Facebook-itenms van februari 2019

02/03/2019 - Het leek de de redactie van de sociale media van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier een goede zet om per maand de gedurende die maand op de Facebookpagina gezette onderwerpen op de site te plaatsen. De reden is dat door deze actie het bereik vergroot zal worden. De eerste Facebookberichten waren die van januari 2019. Nu volgt editie 2 van februari 2019.

De onderwerpen van die maand waren de volgende:

Aanpak groenzone P. Busylaan;
Declaratieregeling;
Enquête De Schakel;\
Meet & Greet;
Straatnamen op het Den Oudstenterrein;
Schoonmaakactie stationsplein door de PvdD;
Veilig Verkeer Nederland en de remproef.

Aanpak Groenzone P.Buyslaan.

Dat er wat moet gebeuren aan die plek aan de rand van het Staatsliedenkwartier is duidelijk, zeker aan de hand van de foto’s. Er zijn, zoals bekend, plannen voor en uit een gemeenlijke mededeling blijkt dat het ervan gaat komen. Tussen 4 en 22 maart wordt het gebiedje, behoudens de speelplek, aangepakt.

Tien bomen worden gekapt en nieuw aangeplant, een deel van de huidige beplanting wordt vervangen door gras, nieuwe beplanting en hagen, het voetpad wordt aangepast en er komt een hekwerk omheen te staan. Benieuwd hoe het gaat worden!

Declaratieregeling.

Het was een bericht van de gemeente met het vriendelijke verzoek om daaraan een grotere bekendheid te geven. Het bericht luidde als volgt:

“Mogelijk heeft u in uw wijk of dorp inwoners die lid zijn van een vereniging, inwoners die zichtbaar of onzichtbaar kampen met een laag inkomen. Voor hen kan het betalen van contributie voor het lidmaatschap van een vereniging een grote kostenpost zijn. Gemeente Woerden wil al haar inwoners in staat stellen mee te doen met sociale activiteiten, daaronder valt ook het lidmaatschap van verenigingen. Via Ferm Werk kunnen zij een aanvraag indienen voor de Declaratieregeling. Deze regeling is een vergoeding voor sport, cultuur, abonnementen en schoolbijdragen. Met deze regeling kunnen gezinnen met lage inkomens per gezinslid jaarlijks tot € 205,- vergoed krijgen van Gemeente Woerden. Meer hierover, en over andere voorzieningen voor mensen met een laag inkomen, leest u in de bijgevoegde folder of op www.fermwerk.nl/uw-inkomen/extra-bij-laag-inkomen/declaratieregeling-en-ondersteuningsfonds.

Enquête De Schakel.

De Schakel streeft naar een veilige schoolomgeving.

Basisschool De Schakel probeert, daarin ondersteund door het Wijkplatform, een veilige schoolomgeving voor haar leerlingen en anderen in de buurt van de school te scheppen.

Hard rijden en foutparkeren in de ochtendspits zijn helaas bekende problemen in de wijk. Ouders hebben vaak haast en een verbod om hun kinderen met de auto te brengen is wenselijk noch haalbaar. Gedragsverandering daarentegen is wel mogelijk.

Om beter inzicht te krijgen in de kwestie rondom de verkeersveiligheid bij de basisschool heeft locatiedirecteur Norbert Bakker een enquête uitgezet onder de ouders. De enquête laat zien hoeveel ouders het eigenlijk onveilig vinden rond de school en waar dat volgens hen aan ligt. Wellicht dat dit gegeven al bijdraagt tot gedragsverandering in de bedoelde richting!

De enquête brengt in kaart hoeveel en hoe vaak de auto wordt gebruikt om kinderen te halen en te brengen, op welke dagen en waarom.

Volgens Bakker kan de uitkomst van de enquête op dat punt helpen bij de bewustwording van het probleem van die verkeeronveiligheid en helpen bij het vinden van een oplossing.

Drie weken na de start van de enquête ontvang de school een factsheet met de uitslagen. Die krijgen de ouders ook onder ogen. Bakker is ervan overtuigd dat het met de resultaten in de hand gemakkelijker is om inzichtelijk te krijgen wat nodig is voor de gedragsverandering. Het uiteindelijke doel is hoe met elkaar de veiligheid in het Staatsliedenkwartier gegarandeerd kan worden.

De brief met al deze informatie naar de ouders is medeondertekend door Lenneke Smit als voorzitter van het Wijkplatform. Veilig Verkeer Nederland steunt deze actie ook.

Meet & Greet

Ook dat was een bericht van de gemeente met het verzoek de boodschap verder te verspreiden. Het bericht luidde als volgt:

“Wegens groot succes organiseren we alweer de 3e Meet & Greet! Dit keer gaan we op verzoek van de deelnemers dieper in op een thema, zodat we meer tijd hebben voor diepgang en samenwerking.

Hoezo alleen…? Eenzaamheid, de kranten staan er vol van. Er gaat geen dag voorbij zonder dat je iets leest over eenzaamheid op social media. Wat is eenzaamheid, hoe herken je het en wie zijn er eigenlijk eenzaam? De ouderen, dat lijkt voor ons logisch gezien de veeleisende maatschappij, maar is dat wel zo en speelt het eigenlijk niet onder alle lagen van de bevolking: van rijk tot arm, van jong tot oud?

Het Netwerk Vrijwilligershulp voor u! (NIO) nodigt iedere 2e lijns zorgpartner en iedere vrijwilligersorganisatie in Woerden uit om gezamenlijk oplossingen te bedenken tegen eenzaamheid in Woerden.

Kom je ook?

Laten we elkaar inspireren en vinden om gezamenlijk de eenzaamheid in Woerden te bestrijden!

Wij nemen dit keer de tijd voor diepgang en goed te inventariseren wat voor aanbod er al in Woerden is en wat er nog mist.

Programma 14.45 uur: inloop 15.00 uur: Welkom Irene van Domburg, voorzitter NIO 15.05 uur: Inleiding op het thema eenzaamheid door Jan Ruyten (voorzitter stichting Thuis in Welzijn)

15.25 uur: tafels opzoeken, verdeeld per leeftijdscategorie 15.30 uur: start bespreken thema eenzaamheid per tafel 16.30 uur: Plenaire terugkoppeling en afsluiting door wethouder Tymon de Weger 16.45 uur: Afsluiten met een hapje en drankje.

18.00 uur: Einde

Waar en wanneer? Datum: Dinsdag 9 april Locatie: Moskee Elzenlaan”.

Straatnamen op het vm. Den Oudstenterrein.

De straten, hoven en paden in het nieuwbouwproject Hof van Leyland (voormalig Den Oudsten-terrein) worden vernoemd naar belangrijke staatslieden. Het gaat om Chris Soumokil, Frida Katz, Suze Groeneweg, Pieter Lieftinck, Jelle Zijlstra en Joop den Uyl. Het college stemt in met dit voorstel van de straatnamencommissie. Door te kiezen voor het thema ‘staatslieden’ ontstaat er samenhang met het naastgelegen Staatsliedenkwartier.

Schoonmaakactie PvdD van het Stationsplein.

De wijk is er zaterdag weer wat schoner op geworden dankzij een actie van de Partij voor de Dieren, afdeling Woerden.

Om klokslag 14.00 uur gingen vier vrijwilligers van die partij aan de slag met papierprikkers en verder handzaam materiaal dat te pas komt bij een dergelijk actie.

Om 16.00 uur was de klus geklaard en konden, op de foto v.l.n.r. Hans v.d. Steen, Mariska van Geelen, Kristina Hochschild en Marie Claire Gerritsen moe maar voldaan de actieplek verlaten.

Niet overdreven, maar de wijk is echt met deze actie aan de rand ervan opgeschoond. Jammer alleen dat de schone aanblik niet lang in stand bleef.

Veilig Verkeer Nederlanden de remproef.

Veilig Verkeer Nederland, in de wandeling VVN geheten, gaat een prominente rol spelen op de Wijkplatformvergadering van 5 maart a.s. Op voorhand wil VVN over parkeren nog het volgende kwijt.
Parkeeractie
Wilt u weten wat het effect is van de geparkeerde auto’s op bijvoorbeeld de verkeersveiligheid? Doe dan onderzoek naar het parkeerbeleid of -gedrag. U krijgt inzicht in het probleem én verzamelt objectieve informatie om het gesprek met wegbeheerder en bewoners aan te gaan.
Deze actie is heel goed om samen met kinderen uit te voeren. Kinderen vallen niet op achter of tussen geparkeerde auto’s en lopen bij het oversteken groot gevaar. Vooral tijdens het spelen hebben kinderen tot 10 jaar te weinig oog voor het overig verkeer. Bovendien hebben ze zelf sowieso te weinig zicht op naderend verkeer als ze tussen geparkeerde auto’s door moeten lopen.
Maak een wandeling door de buurt en fotografeer of film (op ooghoogte van kinderen) de plaatsen waar auto’s niet geparkeerd zouden moeten staan.
Indien u deze actie samen met kinderen doet en filmt dan kunt u de kinderen voor de camera laten
uitleggen wat ze op deze plek lastig vinden en wat volgens hen een oplossing zou kunnen zijn. Verspreid de film via zoveel mogelijk kanalen onder ouders/buurtbewoners/school etc.
Bepaal samen met de kinderen op welke plaatsen de kinderen meestal oversteken en bespreek hoe ze dat daar het veiligst kunnen doen of zoek plaatsen waar dit veiliger kan.
Ga na een week opnieuw op pad en doe de parkeerkaart onder de ruitenwisser van geparkeerde auto’s. Goede parkeerders worden beloond met een parkeerkaart met een smiley met de tekst: Goed parkeren: verkeersveilig voor kinderen!
Fout parkeerders krijgen de achterkant van de parkeerkaart te zien met de tekst: Fout parkeren: niet verkeersveilig voor kinderen.
De benodigde materialen voor deze actie kunt u bij VVN opvragen.
Tips:
· Laat volwassenen meelopen en op hun knieën tussen de auto’s kijken wat ze wel en niet zien. Ze kijken nu vanuit kinderperspectief. Een eye-opener voor velen!
· Vraag aandacht voor het probleem in dorps-/wijkkrant of verspreid informatie in de buurt.
· Maak afspraken waar niet geparkeerd zou moeten worden, vanwege belangrijke kindroutes.
· Ga met winkeliers in gesprek of ze rekening kunnen houden met de (uitkomsten van de) Buurtapp.

 

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief