Facebookberichten van mei 2019

03/06/2019 - Gedurende de maand mei zijn weer de nodige informatieve items op de Facebookpagina van het Staatsliedenkwartier gezet.
In het onderstaande daarvan een samenvatting.

Volop Bouwactiviteiten Oudelandseweg.

Hoewel volgens sommige spraakmakende bewoners van de Oudelandseweg deze straatweg eerder bij de binnenstad hoort dan bij het Staatsliedenkwartier is het toch echt zo dat de Oudelandseweg onderdeel uitmaakt van onze wijk. Gebouwd wordt er ook en wel op de plek waar eens een pakhuis stond, dat de laatste jaren sterk in verval was geraakt. De fa. Boer uit Nieuwerbrug die de eigendom ervan had wilde, vele jaren geleden al, maar al te graag nieuwbouw plegen op dit terrein, maar procedures etc.etc. vertraagden het proces. Totdat er enkele maanden geleden witte rook uit de schoorsteen van het nood-stadhuis kwam. Er kon gesloopt en er kon daarna nieuwbouw gepleegd gaan worden.

 In het appartementencomplex komen 18 tot 20 appartementen. Het complex wordt uiteraard zo duurzaam mogelijk ingericht.

Energietransitie en duurzaamheid.

De stichting Duurzaam Woerden met Lex Albers als boegbeeld en het Wijkplatform Staatsliedenkwartier hebben op 14 mei een avond georganiseerd over de beide thema’s, energietransitie en duurzaamheid.

De avond werd ingeleid door wijkwethouder George Becht namens de gemeente en Lex namens de beide stichtingen. Daarna konden de aanwezigen zich laten informeren door vertegenwoordigers van op dit gebied werkzame bedrijven en de gemeente in de persoon van Krispijn Beek, projectleider energietransitie.

In de toegemeten tijd van een half uur konden de bezoekers twee zo geheten workshops bezoeken. Het ging in die workshops over zonnepanelen en infraroodverwarming met Chris de Groot als presentator namens Ionsolar, Warmtepompen ingeleid door Wim Stouthart van Stonecold, Ledverlichting en aanverwante zaken door Vincent de Groot van Electro World, (vloer-)isolatie door Ger van der Zee en Maarten IJspeert van TonZon, Groene tuinen door Wilco van Bodegraven van de gemeente en Geral Overbeek van Overbeek Gardendesign en de financiering van de diverse voorgestelde maatregelen door André Kutschenreuter van de RABO Rijn en Veenstromen.

De belangstelling was groot, zeker 90 bezoekers en op grond van hun reacties tijdens de nazit was ook de kwaliteit van het gebodene hoog. Een geslaagde avond dus.

Hoogste woongebouw van Woerden staat in het Staatsliedenkwartier.

Dat is Le Perron het sluitstuk van vijf appartementencomplexen op het voormalige MONA-terrein. Vandaag wordt de grootste hoogte bereikt, 40 meter maar liefst. De woontoren bestaat uit vijfhonderd unieke bouwelementen, in de fabriek gebouwd. De wijze waarop dat gebeurt en wat de bouwers van Bolton er wat de bouwtijd betreft mee winnen is voor Woerden uniek.

Scheidingscafé gaat van start in Woerden.

Maatschappelijk werk Kwadraad Woerden starten Corine Vondrácek-de Jong
Maatschappelijk Werker en Coach en Femke van Manen, ervaringscoach 
 in samenwerking met Kwadraat een Scheidingscafé voor de burgers/inwoners uit de regio Woerden

Dit zal plaats vinden één keer per maand in Café de Reehorst in Woerden

Het doel van deze bijeenkomst is mensen samen te brengen rond het thema van scheiden en alles wat hierbij komt kijken. Het is een informeel samenzijn, waar mensen hun ervaringen kunnen delen maar ook gezelligheid kunnen halen

N.a.v. de inventarisatie zal er gekeken worden wat op termijn zal aansluiten bij de behoefte van deze groep

Voor meer inhoudelijke informatie verwijs ik naar de bijgevoegde flyer

Startdatum: 26 sept as, inloop vanaf 19.30 uur.

Daarna elke laatste donderdag van de maand

Locatie ; Café De Reehorst in Woerden, Rijnstaat 15

Voor meer informatie,; teamamw.woerden@ kwadraad.nl

Facebook: scheidingscafewoerden

 

Voortgang Hof van Leyland

De projectontwikkelaar, de fa.de Vries en Verburg uit Stolwijk, heeft zich tot de omwonenden gericht met het bericht dat er voortgang in het project zit. Fase 1 gaat van start. Die fase bestaat uit een gebouw met 25 appartementen en 90 laagbouwwoningen.

De werkzaamheden met betrekking tot het bouwrijp maken zijn bijna afgerond, waardoor de bouw definitief zal gaan starten. Zoals het er nu naar uitziet zal het heiwerk starten in week 20 (half mei) en doorlopen tot ca. half juli. De activiteiten zullen op eigen terrein plaatsvinden inclusief het parkeren van het bouwpersoneel. De aan- en afvoer van materialen en bouwverkeer vindt plaats vanaf de Utrechtsestraatweg

Inloopavond voor het bestemmingsplan “Herontwikkelingslocatie Witt”.

De nieuwe naam voor het terrein waar eertijds de fa. Pels haar bedrijf had. Dit betreft het voormalige Pels-terrein. Deze inloopavond werd gehouden op donderdagavond 16 mei a.s. van 18.30 uur tot 21.00 uur in Kapel Weddesteyn, Utrechtsestraat 50 te Woerden.

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 106 tot 117 woningen mogelijk op deze locatie. Het gaat om circa 40 middelgrote en grotere rijwoningen en 67 appartementen

Van deze appartementen vallen er 26 in de categorie goedkope koop. De overige 41 appartementen vallen in de duurdere categorieën.

 

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief