Gezocht: Wijkvertegenwoordiger(s) Warmtetransitie.

01/02/2021 - Heeft u men als inwoner van het Staatsliedenkwartier belangstelling om als wijkvertegenwoordiger in het proces van warmtetransmissie mee te draaien, meldt u dan aan bij het secretariaat van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier via secretaris@wijkplatformstaatsliedenkwartier.nl.


 

De gemeente Woerden staat evenals andere Nederlandse gemeenten voor de opdracht woningen van het gas af te halen. Gas moet op termijn het veld ruimen voor duurzame warmte.

De gemeenteraad heeft in oktober de uitgangspunten vastgesteld voor het participatieproces binnen de Warmtevisie. Deze uitgangspunten zijn terug te lezen in de volgende documenten: ‘uitgangspunten participatieproces Warmtevisie’ en het amendement ‘kordate participatie Warmtevisie’. 

De gemeente wil nu echt aan de slag gaan en wil dat doen samen met inwoners, ondernemers en organisaties die willen meedenken over de Warmtevisie.

Het bestuur van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier zoekt geïnteresseerde en deskundige wijkbewoners om als wijkvertegenwoordiger met de gemeente mee te denken. Samen met gemeentelijke vertegenwoordigers zullen zij eerst in beeld brengen wat de belangrijkste randvoorwaarden en principes bij die warmtetransmissie zijn. Vervolgens komt ter sprake hoe het verduurzamen van woningen en gebouwen in de gemeente de komende tijd gaan aangepakt zou moeten worden. Denk daarbij aan keuzes voor technieken, het bepalen welke buurten of bevolkingsgroepen prioriteit krijgen en het maken van een planning. Eind 2021 is dan de gemeenteraad aan zet. Die besluit op basis van een voorstel van B. en W. over de definitieve inhoud van de Warmtevisie.  Vervolgens komen in 2022 de wijken en de buurten in beeld. Daarbij is het de vraag op welke wijze de stap van aardgas op duurzame warmte eruit zal moeten zien.

Volgende week wort een start gemaakt met de eerste fase van het proces dat moet leiden tot de ‘Warmtevisie Woerden’. Daarbij worden wijk- en dorpsplatforms natuurlijk ook betrokken. De leden van de klankbordgroep Grootschalige Duurzame Energie zijn inmiddels uitgenodigd voor een online bijeenkomst op 8 februari.

Maandagavond 1 februari staat er een enquête online voor alle inwoners en ondernemers in Woerden, te vinden op www.su.vc/warmtevisiewoerden

Meedenken over duurzaam verwarmen in de gemeente Woerden? Waarom is dat, nogmaals,  belangrijk?

Iedereen wil wonen en werken in warme huizen en gebouwen. Jij toch ook? In Nederland verwarmen we veel gebouwen met aardgas. Ook in gemeente Woerden. Maar bij het gebruik van aardgas komt CO2 vrij. CO2 verzamelt zich in de lucht en warmt de aarde op. Daarom maken alle Nederlandse

gemeenten plannen om minder CO2 uit te stoten. Veel mensen in onze gemeente zijn hier al mee aan de slag. Inwoners leggen zonnepanelen op hun daken, ontwikkelaars bouwen duurzame huizen en de gemeente verduurzaamt haar organisatie. Maar om uiteindelijk de héle gemeente Woerden duurzaam warm te houden, is er meer nodig.

Samen met veel anderen, wijkbewoners, organisaties, ondernemers etc. wil de gemeente Woerden een plan maken over energie besparen en duurzame alternatieven voor aardgas om onze huizen duurzaam te verwarmen. Dit plan heet de Warmtevisie Woerden.

Meer informatie over de Warmtevisie Woerden is te vinden op

www.woerden.nl/warmtevisie.

.

Actueel nieuws | Nieuwsarchief