Bestuurlijke Wijkfeitelijkheden (4)

08/04/2019 - Traditiegetrouw vergadert het bestuur van het Wijkplatform elke eerste woensdag van de maand. In april viel de vergaderdatum op de 3de.

Een reeks van onderwerpen kwamen aan de orde. Een samenvatting van de belangrijkste zaken die op 27 februari de revue passeerden.

Vacature

Voorzitter Lenneke Smit heeft op de laatstgehouden Wijkplatformvergadering meegedeeld dat zij na de zomer zal aftreden als voorzitter. Dat betekent dat er een vacature is ontstaan. Direct daarna verscheen er een oproep voor gegadigden die belangstelling hebben voor deze functie. Die oproep heeft tot nu toe geen succes gehad.

Afgesproken is tijdens de laatste bestuursvergadering dat enkele wijkbewoner benaderd zullen worden met de vraag of deze functie hen aanspreekt en of zij dan willen reflecteren.

Ook is er behoefte om het bestuur te verstreken. Op dit moment bestaat het bestuur uit drie personen maar dat zouden er, inclusief de nieuwe voorzitter, vier moeten zijn.

 

Energietransitie

Op 14 mei zal er een extra vergadering van het Wijkplatform gehouden worden over de energietransitie. Deze bijeenkomst wordt door het Wijkplatform samen met het burgerinitiatief Duurzaam Woerden georganiseerd. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (zonnepanelen, warmtepompen), de gemeente en de bankwereld zullen informatie geven over het hoe en waarom en het tijdpad van de energietransitie.

De bijeenkomst vindt plaats in de grote zaal van Careyn/Weddesteyn en zalm net een inloop vanaf 19.30 uur, duren van 20.00 tot 22.00 uur. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

 

Hondenuitrenveld in de Meander

Aan- en omwonenden hebben daar klachten over en die kwamen begin van dit jaar ook bij het bestuur van het Wijkplatform terecht. Voorzitter Lenneke Smit is met een van de woordvoerders van de bezwaarden gaan praten en kwam tot een mogelijke oplossing. Die is doorgesproken met de wijkwethouder en de wijkambtenaar en beiden toonden zich positief gestemd over de haalbaarheid ervan.

Nu maar afwachten of de gemeente deze oplossing in de praktijk gaat uit voeren. Wordt dus vervolgd.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief