Tegen welk tarief is dan nog de vraag.

Onlangs is de stichting Platform Binnenstad Woerden (PBW) van start gegaan. De stichting is de rechtsopvolger van de vereniging Binnenstad Bewoners Woerden (BBW.

Gelet op de problematiek die speelt in de binnenstad (met name op het gebied van parkeren) willen de stichting voornoemd de bewoners van de schilwijken die grenzen aan de binnenstad betrekken bij haar werkzaamheden. Om die reden begint de stichting met een flyeractie, ook in bepaalde straten in het Staatsliedenkwartier.

/userfiles/files/BBW-20191142%20informatiefolder%20(concept%202).pdf

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief