Het College van B. en W. bezocht op 28 januari 2020 de wijk Staatsliedenkwartier

29/01/2020 - Het voltallige College van B. en W. van Woerden bezocht onlangs het Staatsliedenkwartier. Het bestuur van het Wijkplatform trad op als gastheer. Het was een geslaagd bezoek, ondanks de slechte weersomstandigheden. Het College, het bestuur en ambtelijke aanhang moest de kou trotseren, want drie programmaonderdelen speelden zich in de buitenlucht af. Niettemin was het bezoek, kundig voorbereid door wijkambtenaar Ilse Konings, een succes.

Het voltallige College van Burgemeester en Wethouders bezocht op dinsdag 28 januari, de wijk. Het bestuur van het Wijkplatform trad op als gastheer.

Het was de bedoeling dat de Collegeleden op de fiets vanaf het gemeentehuis naar de wijk zouden komen, maar door het slechte weer, regen, wind en dreigende hagelbuien, was maar een enkele wethouder met de fiets. Triest was het dat de fiets van wijkwethouder George Becht door een windvlaag omvergeblazen werd en dat zijn ketting eraf liep. Dus moest die bikkel in de auto verder.

Het eerst werd zorginstelling Philadelphia in de tweede flat op de Jan van Beierenlaan aangedaan. Daar vertelde mevrouw Threels als leidinggevende iets over de zorg die zij met haar 22 medewerkers/sters gaf aan 32 bewoners. Wat opviel was de ingewikkeldheid van de zorg aan de overwegend licht verstandelijk gehandicapte bewoners. De regelingen op grond waarvan men in dit appartementencomplex huisvesting krijgt zijn zeer divers van aard, de gehanteerde afkortingen maakt de medewerkers horendol. Datzelfde geldt voor de regelingen waarop Philadelphia aanspraak kan maken op een financiële tegemoetkoming. Zorgelijk is ook dat er een behoorlijke wachtlijst bestaat voor mensen die hiervoor in aanmerking komen, maar doordat de doorstroming stokt, niet bij Philadelphia terecht kunnen.

Vervolgens werd de locatie van Betty Polderman fysiotherapie op de Johan van Oldebarneveltlaan 22 aangedaan. Daar werd het gezelschap door Buurtsportcoach Macy Hartman ontvangen en bijgepraat over sportmix. Een programma dat onder de paraplu van Team Sportservice Provincie Utrecht elke woensdag in de gymzaal op de Dr. Kuyperlaan wordt uitgevoerd. Deelnemers, die overigens voor 10 lessen € 30 betalen, kunnen dan onder leiding van een fysiotherapeut kennis maken met de verschillende sport- en beweging activiteiten die er zijn om zelf de keuze te maken waarmee men verder wil gaan.

Toen de kou in om twee bouwprojecten te bezoeken, namelijk het plan-Witt en de Leyandhof  Gemeentelijke medewerkers gaven tekst en uitleg over de voortgang van de projecten. Het duurt niet zo lang meer of het achterste gedeelte van het vm. Den Oudstenterrein zal bewoond zijn. Bewoners moeten dan via de Fagellaan naar de Utrechtsestraatweg en dat betekent dat de Fagellaan ook wordt aangepakt om die functie als verbindingsweg goed te kunnen vervullen.

Veiligheidscoördinator Malik Arbaj gaf uitleg over de Jop, tegenover het nieuwbouwappartement van GroenWest, waarbij hij zijn zorg uitsprak over de mogelijke geluidshinder die deze bewoners van de activiteiten op de Jop plaatsvinden. Burgemeester Victor Molkenboer, die tussen de bedrijven door achteloos wat wietzakjes wegschopte,  toonde zich niet enthousiast over de inrichting van de groenstrook gelegen tegen het VEP-terrein. Hij gaf het Wijkplatvorm in overweging met een goed inrichtingsplan voor dit gebied te komen. Penningmeester Nico Verbrugge gaf aan dat er plannen waren, maar dat die even in de ijskast zijn gezet door personeelswisselingen in de werkgroep die zich daarmee bezig gehouden heeft.

Als laatste programmaonderdeel werd De Schakel bezocht. Directeur Norbert Bakker lichtte daar de uitbreidingsplannen toe. Voorde opvang van peuters worden twee semipermanente lokalen gebouwd op het huidige speelterrein tegenover de Aldi. Kind & Co gaat die exploiteren. Norbert verwacht 60 peuters te gaan opvangen. Het liefst ziet hij ze naar zijn school doorstromen, maar dat is geen verplichting, verzekerde hij zijn gehoor. Het wachten is nog op de noodzakelijke vergunningen die van de gemeente moeten afkomen. Doorgaans duurt dat 72 dagen, maar hij vroeg het College uiterst vriendelijk alles te doen wat in zijn vermogen ligt om die periode te bekorten.

Het programma werd met een lunch afgesloten in de Willemshoeve. Tijdens de lunch sprak de heer Brak over de Buurtkamer, Platformvoorzitter Paul Glissenaar over de wijk en wat er allemaal niet gebeurt, als mede over jubileumactiviteiten en secretaris Wim van Geelen over 50 jaar Staatsliedenkwartier en de veranderingen die gedurende die halve eeuw hebben plaatsgevonden op de terreinen: wonen, werken, verkeer en recreatie.

Na afloop bleek het College behoorlijk onder de indruk te zijn van wat zij in zo’n korte tijd  in de wijk hadden gezien, gehoord en beleefd. Wijkambtenaar Ilse Konings die het programma had voorbereid kan met het College en het Wijkplatformbestuur terugzien op een zeer geslaagde dag.

Bekijk de foto's opgenomen in het album.

bekijk het fotoalbum

Actueel nieuws | Nieuwsarchief