Facebookberichten van augustus

05/09/2019 - Het was nog vakantie in augustus en traditioneel gebeurt er dan weinig in de wijk, maar toch genoeg om daar aandacht aan te schenken. Het eerste artikeltje ging over een geweldige fout in de nieuwe gemeentegids. Het volgende item had betrekking op de plannen voor een nieuwe technisch georiënteerde school in het stationsgebied. Dat de Kapel een rol gaat spelen op de Open Monumentedag was ook een item op de Facebookpagina waard. Dat gold ook voor het opreden van Corry Konings in de grote zaal van Careyn/Weddesteyn tijdens de Woerdense Vakantieweek alsmede voor de aankondiging van de Week tegen de Eenzaamheid.

Foutje: bedankt!!!

Deze aanheft, ontleend aan een vroeger heel bekende advertentietekst, is van toepassing op de Gemeentegids. Die kwam deze week uit en dan blader je ‘m eens door en dan valt je oog op de paragraaf over Samenleving en Welzijn. Staat het Wijkplatform erin en hoe?

Dat blijkt op blz.67 het geval te zijn, maar met een heel verkeerd correspondentieadres. Inlichtingen zijn, zoals het in de gids staat, te bekomen bij G.A. Schill, woonachtig aan de Cort v.d.Lindenlaan 7.

Gerard is langjarig voorzitter geweest van het Wijkplatform, maar hij is al enige jaren geleden overleden. Voor zijn overlijden verhuisde hij nog naar de Van Beijerenlaan, dus twee fouten op een rij. Pijnlijk. Heel pijnlijk.

Waarom niet gecheckt? Dat zou toch een kleine moeite geweest zijn?

De gemeente trok zich dat aan en zou uitvogelen hoe dit gekomen is. Het resultaat van dat onderzoek is nog niet bekend.

Een nieuwe school in het Stationsgebied?

Er bestaan grootse plannen voor de ontwikkeling van het stationsgebied. Op een eerdere Facebookpagina van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier is daarvan verslag gedaan.

Er bestaan nu plannen, door zo’n honderd techniekbedrijven in de regio Woerden ondersteund, om in het gebied een school te openen voor het opleiden van vaklui. De gedachten gaan uit naar een tijdelijk in het gebied te vestigen school en het wachten is op het College van Woerden om een plek aan te wijzen. Gerekend wordt op een termijn van vier jaar. Als de ontwikkeling van het Stationsgebied dan begint kunnen afgestudeerden er onmiddellijk aan de lag. Dat is althans de gedachte achter dit initiatief, waarvan het AD/Groene Hart in zijn editie van 24 augustus jl. melding maakte.

De techniekbedrijven die achter dit plan staan hebben nu al grote moeite om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Zeker in de situatie waarin in het middelbaar onderwijs steeds minder technieklessen gegeven worden.

Woerdens Techniek Talent steunt de plannen uiteraard ook.

KAPEL WEDDESTEYN OPEN  OP OPEN MONUMENTEN DAG (zaterdag 14 september)

U als wijkbewoner bent van harte welkom om kennis te nemen van:

Architectuur van de kapel:             naoorlogs en geïnspireerd door Bossche School;
Geschiedenis van de Kapel:         vanaf 1959, doorlopende diapresentatie; 
Kerkelijke kunstwerken:     van de kapel van o.a.  Albert Termote, Franciscus J.M.H.  Balendong, Jan Kriege en Arie Teeuwisse  .
Mini-concert van 14-15 uur:     door DUO FAVORI (Rosina Cival, sopraan Sjoerd Brouwer, pianist) met kerkelijk/Maria aria’s, zigeunermelodieën en opera liederen van o.a. Stradella,  Tosti, Dvorak en Händel

De kapel is open vanaf 10 uur tot 16 uur en de koffie staat klaar; toelichting zal gegeven worden op de architectuur en de kunstwerken.

Optreden van Corry Konings in Weddesteyn

De koningin van het Nederlandse levenslied, Corry Konings, had woensdag 28 augustus een spetterend optreden in de grote zaal van Weddesteyn. Al haar succesnummers uit het verleden kwamen langs als daar zijn: “Huilen is voor jou te laat”, “Ik krijg een heel apart gevoel van binnen”, “Dicht zijn bij jou”, “De wereld is leeg zonder jou” enz. enz.

Weinigen zullen een relatie gelegd hebben tussen haar grootste succes, samen met de Rekels, “Huilen is voor jou te laat” en het Staatsliedenkwartier. Toch is die er wel degelijk. Huilen stond in 1969 40 weken als nummer 1 op de Hitparade. Uitgerekend in het jaar dat het Staatsliedenkwartier als wijk van de grond kwam. Vergezocht? Nou nee. Huilen was een succes en de wijk is dat ook.

Het optreden van Corry Konings, 68 jaar al weer, sprak de zaal aan. Het publiek, dat in groten getale was opgekomen, genoot zichtbaar. Het optreden maakte onderdeel uit van het programma van de Woerdense Vakantie Week. Een tiental leden van de crew van de WVW verleende hand- en spandiensten in de zaal en achter de bar.

Week tegen de Eenzaamheid.

Lotte Ruyten onder nog veel meer initiatiefnemer van het ThuisHuis heeft een reeks van activiteiten ontwikkeld die in samenhang met elkaar de week tegen de eenzaamheid uitmaken. Zij bericht over het doel van al die activiteiten, te vinden op de Facebookpagina van de wijk  het volgende:

Doel van de Week tegen eenzaamheid is bewustwording rond dit thema creëren en mensen activeren anderen uit te nodigen/ te stimuleren ergens mee naar toe te gaan. Wat hopelijk door zal gaan na deze week...

 

 

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief