Datagestuurd werken voor de wijk.

01/12/2018 - De gemeente is bezig om het gebiedsgericht werken op te tuigen. Ter voorbereiding is een pilot aan de gang in Harmelen en in de wijk Molenvliet.

Informatie over de stand van zaken met betrekking tot deze pilot werd afgelopen maandan, 3 december, gegeven en twee van de drie bestuurders van het wijkplatform Staatsliedenkwartier waren daarbij aanwezig.

Ter vergadering werd een voorbeeld van dat datagestuurd werken uitgereikt.  In het onderstaande de weergave ervan.

Die weergave heeft betrekking op 6 onderwerpen, waarbij de gegevens betrekking hebbende op de wijk vergeleken worden met die van de hele gemeente Woerden. Voorbeeld: 29% van de bewoners van het Staatsliedenkwartier vormen een eenpersoonshuishouden, terwijl dat percentage voor geheel Woerden 31% is.

 

Demografie.

Woerden heeft december 2018 51.700 inwoners, 4.060 daarvan wonen in het Staatsliedenkwartier. De wijk is een gemiddeld grote wijkwaar in verhouding veel ouderen wonen. Het aandeel eenpersoonshuishoudens en huishouden met kinderen is in verhouding aan de wat lage kant. Het aandeel van de tweepersoonshuishoudens daarentegen is hoger dan het plaatselijk gemiddelde.

/userfiles/files/Data1.jpg

Gezondheid en bewegen.

Uit de cijfers blijkt dat inwoners van het Staatsliedenkwartier voelen zich minder vaak dan gemiddeld goed gezond. Dat gegeven kan te maken hebben met het feit dat zich in de wijk twee centra voor ouderen bevinden, ’t Oude Landt en Weddesteyn. Niet verwonderlijk dat er vooral opvallend veel inwoners met een of meer langdurige ziekte(n) of aandoeningen hebben. Dat geldt zowel voor volwassenen als bejaarden. Opvallend gegeven is ook dat er meer dan gemiddeld van overgewicht bij de inwoners van de wijk sprake is. Tegenstrijdig is dat wijkbewoners meer dan het gemiddelde aan de fitnesnorm voldoen.

/userfiles/files/Data2.jpg

Groei, ontwikkeling en leren.

Een even opmerkelijk als  ongerijmd gegeven: het aantal jeugdvoorzieningen in de wijk wordt becijferd op 198. Waarop dat cijfer gebaseerd is, wordt niet verklaard. De gemiddelde kosten die voor de jeugd wordt uitgetrokken ligt lager dan het gemiddelde voor heel Woerden. Opvallend is dat het gebruik dat gemaakt wordt van de basis GGZ weer hoger dan gemiddeld is.

/userfiles/files/Data3.jpg

Maatschappelijke betrokkenheid en ondersteuning.

Zoals boven al is aangegeven is dat een groot deel van de bevolking van het Staatsliedenkwartier uit ouderen bestaat. Het aantal voorzieningen in de wijk per 100 inwoners ligt erg hoog en ook de kosten zijn hoger dan gemiddeld. Met name het gebruik van de woonvoorzieningen valt op, maar ook het gebruik van de hulp bij het huishouden ligt in deze wijk hoger dan elders.

/userfiles/files/Data4.jpg

Werk en inkomen.

De wijk kent een grote groep huishoudens met ene hoog inkomen. Dat neemt niet weg dat het gemiddelde inkomen hier gelijk ligt aan dat van Woerden als geheel genomen. Voor problematische schuilden ligt het percentage iets hoger dan gemiddeld. Veertig inwoners van de wijk blijken recht te hebben op een bijstandsuitkering.

/userfiles/files/Data5.jpg

Wonen met zorg.

De cijfers speken voor zich.

/userfiles/files/Data6.jpg

 

 

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief