Boek over de Utrechtsestraatweg

08/09/2021 - In november verschijnt er een boekwerk over de Utrechtsestraatweg. Een meesterwerk van de hand van Ed van Keimpema, inwoner van het Staatsliedenkwartier

In november verschijnt er een boek over de geschiedenis van de Utrechtsestraatweg.

Het doorzoeken van de stadsarchieven, historische da­tabases, publicaties en kranten, aangevuld door vele in­terviews met (voormalige) bewoners heeft geleid tot een ongekende schat aan informatie over de geschiedenis van deze oude toegangsweg tot de stad Woerden.

Lees hoe vanaf de Romeinse tijd de straat langs de Oude Rijn, als noordelijke grensweg van het Rijk, zich heeft ontwikkeld. Eerst tot agrarisch buitengebied van de stad met tal van boerderijen en hieraan gelieerde bedrijvig­heid.

Met de toename van het verkeer werd het ook een inte­ressante plek voor garagebedrijven, hotels en horeca. Tenslotte ingekapseld door de steeds verder oprukkende verstedelijking tot slechts een doorgaande weg richting het centrum.

Een boek over de ontwikkeling, activiteiten, bewoners en markante bebouwing van de straat. Verhalen over het verdedigingswerk Fort Oranje, het ontstaan van het katholieke ziekenhuis, de oorlog in de straat waarbij de Duitsers letterlijk naast het verzet woonden, het Moluk­se opvangkamp, de sportvereniging, de opkomst van de nieuwe wijken en de weggetrokken bedrijven.

En over de gebouwen met hun toenmalige bewoners en de historische waarde, ook van datgene wat inmiddels ver­loren is gegaan.

Een ‘must-have’ voor iedereen die er ooit woonde of werkte, er regelmatig aan voorbij gaat en meer wil weten over deze markante straatweg. Dit unieke naslagwerk wordt in een beperkte oplage gedrukt en verschijnt november 2021.

Bestellen kan door het overmaken van e 30,- per boek op bankrek. NL60 ABNA 0464 5007 61 t.n.v. R. Stueck, o.v.v.: Boek USW + eigen tel.nr. en adresgegevens. Auteur van het boek is Ed van Keimpema (1939), Werktuigbouwkundig Ingenieur, TH Delft en Master of Science Plastic Technology, Univer­sity of Loughborough, UK.

Sinds zijn pensioen in 1999 is hij gekwalificeerd natuur­gids. Ed is vele jaren voorzitter geweest van het IVN (In­stituut voor Natuurbeschermingseducatie) en bestuurslid van de SLB (Stichting Landgoed Bredius).

Daarnaast is hij actief binnen de Stichting Hugo Kotestein, een vereniging die opkomt voor het behoud en de bescher­ming van ons historisch cultureel erfgoed in Woerden en omstreken.

Eerdere publicaties van  zijn hand, zijn:

• De Groepenbrug en Jaagpad

Een pleidooi voor restauratie en behoud

Uitgave Stichting Hugo Kotestein, 2005

• Havenstraat Woerden

Beschrijving van de geschiedenis van de

straat en de bebouwing

Uitgave Stichting Hugo Kotenstein, 2014

• Van Batestein tot Bredius

Beschrijving van de geschiedenis van het

Landgoed Bredius.

Uitgave Stichting Landgoed Bredius, 2020

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief