Facebook-items van januari 2019 (1)

31/01/2019 - Het leek de de redactie van de sociale media van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier een goede zet om per maand de gedurende die maand op de Facebookpagina gezette onderwerpen op de site te plaatsen. De reden is dat door deze actie het bereik vergroot zal worden. De eerste Facebookberichten zijn die van januari 2019.

De onderwerpen van die maand waren de volgende:

Nieuwjaarsconcert door Excelsior in de Weddesteynkapel;
Werkzaamheden Fagellaan;
Nieuwe natuurspeelplek in Bredius;
Verkeersproblematiek;
Definitief plan voor de groenstrook P.Buyslaan/hoek Vossenschanslaan;
Uitbreiding Bethlehemkerk.

Nieuwjaarsconcert Excelsior

 

Dat concert vond op zaterdagmiddag 12 januari plaats in de Weddesteynkapel. Het was er erg druk. Het concert zat goed in elkaar. Begonnen werd met de kraker Happy New Year met aan het slot de opwekking van voorzitter Ruud den Heeten, nageaapt van die Wiener Philharmoniker: “Het Fanfarecorps Excelsior wenst u een gelukkig nieuwjaar”.

Er werden een paar marsen gespeeld, wat anders te verwachten van een Fanfarecorps met een grote naam op dit gebied, er werd samen gemusiceerd met het koor Rhythm and Friends en er waren optredens van Elize Verlaan, Sophie de Bruin, Peter Ravensberger en Ben Pernod. De laatste in een glansrol als Fiddler on the Roof. Singer Songwriter Sophie met haar 17 jaar toch al een paar jaar in het vak trad ook nog met haar eigen begeleidingsband op. Zij verklapte het publiek dat zij met een eigen theatershow gaat optreden, te beginnen op 24 mei in Gouda.

Ook organisator Harrie Banken maakte reclame en wel voor zijn PROMS op 16 maart in sporthal Snellerpoort. Een PROMS die in het teken zal staan van Broadway en waaraan ook het koor en de solisten hun medewerking zullen gaan geven.

Aan het slot van dit geweldige concert waren er bloemen voor het koor, de solisten en voor dirigent Hans van Hees. Tot slot zette Harrie de slagwerksectie heel verdiend nog in het zonnetje.

Fagellaan

De gemeente meldde dat voor wat betreft de sanering bij de Fagellaan er afspraken gemaakt zijn tussen uitvoerder en bewoners zodat ze goed bij of uit hun huis kunnen komen. Verder staat er  in februari  een inspraakmoment voor de herinrichting Fagellaan gepland. Zodra een datum bekend is zal dit gecommuniceerd worden. Basis uitgangspunt voor de Fagellaan is nu:30 km/h, enkele verkeersremmende maatregelen (plateau’s), klinkerverharding, versmalling van de rijbaan en verbetering van voetgangersverbindingen.

Natuurspeelplek Bredius

Met zo’n twintig handige natuurliefhebbers trotseerde de IVN Landschapsbeheergroep zaterdag 12 januari de regen om Landgoed Bredius in Woerden weer een beetje mooier te maken. De groep werkte aan de oostkant van het Landgoed bij het rouwcentrum aan het uitdunnen van de begroeiing. Een aantal te dicht op elkaar staande eiken moest gerooid worden. Na het uitdunnen van de boom-, struik- en kruidlaag in dit kleine bosgebiedje is er weer ruimte voor een gezonde onderbegroeiing. De omgezaagde bomen worden straks gebruikt voor de nieuwe natuurspeelplek, waarvoor Landgoed Bredius momenteel plannen ontwikkelt.

De omgezaagde stammen zijn alvast neergelegd bij het huidige speelveld aan het Brediuspad. Op dat deel van het Woerdense landgoed wordt in de loop van dit jaar begonnen met de aanleg van een natuurspeelplek.

Er ligt al een schetsontwerp voor de natuurspeelplek, waarvan momenteel de haalbaarheid wordt onderzocht. De landschappelijke inpassing van de speelplek in het landgoed, geschiktheid van de bodem, betaalbaarheid en onderhoud worden daarbij bestudeerd. Voor de natuurspeelplek gebruikt Bredius graag materialen die afkomstig zijn van het eigen landgoed.

Verkeersproblematiek Staatsliedenkwartier.
Het zal weinig bewoners van de wijk ontgaan dat de wijk worstelt met verkeers- en parkeerproblemen. Dat ontgaat ook het Stadhuis niet. Om te kijken tegen welke problemen met name de fietsers aanlopen, beter: fietsen, wordt er op woensdag 6 februari een fietstocht in de wijk gehouden met de wethouders Arjen Noorthoek (Verkeer) en George Becht (Wijkwethouder). Zij worden vergezeld door verkeersambtenaar Ten Hove.
Meefietsen ook André Dierick, de verkeersvertegenwoordiger van het Wijkplatform, het bestuur van het Wijkplatform en verder iedereen die zich door dit initiatief aangesproken voelt. De fietstocht begint om 14.15 uur. De vertrekplek wordt nog nader bekend gemaakt.

Definitief plan voor  groenstrook P.Buyslaan

Op 12 december van het vorig jaar werd het voorlopige inrichtingsplan dat de gemeente voor deze plek hoek Vossenschanslaan en P.Buyslaan in gedachten had aan omwonenden gepresenteerd.
Door die omwonenden werden enkele wensen aan de gemeente overgebracht.
Het betrof:
1. een fietssluisje bij de ingang van de speelplek;
2.bij voorkeur de liguster als haagbeplanting;
3. doortrekken van het hekwerk om de speelplek heen;
4. uit het oogpunt van bevorderen van de biodiversiteit voor meerdere boomsoorten kiezen en
5. een extra bankje bij het Hertenkamp.
De gemeentelijke vertegenwoordigers gaven aan dat deze aanpassingen gerealiseerd konden worden.
Het definitieve plan ligt nu voor. In 2020 wordt een begin gemaakt  met de uitvoering van het plan. Iets eerder wellicht wordt er gekapt.

Uitbreiding Bethlehemkerk

Kerken sluiten massaal hun deuren. Nederland seculariseert in rap tempo. Die trend gaat aan de gereformeerde gemeente in Woerden voorbij. Sterker nog: de Bethlehemkerk, de thuishaven van de gereformeerde gemeente in Woerden op de Oudelandseweg, gaat verbouwen en er is ook een uitbreidingsplan gemaakt. Architectenbureau Fierloos uit Gouda heeft de plannen gemaakt. In maart, de data worden nog bekend gemaakt, zullen de verbouwings- en uitbreidingsplannen door het architectenbureau voornoemd worden toegelicht.

Daar zijn ook vertegenwoordigers van de gemeente Woerden bij betrokken. Zij geven informatie over het toekomstige bestemmingsplan en wat dit betekent voor het uitbreidingsplan van de kerk. Daarnaast zal er door de gemeente algemene info verstrekt worden over de toekomstige ontwikkelingen rond dit gebied.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief