Informatiebijeenkomst Stationsgebied

06/11/2020 - Op 30 november kan iedereen gewaar worden hoe de visie op een vernieuwd stationsgebied tot nu toe uiotgewerkt wordt. de informatieavond verloopt geheel langs digitale weg

Projectmanager Judith van Wijk van de gemeente laat weten dat de gemeente werkt aan een stedenbouwkundige visie voor de toekomst van het stationsgebied. In mei 2019 en/of januari 2020 heeft de gemeente een  meedenk- of informatieavond over dit onderwerp gehouden. Met de reacties, ideeën en suggesties die de gemeente  van de bezoekers hebben gekregen heeft tijdens deze avonden is de gemeente samen met het stedenbouwkundige bureau verder gegaan. Voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad een voorkeursmodel vastgesteld en dit is nu verder uitgewerkt.

De stand van zaken willen de gemeente nu graag presenteren tijdens een digitale informatiebijeenkomst.

Wanneer?          maandag 30 november 2020

Hoe laat?            Van 19.30 – 21.00 uur

Waar?                  Via een digitale bijeenkomst. Als u zich heeft aangemeld krijgt u voorafgaand aan de bijeenkomst, uiterlijk 26 november, per e-mail een aanmeldlink toegestuurd

Voor wie?           Voor alle belangstellenden: inwoners, bedrijven en (andere) gebruikers van het stationsgebied

Wat kan men van  deze bijeenkomst verwachten?

In verband met de maatregelen rondom COVID-19 wordt deze bijeenkomst digitaal georganiseerd. In de bijeenkomst licht projectmanager Van Wijk de stand van zaken rond de stedenbouwkundige visie voor het stationsgebied toe. Belangstellenden hebben gelegenheid voor het stellen van vragen via een chat-functie. Wie naderhand nog vragen wil stellen of een reactie wil geven kan  dit  v ia e-mailen naarstationsgebied@woerden.nl. 

 

Wie niet in de gelegenheid is de bijeenkomst bij te wonen op 30 november kan een paar dagen na de bijeenkomst terugkijken middels de link naar de projectpagina op de gemeentelijke website: https://www.woerden.nl/inwoners/visie-ontwikkeling-stationsgebied

 

Organisatie van de bijeenkomst en aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst is noodzakelijk en kan tot 25 november aanstaande. 

U kunt zich aanmelden bij mevrouw Carla Vermeend via het e-mailadres stationsgebied@woerden.nl. 

 

Voorafgaand aan de bijeenkomst, uiterlijk 26 november 2020, ontvangt u van ons per e-mail een bevestiging van uw deelname met een link waarmee u de bijeenkomst kunt bijwonen.

 

Als u vragen heeft kunt u Carla Vermeend bereiken via telefoonnummer 14 0348.

 

 

 

Actueel nieuws | Nieuwsarchief