Enkele opmerkingen over het verkeer in het Staatsliedenkwartier.

12/10/2018 - Verkeer en parkeren blijven onderwerpen die tot problemen aanleiding geven in het Staatsliedenkwartier. Vooral met de nieuwbouw erbij groeien die problemen in tal en last. Maar welke maatregelen te nemen die afdoende zullen blijken? Wie het weet mag het uiteraard zeggen.

 

 

Enkele weken geleden berichtte het AD/Groene Hart dat verkeerswethouder Arjan Noorthoek een aantal maatregelen gaat nemen om de verkeerssituatie in Woerden-West te verbeteren. Dat riep bij het bestuur van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier de vraag op hoe het met de verkeerssituatie in Woerden-Oost staat.

Om te beginnen krijgt hiervoor André Dierick, die wijkvertegenwoordiger was toen de Verkeerssituatie Woerden tot 2030 werd opgesteld, het woord. Als het om verbetering van de verkeerssituatie in de wijk gaat moet je het van de Verkeersvisie hebben. André vindt dat het opstellen die Visie nogal wat tijd heeft gekost, maar dat het er nu alle schijn van heeft dat die Verkeersvisie in de onderste la bij de gemeente verdwenen is.  Ondertussen worden er wel wat maatregelen genomen, zoals bij de Molen en bij de kruising tussen de Oostdam en de Wilhelminaweg, maar die aanpak heeft in André’s visie absoluut  niet tot een verbetering geleid.  Het betreft overigens maatregelen buiten de wijk. In het Staatsliedenkwartier heeft de discussie over de onveilige kruising als je als fietser uit de tunnel bij het station komt en de Stationsweg wilt oprijden alleen tot resultaat gehad dat er een cosmetische ingreep is gedaan: het verwijderen van de spiegel. Een verbetering?

Het bestuur van het Wijkplatform deelt met André de zorgen over parkeren en de vergroting van de verkeersdruk als de nieuwbouw in het Staatsliedenkwartier gereedkomt.  Want de nieuwbouw gaat zoals te doen gebruikelijk eerst samen met verkeershinder en parkeerhinder. Pas als dat besef bij de gemeente doordringt worden er maatregelen genomen om die hinder af te doen nemen. Maar vaak lukt dat niet of onvoldoende. Wat weer wel gelukt is, is dat de parkeerdruk in met name de Joh. De Wittlaan is verminderd doordat de P&R voor treinreizigers gratis is gemaakt.

 

De fiets- en de rolstoelvriendelijkheid.

Zoals bekend wilde Woerden graag de fietsstad van Nederland worden, maar die prijs ging haar neus voorbij. Houten werd het. Maar wat Woerden betreft valt te constateren dat het aantal onveilige situaties voor fietsers alleen maar groter wordt, niet in het minst doordat het aantal auto’s toeneemt en dat er, zoals op de Utrechtsestraatweg, vaak veel te hard gereden wordt.  Neem verder b.v. de hobbelige fietsroutes die het fietsen niet tot een pretje maken.

De rolstoelvriendelijkheid waar Woerden graag prat op gaat, valt ook tegen.  Neem maar eens de proef op de som en ga eens wandelen met iemand in een rolstoel. Geen pretje door al die schuin aflopende trottoirs, hobbels, ontbreken van verlagingen om van de hoge stoeprand af te komen.

Maar ook fietsers kunnen er wat van. Door op de stoep te fietsen, een verschijnsel dat helaas te vaak voorkomt, wordt een onveilige situatie, met name voor spelende kinderen en wandelaars, in de hand gewerkt. Ook wordt er nog te vaak zonder deugdelijk licht op gefietst.

De ANWB is in de week van 10 oktober begonnen met een fietsverlichtingsactie.

Die actie wordt ook in het Staatsliedenkwartier opgepakt. Zij bestaat eruit dat de ANWB tags en spuitkrijt ter beschikking stelt om op bepaalde plaatsen daarmee de tekst LICHT AAN op het wegdek te kalken.

Wat onze wijk betreft gaat André Dierick daarmee aan de slag en wel op zaterdagmorgen 27 oktober 10.00 uur op de Meanderbrug.

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief