Impressies van de op 5 juni 2018 gehouden vergadering van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier.

06/06/2018 - Gisteren, 5 juni, vond in de Weddesteynkapel de zomervergadering plaats van het Wijkplatform Staatsliedenkwartier.

De vergadering werd bijgewoond door ruim 50 wijkbewoners. Niet slecht, maar toch zouden het er meer kunnen/moeten zijn. Het streven van het bestuur is er op gericht om de hele Weddesteynkapel te vullen. Alle brandnieuwe stoelen moeten namelijk ooit bezet worden! De inhoud van de vergaderingen rechtvaardigt dat. Neem de vergadering van gisteren! Die werd strak geleid door voorzitter Lenneke Smit aan de hand van de volgende blauwdruk

/userfiles/files/Bestuursppt%20Wijkplatform%20Staatsliedenkwartier%205%20juni%202018.pptx

Er waren heel interessante prestaties om te beginnen met die van Lotte Ruyten.

Voordat zij ecjter het woord kreeg werd nog afscheid genomen van wijkambtenaar Ella Launspach. Zij gaat diezelfde functie in Kamerik uitoefenen, vandaar. Haar opvolgster is Ilse Koning.

Lotte vertelde gepassioneerd over haar ThuisHuis. Onder haar leiding functioneert dat sinds kort in het vm. Zusterhuis aan de Prins Mauritssingel, maar als we Lotte mogen geloven, en waarom zouden we dat niet,  vinden de 6 bewoners het een reuze goed initiatief. Zij wilen er niet meer weg. Inmiddels telt de wachtlijst 30 gegadigden. Lotte vindt dus dat er meer van dit soort huizen in Woerden moeten komen. Wat Coby Franken, raadslid voor Progressief Woerden en gisteravond ook aanwezig betreft, is dat niet aan dovemans oren gezegd. Verder gaf Lotte informatie over Automaatje en de Buurtbus. Donderdag 7 juni wordt die bus gestald bij de flats aan het Staatsliedenkwartier. De flatbewoners krijgen een folder in de bus, die hen uitnodigt om naar beneden te komen, koffie of thee bij de bus te nuttigen en elkaar te ontmoeten. Ook weer een prachtig initiatief van de even enthousiaste als inspirerende en onvermoeibare Lotte.

Voor de pauze kwamen Erik Bisschop en Christian Mostert aan de beurt. Als medewerkers van de Bunnik-groep zijn zij sinds kort verantwoordelijk voor het onderhoud in de wijk.  Wat zij doen, waarop zij kunnen worden aangesproken, hun samenwerking met FermWerk en de relatie van hen met de gemeente passeerden de revue.

Na de pauze was het woord aan Arjan Nihot en Johan Wolters om informatie over over De Terugwinning te geven. Zij grepen daarbij terug op het uitvoerige artikel dat over hun bedrijf, gevestigd in een loods op het vm. Den Oudstenterrein, dat in het mei-juninummer van Het Staatsblad is verschenen.

Tenslotte trad Nick Stuive op. Nick volgt een opleiding tot hoofdagent en voor zijn afstudeerproject heeft hij de woninginbraken in de wijk onder de loep genomen. Waarom scoort het Staatsliedenkwartier hoger op die lijst dan andere Woerdense wijken? Een duidelijk antwoord op deze vraag en op de vraag hoe inbraken te voorkomen komt op 27 juni aan de orde. Dan organiseert het Wijkplatform daar een avond over. Via de sociale media zal daarover nog nadere informatie volgen. Deze bijeenkomst zal ook in de Weddesteynkapel worden gehouden.

 

bekijk het fotoalbum

Actueel nieuws | Nieuwsarchief