Facebookberichten van september 2019

03/10/2019 - Geduirende de maand september is er in de wijk weer het nodige gebeurd. de Facebook-pagina van die maand gaf daarvan een overzicht.

Open Monumentendag en Kapel Weddesteyn
Op de Open Monumentendag op zaterdag 14 september was ook de kapel Weddesteyn te bezichtigen. De kapel aan de Utrechtsestraatweg 50, waar zo’n 100 jaar geleden het eerste Woerdense ziekenhuis werd gesticht en later het eerste bejaardenhuis en andere zorginstellingen, nu Careyn Weddesteyn, kwamen. Er werd ook een mini-concert gegeven door het duo Faveri.

Afkoppelcoach in de week van ons water

Het Wijkplatform Staatsliedenkwartier zet groots in op duurzaamheid met name in relatie tot de klimaatverandering.De komende vergadering op 24 september staat geheel in het teken daarvan. Zo behandelt Jolanda v.d. Spiegel de vergroening van de tuinen en wat daarvan de voordelen zijn en wat daarbij komt kijken. De gemeente Woerden is in dit opzicht ook heel actief bezig. Van de gemeente kreeg het bestuur van het Wijkplatform de volgende mail:

“Vanuit de gemeente Woerden hebben we het initiatief genomen om bewoners te informeren en bewust te maken van het belang van het zelf actie ondernemen om Woerden in 2050 klimaatbestendig te maken. Een van de onderdelen die daar aan bijdraagt is het creëren van klimaatbestendige tuinen. Bijvoorbeeld door het afkoppelen van de regenwaterafvoer van het huis van het gemengd riool. Meer informatie hierover is te vinden in bijgaande informatiefolder. In de Week van Ons Water (16 t/m 27 oktober a.s.) zal een afkoppelcoach bij bewoners langs komen om te informeren over de mogelijkheden van afkoppelen van het regenwater en hierover adviseren. Dit gesprek is kosteloos”.

Op vier plaatsen in de wijk werd aandacht geschonken aan Burendag.

Dat gebeurde zaterdag 28 september op de dr. Kuyperlaan. De weersvoorspelling was niet al te best, toch was er in de ochtend volop zon en hebben we tot het begin van de middag een superleuke dag gehad met bewoners van de straat! De speeltuin is gebruikt als ontmoetingsplaats, waar van alles te doen was: een ruilbeurs, waar je je buren blij kon maken met die spullen die al te lang op zolder lagen. Er was een springkussen voor jong & oud aanwezig. En natuurlijk: koffie, thee, limonade en veel zelfgebakken lekkernijen. Van appeltaart tot koekjes, brownies, quiche en pannenkoeken (zie foto’s 1 en 2)

De Spoorlieden weken vanwege het slechte weer uit naar de aula van De Schakel. Ook daar was het gezellig, waarbij de opkomst niet tegenviel (zie foto 3).

Een iets andere vorm van Burendag vierden de bewoners van de vier dit jaar opgeleverde stadsvilla’s aan de Joh. De Wittlaan. Hun achtertuinen grenzen aan die van de Utrechtsestraatweg 18 t/m 24. De bewoners daarvan kwamen naar de Joh. De Wittlaan voor een kennismakingsbijeenkomst. Dat was een nuttig en gezellig samenzijn.

Dat laatste gold ook voor bewoners van de Cort v.d.Lindenlaan. Met elkaar en met behulp van medewerkers van de Bunnik-groep werd de berm van de sloot op orde gemaakt en ingezaaid. Met een gezamenlijk etentje werd de dag afgesloten.

Ook de koning vierde Burendag. Dat deed hij in de Utrechtsewijken Zuilen en de Geuzenwijk.

Campinaat (het terrein van hetgeen eertijds van de fa.Pels was)

Kirsten Prumers-van Lawick, projectsecretaris Ruimtelijk Beleid en Projecten van de gemeente Woerden heeft het bestuur van het Wijkplatform het volgende laten weten.

“Eerder hebben wij elkaar al gesproken over de inhoud van dit plan. Zoals u weet heeft het voorontwerp bestemmingsplan Herontwikkelingslocatie Witt ter inzage gelegen van 9 mei tot 22 juni 2019. Het ontwerpbestemmingsplan wordt van aanstaande donderdag 3 oktober tot en met 13 november 2019 ter inzage gelegd”.

Tijdens deze inzageperiode is er gelegenheid om een éérste formele zienswijze in te dienen (via het indienen van een schriftelijke of mondelinge zienswijze).

Na verwerking van de zienswijzen gaat het bestemmingsplan ter vaststelling naar de gemeenteraad. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt vervolgens gepubliceerd op Internet en in de Woerdense Courant. Alleen voor indieners van een zienswijze is er dan 6 weken gelegenheid om beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Invalvoorzitter.

Lenneke Smit nam direct na de vakantie afscheid als voorzitter van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier. De vergadering van 4 juni betekende de laatste wijkvergadering die zij voorzat. Bekend was toen ook dat er een potentiële voorzitter in beeld was, maar dat die pas op 1 januari 2020 zou aantreden. Wie zou de vergadering van 24 september dan moeten voorzitten? Voor de rol van technisch voorzitter werd Joop Vianen, o.m. secretaris van de stichting die de Kapel beheert, benaderd. Joop stemde toe, maar moest begin september zijn toestemming intrekken vanwege een komende dotterbehandeling in het ziekenhuis.

Goede raad was duur, wie nu? Omdat zowel secretaris Wim van Geelen als penningmeester Nico Verbrugge, de twee overgebleven leden van het bestuur, de eerste weken van september met vakantie zouden gaan, was het moeilijk iemand anders te vinden. Wim besloot het toen maar te gaan doen. Eerder in zijn bestuurlijk leven had hij de functies van voorzitter en secretaris ook al eens tijdelijk bekleed, dus dat zou geen probleem moeten zijn. Maar een zware val, twee dagen voor zijn vertrek naar Izmit (Turkije) gooide alsnog roet in het eten. Vergaderen en zeker het voorzitten van een vergadering was er voorlopig niet bij.

Wie dan?  Nico bood uitkomst, want hij kende een wijkbewoner met grote ervaring op het voorzittersvlak. Hij benaderde Paul Glissenaar, op dit moment voorzitter van Progressief Woerden en van Babylon en Paul stemde in.

 

 

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief