Energietransitie in Woerden: stand van zaken

05/06/2021 - De gemeente organiseert op 9 juni een online bijeenkomst over dit onderwerp en de politieke partij Progressief Woerden doet dat op 23 juni dunnetjes over.

Energietransitie in Woerden: stand van zaken

Het afgelopen anderhalf jaar heeft het College met inbreng van inwoners gewerkt aan het Afwegingskader. Het College heeft zeer onlangs het raadsvoorstel afwegingskader grootschalige duurzame energie aan de raad aangeboden. In het raadsvoorstel over het Afwegingskader legt het College nu een aantal keuzes voor aan de gemeenteraad. Keuzes over: de grootte van de opgave tot 2030, de verhouding tussen grote windturbines en grote zonnevelden, de afstand tussen windturbines en woningen én waar de grote windturbines en grote zonnevelden kunnen komen.

 

Het raadsvoorstel

In het raadsvoorstel staat een advies van het College aan de raad over mogelijke scenario's. Het uiteindelijke besluit is straks aan de gemeenteraad. De raad kan het advies overnemen, maar kan het ook veranderen of afwijzen. Voordat het zover is, horen de raadsleden graag hoe ú er over denkt.

Het raadsvoorstel vind u hier:

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D210220762-Raadsvoorstel-Afwegingskader-grootschalige-duurzame-energie.pdf

Op 9 juni vind u een publiekssamenvatting in de Woerdense Courant, deze kunt u ook hier vinden:

www.woerden.nl/duurzameopwek

Er zijn ook visualisatie beschikbaar van hoe zonnevelden en windturbines in het landschap er uit zouden kunnen zien:

https://duurzameenergiewoerden.ik-doe-mee.nl/

 

Op woensdag 9 juni is er een online informatieavond. Tijdens die avond wordt het voorstel toegelicht en kunnen de raadsleden verduidelijkende vragen stellen. Belangstellenden kunnen deze avond online volgen via deze website én men kan zelf vragen indienen. Op 9 juni is een uitleg hiervoor te vinden bij de pagina van deze bijeenkomst:

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2021/09-juni/20:00

 

Hoe kan ik de raad mijn mening meegeven?

Men kan op verschillende manieren een mening meegeven aan de raad. Vindt men het belangrijk dat die reactie openbaar is voor anderen? Dan kan men bijvoorbeeld een brief of videoboodschap sturen of men kan  komen inspreken. Gaat iemand liever informeel en niet-openbaar in gesprek? Dan kan men een raadsspreekuur bezoeken of rechtstreeks een raadslid aanschrijven.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeenteraad:

https://gemeenteraad.woerden.nl/Raad/contact-met-de-raad/Afwegingskader-energie.

 

De politieke partij Progressief Woerden organiseert op 23 juni een online meeting over het afwegingskader.

 Progressief Woerden is een groot voorstander van tempo maken in verduurzaming van energie. Maar dat betekent niet voor de partij dat alles overal kan. Er zijn wensen als het gaat om locaties, hoeveelheden en eigenaarschap. Die wensen bespreekt de partij graag met de kiezers van Woerden. Om uit te leggen waarom die wensen zijn zoals ze zijn en wellicht ook om ze op basis van dat gesprek nog verder uit te werken.

 

Aanmelden voor de online meeting kan via deze onderstaande link naar de Zoom, men ontvangt daarna een persoonlijke inlogcode voor 23 juni.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvd-qqqTgpHdXkNhxB-OkCIoJyZLjzLjja

 

 

 

 

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief