Jubilea in het Staatsliedenkwartier

10/03/2020 - Zaterdag 7 maart werd in de Weddesteynkapel herdacht dat 50 jaar geleden de eerste huizen in het Staatsliedenkwartier werden opgeleverd. De Kapel had 10 jaar eerder de deuren geopend en dus was er alle aanleiding voor een feestelijke bijeenkomst van Wijk en Kapel.

Feest!

Op 7 maart werd het feit gevierd dat de wijk Staatsliedenkwartier 50 jaar geleden gebouwd werd. De in de wijk gelegen Weddesteynkapel was 10 jaar eerder geopend, dus werd het 60-jarig bestaan van de Kapel gevierd. Dat gebeurde afgelopen zaterdag, 7 maart, uiteraard in de Kapel.

De middag met een lezing, de opening van ene tentoonstelling, de aanbieding van de Jubileumverjaardagskalender en een feestelijk samenzijn met de aanwezige feestgangers werd geopend door wijkwethouder George Becht. Even tevoren werd hij door Platformvoorzitter Paul Glissenaar die hem liet kennismaken met wijkbewoonster mevrouw Becht. Een naamgenoot dus en tijdens de kennismaking bleek dat de helaas 2 jaar geleden overleden echtgenoot van mevrouw Becht, evenals de wijkwethouder, afkomstig waren uit Bergen op Zoom. Dus verwanten. George Becht beloofde de relatie te gaan uitzoeken en daarna zou hij contact opnemen met mevrouw Becht.

In zijn openingswoord ging George Becht uitgebreid in op de geschiedenis van zowel de wijk als de kapel. Het was een interactief betoog, want hij liep de zaal in om aan bewoners die al 50 jaar in de wijk woonden te vragen hoe zij het wonen in de wijk gedurende die halve eeuw ervaren hadden. Antwoord: heel positief, want het is een mooie, ruim opgezette wijk.

De lezing, aangeboden door het stichtingsbestuur van de Kapel, werd gehouden door kunstenaar Ruud Bartlema. Onderwerp de 16 kruiswegstaatsies van Aad de Haas, In 1946 ontwierp hij de staatsies in de kerk van Waalwyler (Limburg). De figuren op de staatsies waren minimalistisch en figuratief afgebeeld. Dat viel niet in goede aarde. Jezus en de apostelen waren niet herkenbaar afgebeeld en wat deed die hond bij het kruis? Een actie, op touw gezet door de ex NSB-pater Albert Kuyle, noopte ex-verzetsstrijder de Haas om de schilderstukken uit de kerk te halen. Pas in de jaren 70 werden zij door toenmalig bisschop Gijsen weer de kerk binnengehaald.  Bartlema liet de staatsies stuk voor stuk de revue passeren en gaf daar beeldend een toelichting bij. Daarna was het de beurt aan de wijkwethouder om de tentoonstelling van het werk van Ruud Bartlema onder de titel "Poezie en Verhaal als Inspitatiebron" te openen.

Het volgende programmapunt was de uitreiking van de door het bestuur van het Wijkplatform vervaardigde Jubileumverjaardagskalender aan de wijkwethouder en een fraai bloemstuk aan het stichtingsbestuur van de Kapel.

De middag werd afgesloten door Aart Molenkamp, voorzitter van dat bestuur. Hij vertelde de ongeveer 200 bezoekers dat hij van de middag genoten had en hij verwachtte dast dit ook gold voor hen. Aam het einde van zijn slotwoord had Aart nog een verrassing in petto. In september hoopt hij 80 jaar te worden en dan maakt hij ook een eind aan zijn voorzitterschap. Het is dan genoeg geweest en tijd dat een ander, jonger, iemand zijn voorzittershamer zal overnemen.

bekijk het fotoalbum

Actueel nieuws | Nieuwsarchief