Bomen in het Staatsliedenkwartier

19/07/2017 -

Honderden bomen erbij in Woerden. Dus ook in het Staatliedenkwartier.

Komende winter plant de gemeente 275 nieuwe bomen. Waar deze nieuwe bomen komen is in de herplantlijst, lees verder. De lijst bevatte aanvankelijk veel minder bomen, maar gedurende de afgelopen periode konden inwoners voorkeurslocaties aandragen. Ruim 100 mensen reageerden op deze oproep. Hierdoor zijn 200 plekken aan de lijst toegevoegd. Een deel van deze bomen komt in de plaats van bomen die gekapt moesten worden., zie deze herplantlijst. Deze week zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. De gemeente laat weten dat deze grote herplantronde deel uit maakt van de Inhaalslag Openbare Ruimte.

Wethouder Ivo ten Hagen meldde: “Bomen kappen of vervangen doen we niet zomaar. Veiligheid van inwoners en weggebruikers staat voorop. Bij het opstellen van de lijst is gekeken of een boom op de beoogde locatie goed kan groeien en geen belemmering vormt voor de omgeving. Bovendien is gelet op de biodiversiteit, dus een mix van verschillende type bomen die lang kunnen blijven staan!”

In het Staatsliedenkwartier gaat het maar om weinig bomen. In de dr. Kuyperlaan bij nr. 22 gaat het om een wilde lijsterbes , in de Fagellaan schuin tegenover nr. 37 om een Haagbeuk. Bij de Fred.Herndriklaan bij nr. 18D om de Japanse sierkers. Bij de Beellanen 27 om een gewone vogelkers en de Cattenbroekerlaan 25 om de wilde lijsterbes. Dat is alles voor wat onze wijk betreft.

In onze wijk bevinden zich volgens de gemeentelijke opgave ook waardevolle bomen. Die bomen staan op de Utrechtsestraatweg (zie foto), de Van Slingelandtlanen en de Cattenbroekerlaan. In totaal 12 stuks, zie de waardevolle bomenlijst. Zij hebben een 'bijzondere status' als boom en dan moet 'ie door de eigenaar in stand gehouden worden en mag er niet gekapt worden. Tenzij de boom gevaar oplevert voor mens, dier en verkeer.

/userfiles/files/Monumentale%20boom%20-%201.jpg

Kappen

Als je als wijkbewoner een boom wil (laten) kappen dan is er gewoonlijk een vergunning voor nodig. Kosten eur. 161. Soms worden bomen bewust gekapt zonder dat er sprake was van gevaar.

Dat gebeurde zeer onlangs in het nieuwbouwplan Joh. De Wittlaan. Ondanks toezeggingen van de projectontwikkelaar sneuvelden de bomen op een onverhoeds moment toch. De richting buurtbewoners gedane toezeggingen bleken een loos gebaar. Of dat zo maar kon wordt nog uitgezocht. Hoewel dit soort monumentale bomen helaas nog geen economische waarde vertegenwoordigen is de belevings- en de milieuwaarde groot. (zie foto's).

/userfiles/files/Boom%20Joh_de%20Wittlaan1%20-%201.jpg

/userfiles/files/Boom%20Joh_de%20Wittlaan2%20-%201.jpg

/userfiles/files/Boom%20Joh_de%20Wittlaan3%20-%201.jpg


 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief