Impressies van de Wijkplatformvergadering van 10 december 2019

12/12/2019 - De vergadering is succesvol verlopen. Er waren drie sprekers en meer bezoekers dan de laatste keren gebruikelijk was.

Het Wijkplatform vergadert.
Die vergadering vond op 10 december 2019 plaats. Voorzitter Paul Glissenaar concludeerde aan het begin van de vergadering verheugd dat de opkomst heel behoorlijk was, meer dan 50 vergaderaars en dat hij vooral veel nieuwe, jonge, gezichten zag.
De eerste spreker van deze avond was Norbert Bakker, directeur van De Schakel.
Die school heeft plannen om twee lokalen bij te bouwen. Reden: meer ruimte te bieden voor de buitenschoolse opvang. De plannen moeten nog de goedkeuring van die gemeente krijgen, want een bestemmingsplanwijziging i noodzakelijk. Bakker verwacht in de loop van het volgend jaar aan de slag te gaan.
Ook de andere school in de wijk, de REl. de Jagerschool, heeft nieuwbouwplannen. De directeur komt die plannen tijdens maartvergadering toelichten.
George Becht, de wijkwethouder, was de volgende spreker. Hij ging vooral in op het gemeentelijk supermarktbeleid en de noodzaak om in de wijk een supermarkt te handhaven. Want gefluisterd wordt dat de Aldi richting Snel en Polanen zal vertrekken. Becht legde er de nadruk op dat de gemeente in dit opzicht pro-actief aan het handelen is. Er vinden dus achter de schermen gesprekken plaats.
De avond werd besloten door bewegingswetenschapper Maarten Stiggelbout. Hij vertelde enthousiast over de voordelen van het bewegen en de wandelgroepen, w.o. die in de wijk, heeft opgericht.

bekijk het fotoalbum

Actueel nieuws | Nieuwsarchief