Facebookberichten van juni 2019

04/07/2019 - Op de Facebookpagina van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier kwamen gedurende de maand juni een behoorlijk aantal onderwerpen aan de orde. Een samenvatting volgt hier.

Kapelconcert door Excelsior in Weddesteyn op zaterdagmiddag 6 juli.

Tijdens het laatste kerst/winterconcert op 8 december kon de volle zaal getuige zijn van een unieke ontmoeting tussen Sint en Santa. Wat zal Excelsior voor het zomerconcert in petto hebben? Het blijft nog even een verrassing, net zoals het exacte programma, maar ongetwijfeld komen deze muzikanten weer met een leuke act op de proppen. Een klein tipje van de sluier kunnen we echter wel oplichten, want er zullen zeker enkele hoogtepunten van het laatste Promsconcert (zie foto, genomen in Snellerpoort op 16 maart jl.) en het Singelgrachtconcert geprogrammeerd worden. Dit laatste concert vond plaats in de Woerdense haven op vrijdagavond 14 juni, de vooravond van de Havendagen. Het concert, waaraan ook bekende Woerdense zangers en zangeressen deelnamen was een groot succes. Het concert en het mooie weer garandeerden dat succes met het publiek vier á vijf rijen dik op de kant.

Iedereen uit Woerden en omstreken is van harte welkom om op zaterdag 6 juli tussen 2 en 4 uur gewoon eens even binnen te lopen en korter of langer van de muziek en de sfeer te komen  genieten.  We rekenen weer op een grote toeloop van de bewoners uit het Staatsliedenkwartier en in het bijzonder van bewoners van Weddesteyn, Hofplein en Vossenborgh. Er zijn ongeveer 150 zit- en rolstoelplaatsen en diverse staanplaatsen. Bij mooi weer zelfs ook buiten.

De toegang tot dit concert is wederom gratis maar Stichting Kapel Weddesteyn en Excelsior stellen een vrijwillige bijdrage in de kosten van harte op prijs. Koffie, thee en frisdrank is verkrijgbaar vooraf, in de pauze en na afloop.

Het programma zal tot uiterlijk 16:00 uur duren.

 

Jeugdavondvierdaagse

Op D-day , 6 juni, viel dit jaar de intocht van de jeugdavondvierdaagse. De beide scholen uit onze wijk, de R. de Jagerschool en De Schakel, liepen ook mee. Op het laatst werd de route gewijzigd want de organisatie vond het niet raadzaam om de lopertjes en hun begeleiding over de noodbrug over de Singel te laten lopen.

De intocht, waarvoor door het fraaie weer heel veel belangstelling was werd afgesloten door het Fanfarecorps Excelsior.

Afscheid Paul Rem

Facility Manager Paul Rem van Careyn/Weddesteyn heeft tijdens een receptie afscheid genomen van de instelling voornoemd. Paul blijft Facility Manager, maar nu als zelfstandige. Zzp’er zogezegd. Samen met een collega heeft hij een bedrijf opgericht dat hem en anderen natuurlijk, voor dit soort werkzaamheden gaat uitlenen. Het kan dus zo maar zijn dat hij weer in Careyn/Weddesteyn aan de slag gaat, maar nu in een wat andere verantwoordelijkheid.

In deze functie wordt hij opgevolgd door Henriëtte Meinderts.

Het bestuur van het Wijkplatform was ook op de receptie om Paul te bedanken voor de inzet die hij voor het Wijkplatform heeft getond, met name op de bijeenkomst over duurzaamheid en de energietransitie van 14 mei jl.. Scheidend voorzitter van het Wijkplatform, Lenneke Smit, overhandigde hem namens het Wijkplatform een attentie.

 

Kort verslag Meedenkavond 8 mei 2019  over het stationsgebied

Op woensdag 8 mei 2019 vond de Meedenkavond Toekomst Stationsgebied Woerden plaats. Ongeveer 100 belangstellenden deelden hun ideeën, wensen en ook zorgen over de toekomst van het stationsgebied. Van snelfietsroute, ondergronds parkeren, slanke, hoge torens en bloemenvelden tot tiny houses en parkeervergunningen; aan creativiteit geen gebrek. De aanwezigen konden aan zogenaamde thematafels hun ideeën vrijuit bespreken. Samen met medewerkers van de gemeente legden ze deze ook vast, zodat het input kan gaan vormen voor een visie die vanaf dit najaar wordt opgesteld. Onderstaand een visueel verslag van opgehaalde ideeën op de meedenkavond.

In de omgeving van station Woerden spelen allerlei ontwikkelingen. Zo is volop sprake van plannen voor en realisatie van woningbouw en werkt de gemeente samen met de provincie aan een snelfietspad parallel aan de spoorlijn tussen Woerden en Utrecht. Om deze en andere ontwikkelingen goed op elkaar te laten aansluiten, is de gemeente ook bezig met de toekomst van het stationsgebied in Woerden. Dit biedt de kans om de stationsomgeving te verbeteren voor de komende tientallen jaren.

Via het emailadres stationsgebied@woerden.nl kunnen nog steeds ideeën en wensen worden ingestuurd. Alle input wordt verzameld en in de tweede helft van de zomer wordt hier uitgebreid verslag van gedaan.

Lunchafspraak.

De mededeling dat voorzitter Lenneke Smit van het Wijkplatform Staatliedenkwartier het tegen het eind van de zomervakantie bij het platform voor gezien houdt, was voor wijkwethouder George Becht aanleiding voor het organiseren van een afscheidslunch.

Die werd gisteren, donderdag 27 juni,  in het nieuwe stadhuis genoten samen met wijkambtenaar Ilse Konings en Lenneke’s medebestuursleden penningmeester Nico Verbrugge en secretaris Wim van Geelen.

Tijdens de lunch ging het over de wijk, de problemen en de kansen die daar liggen, alsmede over de manier waarop de voorzitterloze periode, die tot 31 december zal duren, gaat opvangen. Daarnaast passeerden ook recente initiatieven, door het bestuur genomen, de revue.

Na de lunch gaf George Becht het gezelschap een rondleiding door het nieuwe stadhuis. Die was meer dan de moeite waard.

Fancy Fair van de R. de Jagerschool

Vrijdag 28 juni werd er op het terrein van de R.de Jagerschool een Fancy Fair gehouden. Het weer werkte uitstekend mee. Er was een uitgebreid programma samengesteld en de belangstelling van leerlingen en hun ouders liet ook niet te wensen over. Kortom een geslaagde dag, die van 16.00 tot 20.00 uur duurde.
Het bestuur van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier doneerde € 100 en was daarmee een van de sponsoren van dit geslaagde evenement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief