Diapresentatie op Jubileummiddag

14/03/2020 - Tijdens de viering van 50 jaar Staatsliedenkwartier en 60 jaar Weddesteynkapel op 7 maart in de Kapel werd een diapresentatie van 50 jaar Staatsliedenkwartier gepresenteerd. Die werd bekeken door de ca. 175 aanwezigen.

Alle geluk van de wereld. Dat is het gevoelen dat leeft bij de besturen van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier en de Weddesteynkapel. Zij hadden in het vooroverleg, bedoeld om beider jubilea van resp. 50 en 60 jaar te vieren, gekozen voor zaterdagmiddag 7 maart. De 14e maart was ook nog een mogelijkheid, maar besloten werd tot een week eerder.

Zou de viering op 14 maart gepland zijn dan zou die happening vanwege de maatregelen om het coronavirus te beteugelen, afgelast zijn.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst in de Weddesteynkapel werd een diapresentatie vertoond van 50 jaar Staatsliedenkwartier. Oude en nieuw opgenomen dia's passeerden de revue. Die presentatie werd door de ca. 175 aanwezigen met interesse, plezier en waardering bekeken. Om ook anderen in de gelegenheid te stellen om deze presentatie te volgen is besloten om de diapresentatie op de site te zetten.

https://myalbum.com/album/8ikQTpA4hRTC;

 

https://myalbum.com/album/FvFgbHSm8Hrd

Actueel nieuws | Nieuwsarchief