Een suggestie ter verbetering van de verkeerssituatie in het Staatsliedenkwartier.

05/08/2019 - Al enkele jaren nadat de eerste spa de grond in ging voor de bouw van het Staatsliedenkwartier (eind 1968) ontstond er al een comité Verkeersveiligheid. Sindsdien is het onderwerp niet meer weg te branden uit het collectieve wijkgeheugen. Elke vergadering van het Wijkplatform waren er wel stemmen die een pleidooi voerden voor meer verkeersveiligheid in de wijk. Over hoe dat dan te bereiken verschilden de meningen. Andere routes, handhaving van de maximumsnelheid, verkeerslichten, een rotonde bij de Snellerbrug?

Een bij het onderwerp betrokken wijkbewoner zette zijn gedachten op papier en deed ze toekomen aan de redactie van de webpagina van het Staatsliedenkwartier.

Hij meldde het volgende:

“Naar aanleiding van een tekening in het afgelopen Staatblad heb ik mijn gedachten (die al langer zweefden) ook eens op papier gezet. Immers de wachttijden op deze grote verkeersopstopping hebben mij ruim de gelegenheid gegeven hierover na te denken. 

Mocht er met de gemeente over dit thema gesproken gaan worden, dan zou ik het waarderen wanneer ook dit alternatief wordt meegenomen!

Algemene logica:

-          Rotonde idee voor gemotoriseerd verkeer

-          Geen (onnodig) oversteken van fietsers naar binnenzijde van de rotonde

-          Scheiden van fiets-gemotoriseerd, door gebruikte maken van al bestaande verhoogde kruising (fiets brug over de polanerbaan)

Belangrijke aanpassingen (zie schets):

-          Stukje 2 richtingsweg voor Victoria (tussen Polanerbaan – Utrechtsestraatweg) wordt 1 richting, zodat een rotonde idee ontstaat. 

-          Fietspad richting Harmelen over de Utrechtsestraat weg kan weg. Hiervoor in de plaats een voorsortering voor rechts- en linksaf. (vgl Johan van Oldenbarneveltlaan) 

-          Als bewoner van staatslieden merk ik dat bij het fietsen vanuit de binnenstad, de oversteek van Stationsweg naar Utrechtsestraatweg veel te gevaarlijk is, en ik meestal de omweg rond het station neem. 

-          Voetpaden (en zebra’s) kunnen over algemeen in tact blijven. 

Gevolg:

-          Fietsers maken gebruik van ongelijke kruising, waardoor onoverzichtelijke situatie langs stationsweg wordt voorkomen (auto’s zien fietsers slecht ivm draaihoek etc).  

o   Hoewel de fietser een klein offer moet brengen met de kleine omweg over het bruggetje, zit er veel veiligheidswinst voor de fietser. 

-          Utrechtstestraatweg kan direct ‘leeg’ rijden zonder oponthoud van zowel fietsers als auto’s (ivm oplopende weg, lastig punt om goed weg te kunnen rijden). 

o   Dit helpt om sluipverkeer op Johan de Wittlaan te voorkomen

-          Polanerbaan kan vrijwel altijd ‘leeg’ rijden zonder oponthoud van fietsers

-          Vrijwel geen overstekend fietsverkeer op de Oudelandseweg, waardoor ook deze makkelijker leeg rijdt (alleen fietsers vanuit Staatslieden).

-          Geen oponthoud voor grote rij links afslaande autos op Johan van Oldenbarneveltlaan. 

-          Rijders vanaf polanerbaan naar Binnenstad of Kamerik moeten klein ommetje doen. 

o   Hierdoor is per saldo meer verkeer op de Spoorlaan / Johan v Oldebarneveltlaan /  Utrechtsestraatweg, maar ivm verbeterde doorstroming is er minder overlast”.

 

Reactie van wijkverkeersdeskundige André Dierick:

Komisch dat dit voorstel eindelijk boven tafel komt drijven. “maak van de route een rotonde!”. Zo was het vroeger. 

En als je met mensen uit de buurt erover spreekt is dat ook altijd de opmerking: was toch vroeger ook zo? Is eigenlijk de ideale weg?

Enige opmerking van mijn kant: geef duidelijk aan dat de gebruikers van de “rotonde” bij de splitsingen voorrang heeft. En ik zou zelf de twee-richting (fiets ene richting, auto andere) op de Utrechtsestraatweg weer terugbrengen in de oorspronkelijke situatie: één rijrichting voor de auto, links daarvan parkeerplaatsen. Reden daarvoor: het verkeer op het ringetje heeft voorrang, dus twee rijen opstellen levert geen voordeel op. En dus inderdaad laat de fietsers uit de stad niet meer oversteken richting Utrechtsestraatweg. Neem wel de fietsersovergang van de stad naar Oudelandseweg mee in dit onderhoud!

Een gevaar bij deze aanpak: een van de voornaamste maatregelen die ervoor zorgen dat het na de verduidelijking ook rustiger wordt: “Verkeer dat niet de bestemming Woerden heeft mag (en hoeft) niet door de stad. Maar gegeven de nu opborrelende wijkdiscussies lijkt de Visie en Strategie Verkeer 2030 echt in de onderste bureaula te verdwijnen. We discussiëren over een brug over de OudeRijn in West, de Waardsebaan , de Steinhagenseweg (en ook diverse issues in onze wijk!) maar vergeten daarbij de uitgangspunten die geaccordeerd zijn door de Woerdense politiek. Of is er hier sprake van geheugenverlies?

/userfiles/files/image002.png

 

 

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief