Facebook berichten van maart 2019

01/04/2019 - Het leek de de redactie van de sociale media van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier een goede zet om per maand de gedurende die maand op de Facebookpagina gezette onderwerpen op de site te plaatsen. De reden is dat door deze actie het bereik vergroot zal worden. De eerste Facebookberichten waren die van januari 2019. Editie 2 was van februari 2019 en nu volgt editie 3 van maart jl.met als onderwerpen o.m. een nieuw fietspad op de Mauritssingel?, de remproef, een plan om de verkeerssituatie aan de Noordzijde van het station te verbeteren, de Cattenbroekertunnel en de suggestie om zich als Woerden aan te melden voor met mini-bosjesproject van IVN.

Fietspad erbij?

Het lijkt er wel op daar op de Prins Mauritssingel. Maar schijn bedriegt. Het is kroos. Een drijfplantje dat groeit en groeit en zo maar opeens weg is.

Een week voordat de foto gemaakt werd was het helemaal bar en boos. Funest voor het onderwaterleven, maar gelukkig dat die ellende zo maar weer voorbij is.

Op de Mauritssingel gebeurde er niets, maar er zijn gemeenten in Nederland geweest waar mensen echt kopje onder zijn gegaan omdat zij niet verdacht waren op het kroos.

Remproef

De vergadering va het Wijkplatform was dinsdagavond 5 juni nog maar net begonnen of voorzitter Lenneke Smit vroeg iedereen uiterst vriendelijk om even naar buiten te gaan.

Daar stond een auto van Veilig Verkeer Nederland gereed om ons als vergadertijgers deelgenoot te maken van de resultaten van een remproef. De auto met Michiel van VVN als chauffeur vergezeld door een bijrijdster, die zich vrijwillig had aangemeld, reed op de weg langs de Kapel met 30 km/uur langzaam die weg op om bij het eerste pilonnetje een noodstrop te maken. De vraag was: hoe lang zou de remweg zijn. Natuurlijk waren er goede antwoorden, maar de meerderheid had geen idee. De remweg was 3 meter. Toch nog heel behoorlijk in de wijk, waar veel straten inderdaad het gebodsbord hebben dat er niet meer dan 30 km/uur gereden mag worden. Stel je rijdt 30 km/uur en er steekt plotseling een kindje over. Je moet er niet aan denken, want wat is nou 3 meter. Maar lang genoeg voor iets waar niemand aan wil denken.

Dan 50 km/uur. Met de twee jongste vergaderaars als bijrijder werd op dezelfde plaats een noodstop gemaakt, waarna de auto na 10 meter verder tot stilstand kwam.

De toeschouwers waren duidelijk onder de in druk. De reacties na afloop logen er daarom ook niet om: die waren positief. Iedereen had ervan geleerd en nu de praktijk nog.

Penningmeester Nico Verbrugge overhandigde aan het slot van de demonstratie Michel een aardigheidje namens het bestuur van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier.

Verbetering verkeerrssituatie Noordziojde station

Wijkbewoner Henk Slot is het wachten op een goede oplossing voor de verkeerssituatie aan de noordzijde van het station zat en is zelf aan het tekenen geslagen. Henk woont op de 10e etage van het appartementencomplex naast het station en ziet al drie jaar lang hoe het verkeer in de spits volledig vast loopt en het alleen maar verergert.

Ook voor de hulpdiensten die vanuit het centrum of via de tunnel die ronding te moeten maken is het een ramp om richting Woerden oost te rijden. Uiteraard is het niet de oplossing, die is er volgens Henk ook niet, maar deze aanpassing, zoals die op de bijgaande schets is te vinden, zal zeker een betere doorstroming tot gevolg hebben. Althans dat is de mening van Henk Slot. Ook acht Henk zijn oplossingen budgettair haalbaar.

Maar zoals voor elke verkeersoplossing geldt: ze zijn altijd onderhevig aan kritiek. Dat is ook hier dus het geval. Geharnaste tegenstanders van dit schetsplan vrezen een grotere chaos dan waarvan nu sprake is.

Cattenbroekertunnel.

Een betrokken wijkbewoner meldde kortelings geleden het volgende:

“Zolang als daar in de tunnel rubbertegels liggen is de Gemeente bezig met het repareren van losliggende tegels. Regelmatig staan er dan dranghekken. Enige tijd gaat het goed en daarna begint het feest weer overnieuw. Dit duurt nu al bijna 3 jaar.

De Gemeente is duidelijk niet in staat dit probleem op te lossen . De rubbertegels hebben uitsluitend een decoratieve waarde, niemand gaat in de tunnel ooit springen. Vervang deze tegels door zwarte stenen tegels en we zijn voorgoed van het probleem af”.

Volgens een andere wijkbewoner komt dit euvel door scholieren die op weg naar de bus door de tunnel lopen.

Een klein bosje.

De Nederlandse vertaling van a Tiny Forst, een project van het IVN, het Instituut voor Natuureducatie. Waarom is voor Engels gekozen is om het project een naam te geven? Vervelend als er een goed Nederlands woord voor is, maar dit terzijde. Belangrijker is het om het over de inhoud te hebben. Waar gaat het om? Maar eerst nog even dit.

Het Wijkplatform werd over dit project geïnformeerd door een bewoonster van de wijk en toen was Platformvoorzitter Lenneke Smit er als de kippen bij om het project onder de aandacht van de gemeente te brengen.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. De bossen stimuleren biodiversiteit en helpen bij het klimaatbestendig maken van gemeenten. 

Vorig jaar selecteerde IVN uit 55 aanmeldingen de eerste twaalf Tiny Forest partnergemeenten. De tweede en laatste aanmeldronde voor twaalf nieuwe gemeentepartners is nu geopend

 

 

 

 

 

 

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief