Flyer voor nieuwkomers in de wijk

06/09/2018 - Het bestuur van het Wijkplatform heeft een flyer ontworpen bestemd voor degenen die in de wijk komen wonen.

Flyer

Er worden de laatste tijd best veel nieuwe woningen opgeleverd in het Staatsliedenkwartier en de komende tijd worden het er meer. Het bestuur heeft daarom het initiatief genomen om bij de nieuw bewoners een flyer in de bus te doen. In die flyer staat het Wijkplatform centraal. Hoe is het georganiseerd, wat doet het, wanneer vergadert het, wie vormen het bestuur en hoe verloopt de communicatie met het Platform.

 

/userfiles/files/Flyer.jpg

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief