Het jongste bouwplan in de wijk gepresenteerd

12/10/2021 - Het jongste bouwopkan gaat gerealiseerd worden op het terrein aanpalend aan het bouwplan-Witt aan de Joh. de Wittlaan 12.

Op woensdag 29 september 2021 werd op uitnodiging van  Projektontwikkelaar Esprit  en vertegenwoordigers van de Gemeente Woerden been delegatie uit het bestuur van het Wijkplatform bijgepraat over  de ontwikkeling van het bedrijventerreintje aan de Joh de Wittlaan tot woningbouw

.

Het Projekt bevindt zich nu in een "Haalbaarheidsfase", dat betekent dat een eerste ontwerp aan stakelholders wordt voorgelegd en wensen / opmerkingen / kanttekeningen in kaart worden gebracht. Zowel een indeling van het plan als een artist impression hoe dit wijkje er uit gaat zien.

Daarna volgt een voorstel van ontwikkelaar aan College, dat na akkoord, dit voorstel zal voorleggen aan de Raad. Naar verwachting gaat dit in de 2e helft van oktober 2021gebeuren.  Vervolgens wordt voorstel omgezet in Voorlopig Bestemmingsplan, Ook dat voorlopige plan moet nog een hele procedure doorlopen.

 

Het plan omvat 29 eengezinswoningen (koop), waarvan 1 vrijstaande woning aan de Johan de Wittlaan naast het huidige woonhuis van Van der Pol. De huidige inrit naar bedrijventerrein vervalt en wordt opgeschoven. Als je op Joh de Wittlaan staat, is in het Plan Witt geheel links langs het bedrijventerrein een bouwweg aangelegd, dit wordt het tracé van de toekomstige ontsluitingsweg. Dit wordt een 1-richting verkeer straat, die vervolgens achter plan Witt langs het spoor gaat en vervolgens weer afbuigt naar de Joh de Wittlaan volgens een tracé waar nu de bouwketen staan. De ontsluitingsweg naar de appartementen aan de Jan van Beierenlaan blijft dus ook bestaan.

 

Achter de bestaande woonhuizen aan de Joh de Wittlaan komen 12 grondgebonden woningen, 2 verdiepingen met daarop een kap. Daarachter komen 2 x 8 woningen, een rijtje van 8 met 3 verdiepingen en het achterste richting spoor een rijtje van 8 van 4 verdiepingen. Deze woningen hebben platte daken. Op maaiveld komt onder dit blok een parkeergarage voor ALLE bewoners van het gehele plan, met daarop een binnentuin. Er komen dus geen appartementen en geen huurwoningen. 

Het Adriaan Duickpad wordt doorgetrokken tot aan de Cort van der Lindenlaan / Groen van Prinstererlaan.

 

De ontwikkelaar heeft inmiddels alle bewoners van de koopwoningen aan de Cort v.d. Lindenlaan gesproken en dat geldt ook voor GroenWest vanwege de huurwoningen.

 

Van de kant van het bestuur werden  vragen gesteld over de verkeersafwikkeling, de aanpak en de inrichting van de Joh de Wittlaan zodra de bouw voorbij is, de afwikkeling van het bouwverkeer, de hoeveelheid parkeerplaatsen, openbare speelgelegenheid (is er niet), verkeersveiligheid langs Adriaan Duickpad en afwikkeling fietsverkeer van / naar Duickpad vanaf Vossenschanslaan. 

 

De ontwikkelaar is voornemens  om in oktober / november een informatiebijeenkomst te houden voor omwonenden in een loods op het terrein zelf.

De schets moet als voorlopig getupeerd worden.

/userfiles/files/Plan%20Esprit%20(eerste%20schets).pdf

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief