Bestuurlijke Wijkfeitelijkheden (2)

08/02/2019 - 07/02/2019 - Traditiegetrouw vergadert het bestuur van het Wijkplatform elke eerste woensdag van de maand. Voor februari werd de vergadering dus gehouden op de 6de.

Een reeks van onderwerpen kwamen aan de orde. Een samenvatting van de belangrijkste zaken die op 6 februari de revue passeerden.

Editie 66 van Het Staatsblad.

Deze editie verschijnt een week of zo voor de eerste Wijkplatformvergadering die op 5 maart 2019 plaatsvindt. Er is weer veel copy aangeleverd, zoveel dat er wellicht artikelen overgeheveld moeten worden naar het mei/juni-nummer. Aangeleverd zijn artikelen over de opening van het Johan Cruyff Court, het ingebruiknemen van de Afvalbank, de uitbreiding van het aantal VEP-tennisbanen, de Wandelgroep, interviews met Pencilpoint en Joop Vianen, de aanpak van de groen- en speelstrook bij de P.Buyslaan en bijdragen over Bridgen en Biljarten, waar ook wijkbewoners actief in zijn.

Werkgroep Speelkwartier.

De werkgroep die functioneert onder de paraplu van het Platformbestuur ontwikkelt een groen- en recreatieplan voor de groenstrook aan het mr. Joekepad. Het plan is er en wordt nu uitgewerkt door een drietal hoveniersbedrijven. Zij komen binnenkort met  een grove schets van hoe het plan er in de praktijk uit kan zien vergezeld door een begroting. Het plan is o.m. van belang voor de nieuwe bewoners van het Leylandhof en het is dus niet bijzonder dat de projectontwikkelaar een sponsorbijdrage in het vooruitzicht heeft gesteld. De werkgroep kwam begin februari weer bijeen en de conclusie is dat er voortgang wordt geboekt.

Verkeer.

De maartvergadering van het Wijkplatform zal in het teken staan van Verkeer. Met alle nieuwbouw die in de wijk gereed komt neemt de verkeers- en parkeerdruk toe. Hoe die druk te verminderen? Veilig Verkeer Nederland zal tijdens die vergadering een bijdrage leveren. Wellicht dat bewoners ook oplossingsgericht bezig kunnen zijn. Ook zal de verkeersdeskundige van het Wijkplatform, Andre Dierick, een presentatie verzorgen. Hij zal ingaan op de fietstocht die hij, leden van het bestuur en anderen op 8 februari gehouden hebben in de wijk met de wethouder Verkeer, Arjen Noordhoek en wijkwethouder George Becht.

AED

Het bestuur heeft weken zo niet maanden geleden het gemeentebestuur verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken om een AED in de wijk te plaatsen die 24 uur per dag beschikbaar is. In de wijk bevinden zich op verschillende locaties AED’s, maar die zijn na kantoor- en winkelsluiting niet meer toegankelijk. Op dat verzoek is nog niet gereageerd.

Hondenuitrenveld Meander.

Toen het besluit viel dat dit hondenuitrenveld in de Meander gehandhaafd zal blijven reageerden enkele bewoners van aangrenzende woningen richting bestuur van het Wijkplatform. Zij spraken hun verontrusting uit over dit besluit, want zij hadden echt last van deze voorziening. Bestuursvoorzitter Lenneke Smit is met hen in gesprek gegaan, zag dat het probleem reëel is en stelde een mogelijke oplossing voor. Daarmee gaat zij “de boer op” naar de gemeente. Wordt dus vervolgd.

Duurzaamheid, Energietransitie

Wethouder Tymon de Weger heeft publiekelijk laten weten dat Woerden in 2030 van het gas af kan. Wat betekent dat voor het Staatsliedenkwartier? Voor de bewoners van de woningen van GroenWest en wat houdt dat in voor de woningeigenaren? Vragen, vragen, vragen en voor het bestuur van het Wijkplatform reden om nog voor de a.s. zomervakantie een extra Wijkvergadering voor het Staatsliedenkwartier te beleggen. Die vergadering zou aanvankelijk in haar geheel gewijd zijn aan het onderwerp “Energietransitie” , maar later is dat verbreed tot het onderwerp “Duurzaamheid”.

Dat het onderwerp wordt verbreed heeft alles te maken met de inbreng van het Bewonersinitiatief Duurzaam Woerden met Lex Albers als de energieke trekker van het project.

Eind november organiseerde Lex met zijn werkgroep een avond, gewijd aan dit onderwerp, voor het Dorpsplatform Harmelen. Het ging die avond over zonnepanelen, infraroodverwarming, warmtepompen, Led-verlichting, isolatie, groene tuinen en de financiering van te treffen maatregelen. Voor elk van die deelonderwerpen stonden deskundigen paraat om via workshops antwoorden op vragen te geven. De avond was een succes en die avond wordt op 12 februari herhaald in Molenvliet.

Het bestuur van het Wijkplatform heeft contact met Lex gezocht en hij is bereid een avond in het Staatsliedenkwartier te verzorgen met dezelfde deelonderwerpen en dezelfde inleiders.

Noteer maar al vast: deze avond wordt gehouden op dinsdagavond 14 mei. De vergaderlocatie zal nog bekend gemaakt worden.

Wat men kan verwachten van die avond wordt goed verwoord op de flyer die de wijkbewoners van Molenvliet in de bus gekregen hebben (zie afbeelding).

 

/userfiles/files/Molenvliet.jpg

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief