Gaan de Utrechtsestraatweg en de Vossenschanslaan stuivertje verwisselen?

30/07/2021 - Op 29 april 2021 is de Raad geïnformeerd over het Wegencategoriseringsplan van de Gemeente Woerden, een uitwerking van de Verkeersvisie 2030 en de Strategienota Verkeersvisie. Deze Verkeersvisie 2030 is in september 2017 door de Raad vastgesteld.

 

 

In deze Verkeersvisie  worden verschillende wegcategorieën onderscheiden, die aansluiten bij de principes van Duurzaam Veilig, namelijk:

- Erftoegangsweg / Lokale Ontsluitingsweg (ETW)

- Wijkverbindingsweg / Lokale Verbindingsweg (WVW)    voor verbinden en ontsluiten

- Hoofdverbindingsweg / Gebiedsontsluitingsweg (HVW)

– en Buitenwegen (BW) en Provinciale Wegen (PW).

Elk wegtype wordt gedefinieerd en  bij de bijpassende functie-eisen worden wegprofielen en inrichtingseisen onderscheiden, zoals rijbaanbreedte, wel/geen eenrichtingsverkeer, fietsstroken, parkeerstroken, etc.

.

Staatsliedenkwartier

 

Voor het Staatsliedenkwartier ziet die categoriering er als volgt uit:

Hoofdverbindingswegen (HVW):

. Steinhagenseweg

. Utrechtsestraatweg

 . Stationscircuit (Spoorlaan, Joh van Oldenbarneveltlaan, Stationsweg, Utrechtsestraatweg)

. Oudelandseweg

 

Wijkverbindingswegen (WVW):

. Mauritssingel

. Cattenbroekerlaan (tussen Utrechtsestraatweg en Vossenschanslaan)

. Van der Duijn van Maasdamlaan (tussen Utrechtsestraatweg en Cattenbroekerlaan)

Vossenschanslaan.

 

De overige straten / wegen zijn Erftoegangswegen (ETW).

 

Wordt er strikt gekeken  naar de kenmerken van een HVW, dan voldoet de Utrechtsestraatweg daar niet aan. Er zijn teveel directe ontsluitingen van een erf aan de weg en dan kom je in conflict met de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. Voor de Gemeente is dit een dilemma. Want kan de Utrechtsestraatweg volgens de definitie Hoofdverkeersweg blijven of moet de Vosenschanslaan dat worden? Voor de gemeente dus een dilemma.

Stel dat de Vossenschanslaan Hoofdverkeersweg wordt hoe gaat dat dan vanaf de Limesbrug in zijn werk?

Voor het autoverkeer loopt de route dan vanaf de Steinhagenseweg via het de Carroserieweg (Bedrijventerrein Breeveld) en Joekespad naar de Vossenschanslaan om vervolgens weer uit te komen op de Utrechtsestraatweg uit ter hoogte van Restaurant De Beren en dan richting Centrum. Bij dit alternatief zijn er, als er strikt genomen gekeken wordt naar wegkenmerken, bijna geen erfontsluitingen.

 

 

 

Conclusie:

 

Als beide alternatieven naast elkaar gezet worden, bestaat er voor het bestuur van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier geen dilemma. De Vossenschanslaan – Joekespad variant is volkomen ongeschikt (te maken) als HVW door Woerden Oost.

De Utrechtsestraatweg heeft altijd een functie als HVW gehad en kan die functie ook in de toekomst uitstekend vervullen.

 

Wel zullen aanvullende snelheidsremmende maatregelen moeten worden genomen op de Utrechtsestraatweg en herinrichting, zodat aan de functionele eisen volgens de Wegencategorisering kan worden voldaan. Op en rond de huidige Vossenschanslaan zijn ook dan maatregelen nodig om sluipverkeer te tegen te gaan en de verkeersveiligheid te verhogen. Het bestuur heeft die conclusie kenbaar gemaakt aan het College en verder als Wijkplatform aangegeven graag met het gemeentebestuur  mee te willen denken  in het vormgeven van een verkeersveilige en leefbare woonomgeving. Wie de reactie van het bestuur in zijn geheel wil lezen wordt verwezen naar het onderstaande.

/userfiles/files/Wegencategoriserigsplan%202030%20%20reactie.doc

Voor de bijbehorende tekening naar:

/userfiles/files/tekening.jpg

 

……...

Actueel nieuws | Nieuwsarchief