Hart onder de riem brief

29/04/2020 - Hart onder de riem.
Het bestuur van het Wijkplatform heeft besloten een "hart onder de riem" brief op te stellen en voor de wijk publiekelijk te maken. De inhoud daarvan in het onderstaande.

Geachte medewijkbewoners,

In deze moeilijke tijd van lockdown wordt er van alle kanten opgeroepen om naar onze omgeving te kijken. De omgeving van het bestuur van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier is de wijk. Vandaar dit mailtje.
Omdat wij als bestuur uw mailadres hebben ontvangt u het bij mail. Het wordt ook op onze Facebook-pagina en op de site gepubliceerd. In de komende editie van Het Staatsblad zal het ook opgenomen worden.
Hoe gaat het met u en hoe staat het ervoor met uw gezondheid in dit hectische coronatijdperk? Gaan we op niet al te lange termijn terug naar het oude Normaal of krijgen we met heel andere verhoudingen op diverse gebieden te maken?
Wie op 21 april naar de persconferentie van premier Rutte en adviseur Van Dissel geluisterd heeft kan geen andere conclusie trekken dan dat de weg terug na de coronacrisis ooit gedeeltelijk en dat geleidelijk, maar nooit meer geheel, zal worden ingeslagen.
Het bestuur van het Wijkplatform heeft eerder al besloten om de vergadering van 2 juni geen doorgang te laten vinden. Of de volgende vergaderingen van 22 september en 10 december gehouden zullen kunnen worden is in de 1.5 meter samenleving nog maar de vraag. Leuk vergaderen is anders.
Maar niet vergaderen betekent dat er geen vragen gesteld kunnen worden aan het bestuur, de wijkwethouder, de wijkambtenaar of aan degenen die een inleiding zouden houden. Zaken die de wijk raken en waarvan het nuttig/noodzakelijk is dat daar aandacht aan besteed wordt dreigen ondergesneeuwd te raken. Maar vindt het bestuur, laat dat laatste niet gebeuren.
Doet dit zich voor en kunnen wij als bestuur daarvoor iets betekenen laat ons dat dan weten. U kunt dat doen door te reageren naar: secretaris@wijkplatformstaatsliedenkwartier.nl. Heeft u een vraag of wilt u ons laten weten hoe het met u gaat? Ook dan kunt u gebruik maken van bovenaangegeven mailadres.
Ten slotte: houd het hoofd koel en het hart warm. Zorg goed voor uzelf en als het even kan: ook voor anderen. HOU VOL

m.vr.gr.,

Actueel nieuws | Nieuwsarchief