Doorstroming aan de noordzijde van het station.

12/03/2019 - De verkeerscirculatie aan de noordzijde van het station is voor verbetering vatbaar. De gemeente denkt erover na hoe dit te realiseren, maar er zijn ook betrokken wijkbewoners die graag hun zegje hierover kwijt willen. Henk Slot, die vanuit zijn huiskamer er zicht op heeft, heeft zijn ideeën hieromtrent op een schets gezet.

Op 8 februari fietsten twee wethouders, vergezeld door enkele wijkbewoners, w.o wijkverkeersdeskundige André Dierick en de ambtenaar Verkeer langs een aantal knelpunten in de wijk. Daar was de omgeving van het station natuurlijk ook bij.

Onder het kopje “Fietspad Utrechtsestraatweg, situatie Polanerbaan-Stationsweg, Utrechtsestraatweg, Oudelandseweg en Oostdam luidde de gemeentelijke reactie als volgt:

"Het fietspad aan beide zijden van de Utrechtsestraatweg moet in stand gehouden blijven. Er kan niet verwacht worden dat fietsers om gaan fietsen via de Stationsweg en de Spoorlaan. Er kan, mocht dit wenselijk zijn, een onderbord geplaatst worden onder het bord “eenrichtingsweg” op de Utrechtsestraatweg, waarbij weggebruikers worden geattendeerd op tegemoetkomende fietsers en bromfietsers, komend vanaf de Stationsweg. In de verkeersvisie wordt onder andere gekeken naar een wegencategoriseringsplan waarbij uitwerking op wegniveau plaatsvindt. Dit proces loopt echter nog.

Daarnaast wordt binnenkort een visie op de wegen tussen het station en Plantsoen opgeleverd en de resultaten hiervan worden met het wijkplatform gedeeld. In deze visie wordt onder andere bekeken hoe de doorstroming kan worden vergroot op de kruispunten Polanerbaan/Stationsweg, Stationsweg/Utrechtsestraatweg en Oostdam/Oudelandseweg. Kleine maatregelen worden hier op dit moment niet genomen en gaan ook de problematiek niet oplossen".

Wijkbewoner Henk Slot is het wachten op een goede oplossing zat en is zelf aan het tekenen geslagen. Henk woont op de 10e etage van het appartementencomplex naast het station  en ziet al drie jaar lang hoe het verkeer in de spits volledig vast loopt en het alleen maar verergert.

Ook voor de hulpdiensten die vanuit het centrum of via de tunnel die ronding te moeten maken is het een ramp om richting Woerden oost te rijden. Uiteraard is het niet de oplossing, die is er volgens Henk ook niet, maar deze aanpassing, zoals die op de bijgaande schets is te vinden, zal zeker een betere doorstroming tot gevolg hebben. Althans dat is de mening van Henk Slot. Ook acht Henk zijn oplossingen budgettair haalbaar.

Maar zoals voor elke verkeersoplossing geldt: ze zijn altijd onderhevig aan kritiek. Dat is ook hier dus het geval.

Dat neemt niet weg dat de schets toch niet op de site van de wijk genegeerd kan worden.

Wordt vervolgd!

Schets van een mogelijke oplossing

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief